Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

70

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Ulica Działki 293/49, 293/187, 2906/150 obręb 1
Krótki opis Projekt zakłada wykonanie kolejnych obiektów i infrastruktury, które zostały ujęte w wykonanej już koncepcji zagospodarowania terenu na Podolszycach Północ, w pobliżu górki saneczkowej. Pierwszy i drugi etap budowy Centrum Sportów Ekstremalnych zakładał budowę toru typu pumptrack, toru płaskiego (aktualnie budowane) oraz Flow Parku (aktualnie w fazie projektowania). Budowa kolejnych obiektów i infrastruktury pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności terenu i pozwoli połączyć poszczególne strefy nawiązując do koncepcji. Etap III budowy CSE zakłada rozbudowę połowy terenu objętego koncepcją (działki 293/49, 293/187, 2906/150 obręb 1), wokół torów i flow parku.
Opis

Projekt zakłada wykonanie kolejnych obiektów i infrastruktury, które zostały ujęte w wykonanej już koncepcji zagospodarowania terenu na Podolszycach Północ, w pobliżu górki saneczkowej. Pierwszy i drugi etap budowy Centrum Sportów Ekstremalnych zakładał budowę toru typu pumptrack, toru płaskiego (aktualnie budowane) oraz Flow Parku (aktualnie w fazie projektowania). Budowa kolejnych obiektów i infrastruktury pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności terenu i pozwoli połączyć poszczególne strefy nawiązując do koncepcji. Etap III budowy CSE zakłada rozbudowę połowy terenu objętego koncepcją (działki 293/49, 293/187 oraz 2906/150 obręb 1), wokół torów i flow parku. Pozwoli to na dokończenie budowy CSE poświęconej typowo sportom ekstremalnym. Wprowadzenie kolejnych stref pozwoli na przeprowadzanie bardziej zróżnicowoanych ćwiczeń.

Charakterystyka

Trzeci etap budowy CSE zakłada wykonanie dokumentacji oraz budowę infrastruktury technicznej tj. wykonanie 1800 m kw. chodników, 32 punkty oświetleniowe, 12 szt. ławek i 12 śmietniczek oraz odwodnienie terenu. Jak również zostaną założone na części terenu trawniki oraz posadzone drzewa (52 szt.). Pozwoli to na swobodne korzystanie z terenu przyszłym użytkownikom, poprzez zapewnienie niezbędnej komunikacji między obiektami jak również podniesie bezpieczeństwo, komfort i estetykę otoczenia. 

Planowane strefy w ramach budowy III etapu CSE:

- Strefa akrobatyki i tańca, która będzie składać się z: miękkkiej i twardej nawierzchni do tańca, trampolin wbudowanych w nawierzchnię, sprzętu do ćwiczeń pole dance oraz akrobatyki, słupków do chodzenia po linie. Ze względu na bardzo dużą popularność tańca w Płocku chcemy stworzyć miejsce pod chmurką, pozwalające na spotykania się miłośników tej formy aktywności.

 - Skatepark. W związku z rozwojem sportów wrotkarskich w Płocku chcemy zaproponować kolejny tego typy obiekt w innej części miasta. Przedmiotowy obiekt zbudowany będzie z elementów drewnianych - w odróżnieniu do istniejącego obiektu betonowego, co pozwoli na rozwijanie innych technik jazdy.

Uzasadnienie

W Płocku, podobnie jak w innych miastach z sezonu na sezon znacząco wzrasta liczba osób aktywnych fizycznie i szukających różnych form sportów miejskich. Świadczą o tym chociażby kolejne edycje Płockiego Nightskatingu (nocne zorganizowane przejazdy ulicami miasta), jak również liczne warsztaty jazdy na rolkach, przejazdy rowerowe, imprezy biegowe, festiwale tańca itp. W mieście jest deficyt miejsc w których można bezpiecznie uprawiać tego typu aktywności. Wybudowanie obiekty przyczyniłyby się do szerzenia sportu jako alternatywy do spędzania wolnego czasu. Poszerzyłoby to ofertę Płocka w zakresie rekreacji i wypoczynku aktywnego. Dodatkowo zlokalizowanie tego typu obiektów pozwoliłoby na zorganizowanie zawodów, imprez sportowych, warsztatów i innych zajęć. Bliskie położenie szkół dałoby możliwość organizowania lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

Centrum Sportów Ekstremalnych wspiera promocję zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych angażując osoby w różnym wieku oraz całe rodziny. Zaprojektowany świadomie z dbałością o detale, z zagospodarowaną wokół zielenią i obiektami małej architektury może urozmaicać krajobraz w środku blokowiska. Stanowi innowacyjny i jedyny taki obiekt w mieście idealny do rodzinnej rekreacji, który będzie  sprzyjać rozwojowi aktywności na świeżym powietrzu. Szeroki wybór możliwości aktywnego wypoczynku oraz uprawiania sportów ekstremlanych i miejskich czyni CSE jedynym takim miejscem w Płocku.

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Oświetlenie rocznie  45 tys. zł 
2 Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni rocznie 100 tys. zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM: 145 000,00 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Oświetlenie (32 punkty) 384 000,00
2 Śmietniki (12 sztuk) 15 600,00
3 Ławki (12 sztuk) 24 240,00
4 Dokumentacja (odwonienie, oświetlenie, chodniki, zieleń) 250 000,00
5 Odwodnienie terenu 100 000,00
6 Chodniki 340 000,00
7 Nasadzenie drzew (52 sztuki) i założenie trawników 134 000,00
8 Dokumentacja projekowa (strefa akrobatyki, skatepark, tor biegowy z przeszkodami) 120 000,00
9 Budowa toru biegowego z przeszkodami 130 000,00
10 Budowa skateparku i strefy akrobatyki 250 000,00 + 230 000,00
RAZEM:  1 977 840,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.543038584023066, 19.758739471435547)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-10 22:23:55
Data przyjęcia 2017-09-08 13:20:05
Data modyfikacji 2017-09-08 13:20:05
Powrót