Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Plac zabaw dla dzieci

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

71

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Miodowa
Ulica Miodowa 37
Krótki opis Projekt dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci na os. Miodowa. Wskazany obszar jest wręcz oblegany przez dzieci i młodzież, natomiast aktualne możliwości spędzania tam wolnego czasu są nad wyraz ubogie. Istnieje duża potrzeba zaadaptowania we właściwy sposób terenu na os. Miodowa, co pozwoliłoby młodym ludziom zamieszkującym ten obszar kreatywnie spędzać czas wolny.
Opis

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci. Na wskazanym obszarze mieszka wiele rodzin z dziećmi, które nie mają pomysłu jak zagospodarować czas wolny swoim pociechom z uwagi na ubogie możliwości sportowo-rekreacyjne znajdujące się na podanym obszarze. Podany teren jest niemalże oblegany przez dzieci i młodzież w różnych kategoriach wiekowych. Młodym ludziom na os. Miodowa brakuje zajęcia, co może być katastrofalne w skutkach dla ich przestrzenii osobowościowej oraz moralnej. Plac zabaw pozwalałby najmłodszym, a także starszej młodzieży na ciekawe spędzanie czasu wolnego, ale także na rozwój sprawności ogólnej.

Charakterystyka

Projekt sprowadza się do budowy placu zabaw.  Plac zabaw przeznaczony byłby dla najmniejszych dzieci, a także starszej młodzieży. Zbudowany byłby on w formie "małpiego gaju", gdzie znalazłyby się  właściwie rozmieszczone m.in. opony, drążki, drabinki, poręcze itp. Spełniałby on nie tylko rolę rekreacyjną, ale pozwalałby także na rozwój sprawności ogólnej osób korzystających z niego.

Uzasadnienie

1. Podany obszar zamieszkiwany jest przez liczne rodziny borykające się z problemami finansowymi oraz wychowawczymi. Ich możliwości gospodarowania czasem wolnym są bardzo ograniczone. Dzieci i młodzież mieszkający na os. Miodowa cierpią na nudę, co może prowadzić do nabycia licznych błędnych postaw moralnych przez nich praktyktowanych. Na podanym obszarze znajdziemy liczną grupę młodych ludzi, którym brakuje pomysłów by właściwie organizować sobie czas wolny. Zaproponowany przeze mnie projekt pozwoliłby pożytecznie dzieciom i młodzieży spędzać czas wolny.

2. Często za ubóstwem materialnym podąża także nędza moralna, więc jeśli nie zorganizujemy dzieciom zamieszkujących os. Miodowa właściwych warunków do spędzania czasu wolnego to znajdą oni je sami tylko w złych sprawach i złych pomysłach. W wielu przypadkach złe decyzje dzieci są podyktowane brakiem zajęcia.  plac zabaw byłby doskonałą formą dla młodych ludzi, by właściwie spędzać czas wolny, a także by rozwijać swój potencjał. Realizacja zaproponowanego projektu prowadziłaby nie tylko do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, ale doprowadziłaby także do zniwelowania dysfunkcji, które mogą u nich wystąpić za sprawą braku zajęcia.

3. Projekt nie byłby skierowany wyłącznie do konkretnej grupy wiekowej dzieci i młodzieży, co prowadziłoby do szerokiego grona odbiorców. Za sprawą odpowiedniej formy placu zabaw, mogliby z niego korzystać najmłodsi, a także starsza młodzież. Boisko także użytkowane byłoby zarówno przez młodszych jak i starszych. Wyrażam głębokie przekonanie, że realizacja projektu nie miałaby wyłącznie charakteru rekreacyjnego, ale spełniałaby się także na obszarze edukacyjno-wychowawczym.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 koszty rocznego oświetlenia obiektu 30 tys.
2 koszty utrzymania czystości  30 tys.
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  60 tys.
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 śmietniczki 4 szt. 6 tys.
2 latarnie 4 szt. 48 tys.
3 ławki 4 szt. 5 tys.
4    
5 plac zabaw typu "małpi gaj" 41 tys.
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.561703675792884, 19.676479338813806)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-10 23:21:41
Data przyjęcia 2017-09-08 13:22:52
Data modyfikacji 2017-09-08 13:22:52
Powrót