Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Bajkowy plener fotograficzny

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

74

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
kultura
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Skarpa
Ulica Zakole ulic Mehoffera i Wyspiańskiego
Krótki opis Stworzenie urokliwego miejsca na sesje fotograficzne.
Opis

Stworzenie urokliwego miejsca na sesje fotograficzne.

Charakterystyka

Stworzenie obok przepompowni urokliwego miejsca do robienia fotografii okolicznościowych. Elementy składowe miejsca plenerowego: nasadzenia, ławki, plansze z otworami na głowę do zabawnych zdjęć.

Uzasadnienie

1. Brak takiego miejsca.

2. Ciekawe zagospodarowanie pustego terenu.

3. Pojawienie sie na osiedlu miejsca magicznego.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Nasadzenia 15 000
2 Ławki 10 000
3 Plansze 5 000
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  30 000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55418605975967, 19.665474414650816)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-11 12:09:38
Data przyjęcia 2017-09-08 13:28:08
Data modyfikacji 2017-09-08 13:28:08
Powrót