Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 16

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

27

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
Nazwa osiedla Łukasiewicza
Ulica Miejskie Przedszkole nr 16 ul. Wolskiego 8
Krótki opis Wykorzystaj Budżet Obywatelski 2017 do poprawy edukacji maluchów. W ramach projektu możemy poprawić przedszkolakom plac zabaw, który w chwili obecnej nie jest najlepszym miejsce do zabawy. Jeśli jednak chcesz - możesz pomóc. Spraw dzieciakom radość. Weź udział w głosowaniu i oddaj swój głos na nasz projekt.
Opis

Wykorzystaj Budżet Obywatelski 2017 do poprawy edukacji maluchów. W ramach projektu możemy poprawić przedszkolakom plac zabaw, który w chwili obecnej nie jest najlepszym miejsce do zabawy. Jeśli jednak chcesz - możesz pomóc. Spraw dzieciakom radość. Weź udział w głosowaniu i oddaj swój głos na nasz projekt.

Charakterystyka

Projekt przewiduje realizację placu zabaw na wyłączne potrzeby maluchów uczęszczających do miejskiego Predszkola nr 16 w Płocku. W roku 2014 powstał projekt modernizacji istniejącego placu wraz z realizacją nowego ogrodzenia, jednak budowa nigdy nie doszła do skutku. Należy nadrobić zaległości i przynajmniej częściowo zrealizować rozpoczętą inwestycję.

Koncepcja przewiduje pozostawienie jak największej ilości terenów zielonych. Pod urządzeniami o wyższych wysokościach upadku przewidziano wykonanie nawierzchni syntetycznej, na pozostałym terenie należy wykonać nawierzchnię trawiastą. Przewidziano urządzenia zabawowe, edukacyjne oraz sprawnościowe - zarówno dla dzieci młodszych jak również starszych.

Uzasadnienie

Celem realizaji projektu jest zapewnienie maluchom uczęszczającym do przedszkola miejsca rozrywki na świeżym powietrzu. Istniejące urządzenia zabawowe w większości są juz wyeksplotowane i wymagają wymiany.

Dzieciaki przebywają w przedszkolu codziennie. Nie ulega więc wątpliwości, że poprawienie miejsca ich dziennego pobytu wpłynie nanie korzystnie.

Dzieci lubią się bawić. Nowe miejsce rozrywki na pewno będzie dla nich nie lada atrakcją.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przeglądy techniczne urządzeń 3 000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  3 000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury (w tym ławki, śmietniczki, ogrodzenie) wraz z transportem i montażem 139 400,00
2  Nawierzchnia syntetyczna 250 m kw.  81 500,00
3  Niwelacja terenu, nawierzchnia trawiasta, nasadzenia i cięcia pielęgnacyjne drzew  30 200,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  251 100,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.556336830175304, 19.685165226110257)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-12 08:53:01
Data przyjęcia 2017-09-08 12:25:34
Data modyfikacji 2017-09-19 11:14:36
Powrót