Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Budowa placu zabaw na terenie Stadionu Miejskiego w Płocku - etap II

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

28

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica Stadion Miejski im. B. Szymańskiego
Krótki opis Dokończmy modernizacja placu zabaw na Stadionie Miejskim! W roku 2015 w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano nowe urządzenia, wykonano kolorową nawierzchnię. Wtedy się udało. Wykorzystajmy 6 edycję Budżetu do dokończenia inwestycji. W ramach nowego zagospodarowania usuniemy przestarzałe urządzenia, pozbędziemy się żwiru i wykonamy w to miejsce bezpieczne, kolorowe miejsce zabaw naszych maluchów. Jesteś aktywnym rodzicem? Dla Ciebie przewidziano montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych. Dla całych rodzin - miejsca piknikowe do wspólnego spędzania czasu. Kształtujmy nasze osiedle - głosujmy na nowy plac zabaw!
Opis

Dokończmy modernizacja placu zabaw na Stadionie Miejskim!
W roku 2015 w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano nowe urządzenia, wykonano kolorową nawierzchnię. Wtedy się udało. Wykorzystajmy 6 edycję Budżetu do dokończenia inwestycji. W ramach nowego zagospodarowania usuniemy przestarzałe urządzenia, pozbędziemy się żwiru i wykonamy w to miejsce bezpieczne, kolorowe miejsce zabaw naszych maluchów. Jesteś aktywnym rodzicem? Dla Ciebie przewidziano montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych. Dla całych rodzin - miejsca piknikowe do wspólnego spędzania czasu.
Kształtujmy nasze osiedle - głosujmy na nowy plac zabaw!

Charakterystyka

Projekt ma stanowić kontynuację pomysłu zrealizowanego w roku 2015. W ramach nowego zagospodarowania terenu, w drugim etapie, przewiduje się całkowite usunięcie drewnianych urządzeń, które nie spełniają wymogów norm branżowych a także usunięcie nawierzchni żwirowej oraz kolidujących murków betonowych. Nawierzchnia żwirowa na tym terenie powoduje niszczenie istniejącej, nowej nawierzchni poliuretanowej, narażonej na uszkodzenia mechaniczne. Nie jest również bezpieczna dla dzieci. Przeiwduje się modernizacją istniejących murków i wykonanie na nich nowego odeskowania siedzisk dla rodziców pilnujących swoich pociech. Murki kolidujące z nowym zagospodarowaniem powinny zostać usunięte.

Aby nie dopuścić do całkowitego "zabetonowania" osiedla koncepcja przewiduje wykonanie nawierzchni syntetycznej tylko pod częścią urządzeń. Istniejące nasadzenia powinny zostać poddane cięciom pielęgnacyjnym, należy również zadbać o nową roślinność ozdobną. Wykorzystując sportowy charakter obiektu przewidziano montaż urządzeń siłowni plenerowych, pozwalających spędzać aktywnie czas rodzicom pilnującym swoich pociech.

Atutem nowego zagospodarowania będzie usunięcie zagrażajacych dzieciom urządzeń oraz nawierzchni a także wykorzystanie potencjału miejsca.

Uzasadnienie

Cele projektu jest dokończenie inwestycji zrealizowanej jedynie na części terenu. Teren nie zmieni swojego przeznaczenia, wzrośnie jedynie jego funkcjonalość i atrakcyjnośc dla mieszkańców osiedla - ale nie tylko. Usunięcie starych urządzeń oraz żwiru niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo bawiących sie dzieci. Dodatkowo wyeliminowanie kamieni z rejonu juz wykonanych nawierzchni syntetycznych wpłynie korzystnie na ich trwałość.

Realizacja etapu I przebudowy placu zabaw w roku 2015 sprawiła, że miejsce to stało się punktem końcowym spacerów rodziców z dziećmi. Dzieci z radością odwiedzają plac zabaw, jednak bawią się głownie na nowej części. Budowa etapu II oraz dodatkowo dostawienie urądzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu pozwoli aktywnie korzystać z miejsca wypoczynu nie tylko dzieciom oraz aktywnym seniorom.

Pomysł na odnowę placu zabaw już raz udowodnił swoją atrakcyjność w 2015 r. Realizcja drugiej części pozwoli zakończyć inwetycję i stworzyć kompleksowe miejsce zabaw, aktywności fizycznej i wypoczynku dla całych rodzin.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty utrzymania zieleni 5 000,00
2 Przeglądy techniczne urządzeń 2 000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  7 000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Urządzenia zabawowe, urządzenia  siłowni zewnętrznych oraz elementy małej architektury (w tym ławki, śmietniczki, stojaki na rowery) wraz z transportem i montażem 195 000,00
2 Demontaż części murku betonowego oraz renowacja części przeznaczonej do adaptacji 17 200,00
3 Nawierzchnia syntetyczna 390 m kw. 119 900,00
4 Nawierzchnia trawiasta, cięcia pielęgnacyjne i nasadzenia ozdobne 36 200,00
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  368 300,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.5499230174508, 19.699359476544487)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-12 09:12:22
Data przyjęcia 2017-09-08 12:28:14
Data modyfikacji 2017-09-08 12:28:14
Powrót