Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Wyposażenie pracowni komputerowej w 15 licenjonowanych zestawów komputerowych, zestaw z tablicą interaktywna i dwa urządzenia wielofunkcyjne.

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

36

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie edukacja
kultura
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Łukasiewicza
Ulica Szkoła Podstawowa nr 3, Kossobudzkiego 7
Krótki opis Projekt zakłada wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7 w nowy sprzęt komputerowy - 15 licencjonowanych zestawów komputerowych (jednostki centralne, monitory, urządzenia peryferyjne) wraz z licencjonowanym oprogramowaniem oraz tablicę interaktywną, rzutnik, laptop i dwa urządzenia wielofunkcyjne do drukowania. Aktualnie sala wyposażona jest w sprzęt z 2003 r.
Opis

Projekt zakłada wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7 w nowy sprzęt komputerowy - 15 licencjonowanych zestawów komputerowych (jednostki centralne, monitory, urządzenia peryferyjne) wraz z licencjonowanym oprogramowaniem oraz tablicę interaktywną, rzutnik, laptop i dwa urządzenia wielofunkcyjne do drukowania. Aktualnie sala wyposażona jest w sprzęt z 2003 r.

Charakterystyka

Projekt zakłada wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7, która obejmuje 15 stanowisk komputerowych. Obecnie zestawy kompuerowe sa z 2003 r. Projekt obejmuje:

1. Wymianę 15 jednotek centralnych (procesor, płyta główna, dysk SSD, HSS, karta graficzna, chłodzenie, zasilacz, pamięć RAM).

2. Wymianę urządzeń peryferyjnych (klawiatura, myszka, podkładka, słuchawki).

3. Tablica interaktywna, rzutnik, laptop.

4. 2 x urządzenia wielofunkcyjne do drukowania.

5. Licencje (WINDOWS, OFFICE, antywirus, program do zarządzania pracownią).

Uzasadnienie

1. Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego na nowy w celu przystosowania uczniów do poprawnego wykorzystywania i nauki życia w społeczeństwie informacyjnym oraz zapewnienia im zrównoważonego rozwoju i płynnej pracy na tle innych europejskich jednostek edukacyjnych. Dodatkowo wyposażenie sali zajęciowej w tablicę interaktywną oraz laptopa do obsługi w celu poprawienia jakości kształcenie i podniesienia atrakcyjności prowadzonych lekcji.

2. Projekt niesie dla mieszkańców osiedla pdosniesiony standard edukacji ich pociesz oraz zwiększa walory przygotowania praktycznego najmłodszych mieszkańców osiedla do przyszłego funkcjonowania z zinformatyzowanym społeczeństwie.

3. Na atrakcyjnośc projektu wpływa fakt, że przyszłość najmłodszych i ich edukacja są najlepszą inwestycją oraz to, że obecnie pracownia wyposażona jest w sprzęt z 2003r.

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Roczny koszt opłat za media (energia elektryczna) 6 000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  6 000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  15 x pełny zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, urządzenia peryferyjne) 72 000,00
2  1 x zestaw z tablicą interaktywną (tablica, rzutnik, laptop) 11 200,00
3  2 x urządzenia wielofunkcyjne do drukowania 2 000,00
4  15 x licencje EDU (WINDOWS, OFFICE, ANTYWIRUS, program do zarządzania pracownią) 19 500,00
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  104 700,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55771847341686, 19.689173698425293)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-12 10:07:18
Data przyjęcia 2017-09-08 12:38:09
Data modyfikacji 2017-09-08 12:38:09
Powrót