Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Montaż kamery w systemie monitoringu miejskiego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

39

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
inna
Potencjalni użytkownicy inni
Nazwa osiedla Tysiąclecia
Ulica Aleja Pawła Nowaka
Krótki opis Montaż kamery w Alei Pawła Nowaka w systemie monitoringu miejskiego w centralnym miejscu (na skrzyżowaniu ciągu pieszego ze szkoły Podstawowej nr 16 w kierunku Spółdzielczego Domu Kultury z aleją Spacerową).
Opis

Montaż kamery w Alei Pawła Nowaka w systemie monitoringu miejskiego w centralnym miejscu (na skrzyżowaniu ciągu pieszego ze szkoły Podstawowej nr 16 w kierunku Spółdzielczego Domu Kultury z aleją Spacerową).

Charakterystyka

Montaż kamery w wyznaczonej lokalizacji (z monitoringiem w systemie 360 stopni). Podniesienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Uzasadnienie

Montaż kamery (w centralnym miejscu Alei Pawła Nowaka) podneisienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla oraz zmniejszy (a mamy nadzieje, że wyeliminuje) spozywanie napojów alkoholowych przez młodzież i mieszkańców okolicznych budynków w godzinach nocnych, co wpłynie na zmniejszenie dewastacji mienia osiedlowego (ławki, koszte, latarnie, itp.). Spożyanie alkoholu w godzinach nocnych wpływa na zakłócanie ciszy nocnej naszych mieszkańców osiedla. Często w okresach letnich dochodziło i dochodzi do różnuch incydentów, gdzie potrzebna była interwencja strazy miejskiej i policji. W związku z powyzszym widzimy nagłą konieczność instalacji kamery monitoringu miejskiego w proponowanej lokalizacji.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Ogólne koszty monitoringu miejskiego 2 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Montaż jednej kamery z monitoringiem w systemie 360 st. 5 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5 000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55307513529963, 19.689203381494735)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-12 10:40:11
Data przyjęcia 2017-09-08 12:42:00
Data modyfikacji 2017-09-08 12:42:00
Powrót