Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Rewitalizacja Osiedla Kolegialna

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

46

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy inni
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica osiedle Kolegialna
Krótki opis Koncepcja rewitalizacji osiedla Kolegialna. Wnioskowany projekt mieszkańców jest elementem niezbędnym programem rewitalizacji - naprawy obszarów zdegradowanych Miasta Płocka.
Opis

Koncepcja rewitalizacji osiedla Kolegialna. Wnioskowany projekt mieszkańców jest elementem niezbędnym programem rewitalizacji - naprawy obszarów zdegradowanych Miasta Płocka.

Charakterystyka

1. Opracowanie koncepcji rewitalizacji (zagospodarowania) osiedla Kolegialna.

2. Opracowanie urbanistycznego dla poszczególnych historycznie ukształtowanych kwartałów zabudowy śródmieścia z wykorzystaniem narzędzi jakie daje uchwała Rady Miasta Płocka o ustawieniu specjalnej strefy rewiatliazcji obejmującej osiedla Kolegialna i Stare Miasto.

Uzasadnienie

1. Wyprowadzenie zagospodarowanego osiedla Kolegialna ze stanu kryzysowego.

2. Element niezbędny do działań rewitalizacyjnych poprawiajacych jakość i warunki zycia mieszkańców.

3. Rewitalizacja projektu umozliwi podjęcie innych działam w sposób kompleksowy we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Opracowanie, zamówienie, potecjalne koszty będą wynikały z realizacji konkretnych działań inwestycyjnych  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Etap I - projekt koncepcjno - urbanistyczny 75 000
2  Etap II - szczegółowe projekty ubranistyczne kwartały zabudowy śródmiejskiej 125 000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  200 000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54268036665602, 19.69441759516485)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Rada Mieszkańców Osiedla
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-12 11:00:36
Data przyjęcia 2017-09-08 12:48:40
Data modyfikacji 2017-09-08 12:48:40
Powrót