Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Płocki Dom Działkowca

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

43

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie edukacja
kultura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi
Ulica Dobrzyńska, Szpitalna 7
Krótki opis Projekt zakłada budowę budynku przy ulicy Dobrzyńskiej/Szpitalnej 7 (lub w innym miejscu wskazanym przez UMP po uzgodnieniach z liderem projektu) i przystosowanie go do potrzeb płockich działkowców. Celem powstania Płockiego Domu Działkowca jest szeroko rozumiana integracja środowiska działkowców, organizacja eventów, spotkań, szkoleń i innych wydarzeń, na które będzie zapotrzebowanie.
Opis

Projekt zakłada budowę budynku przy ulicy Dobrzyńskiej/Szpitalnej 7 (lub w innym miejscu wskazanym przez UMP po uzgodnieniach z liderem projektu) i przystosowanie go do potrzeb płockich działkowców. Celem powstania Płockiego Domu Działkowca jest szeroko rozumiana integracja środowiska działkowców, organizacja eventów, spotkań, szkoleń i innych wydarzeń, na które będzie zapotrzebowanie.

Projekt zakłada budowę budynku parterowego wraz z agospodarowaniem terenu przy ul. Dobrzyńskiej 103/ul. Szpitalnej 7 lub w innym miejscu wskazanym przez UMP. Wedug koncepcji w budynku powinny znaleźć się następujące pomieszczenia: całodzienne biuro miejskiego zarządu PZD do obsługi działkowców, archiwum, duża sala konferencyjno-szkoleniowa, aneks kuchenny oraz pomieszczenia socjalne. Przed budynkiem powinno znaleźć sie kilka miejsc postojowych oraz teren zielony umożliwiający również organizowanie eventó na świeżym powietrzu. Miejsce to mogłoby być wykorzystywane również przez inne grupy, np. Radę Mieszkańców Osiedla Winiary, seniorów i inne organizacje.

Charakterystyka

Na terenie miasta Płocka znajduje sie 20 ogrodów działkowych, zktórych korzysta ponad 7000 mieszkańców. W wyniku przeprowadzonych analiz i rozmów, wspólnie doszlismy do wniosku, że brakuje w Płocku miejsca, w którym ta liczba społeczność

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest stworzenie długo oczekiwanego miejsca, które pozwoli na integrację środowiska płockich działkowców.

2. Powstanie Płockiego Domu Działkowca pozytywnie wpłynie na proces integracji działkowców, mieszkańców osiedla Winiary, a także rozwój ich kompetencji - dzięki szkoleniom, któe będą się tam odbywały. Budowa nowego budynku parterowego w reprezentacyjnym punkcie miasta.

3. Projekt jest pionierski w subregionie płockim i całkowicie odpowiada na zapotrzebowanie płockich działkowców.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Ewentualny remont po kilku latach  250 000
2 Opłaty za media, wynagrodzenie, sprzątanie - PZD  0
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  250 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Wyburzenie istniejącego budynku i uprzątnięcie terenu  150 000
2  Projekt Płockiego Domu Działkowca  30 000
3  Budowa Płockiego Domu Działkowca  1 100 000
4  Przyłącza sieci (kanalizacja, prąd)  100 000
5  Zagospodarowanie terenu wokół budynku (zieleń, parking)  220 000
6  Wyposażenie Płockiego Domu Działkowca  100 000
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1 700 000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55134726693807, 19.673539280192927)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-12 11:39:11
Data przyjęcia 2017-09-08 12:45:54
Data modyfikacji 2017-09-08 12:45:54
Powrót