Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Mobilna oświata

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

40

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie edukacja
Potencjalni użytkownicy młodzież
Ulica MIasto Płock
Krótki opis Zakup 3 samochodów osobowych dla młodzieży z: L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, Zespołu Szkół nr 3 w Płocku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz indywidualizację prac z nimi poprzez udział młodzieży w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, wyjazdowych oraz konkursach.
Opis

Zakup 3 samochodów osobowych dla młodzieży z: L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, Zespołu Szkół nr 3 w Płocku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz indywidualizację prac z nimi poprzez udział młodzieży w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, wyjazdowych oraz konkursach.

Charakterystyka

Projekt zakłada zakup 3 samochodów sosobowych, 9-cio osobowych, z możliwościa wypożyczania ich innym plcówkom oświatowym z terenu Miasta Płocka w celu zwięszkania dostępu uczącej się w nich młodzieży do dodatkowych zajęć edukacyjnych i rozwojowych oraz ułatwienie współpracy z partnerami na terenie kraju i poza granicami Polski.

Zarówno młodzież szczególnie uzdolniona, jak i wymagająca zapewnienia szczególnej opieki i warunków kształcenia, dzięki zakupionym pojazdom zyska możliwość udziału w konkursach, warsztatach i wycieczkach. Placówki, wzgobacone o nowe samochody, zwiększą bezpieczeństwo i komfort podróży swoich wypoczynków.

Projekt wpisuje się w pkt 1.10 celów strategicznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, tj. wysoki poziom zaspoojenia potrzeb edukacyjnych mieszkańców.

Uzasadnienie

L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku, Zespół Szkół nr 3 w Płocku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku to placówki, w których w sposób szczególny dba się o rozwój i doskonalenie wychowanków poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z licznych dodatkowych zajęć, atrakcji i wyjazdów wpływających na jakość i różnorodność kształcenia. Zakup samochodów osobowych zwiększy dostęp młodzieży do oferty edukacyjnego i krajoznawczej, umożliwi udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, współpracę z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, miastami partnerskimi i pozytywnie wpłynie na wizerunek placówek.

Młodzieży szczególnie uzdolnionej z L.O. im. Marsz. Stanisława Małachowskiego i Zespołu Szkół nr 3 w plocku zakup samochodów umożliwi wizyty wyjazdowe do instytucji prowadzących działalność związaną z zakresem zainteresowanych ucznió pozwalają na rozwinięcie ich pasji, zapewni płynność w wyjazdach na olimpiady, konkursy i sesje naukowe, które są szczególnie ważne na IV etapie kształcenia. Młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku dzięki nowemu samochodowi zyska nowe mozliwości uczestnictwa w zajęciach wyjazdowych, warsztatach oraz terpiach.

Zakupione samochody będą mogły służyć nie tylko dla młodzieży szkół uczestniczących w projekcie, ale również innych płockich placówek, gdyż zakłada się mozliwość ich wypozyczania.

Wysoki standard zakupionych pojazdów wpłynie również w znaczący sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i jakości podróży.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Paliwo (w zależności od ilości przejechanych km)

100 km/m-c-45,00zł/ 1 samochoód

1000 km/m-c-450,00zł/1 samochód

2  Remonty  0,00
3  Serwis  1.000,00/1 rok/1 samochód
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  od 4.620,00 zł rocznie
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Samochód 9-osobowy L.O im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku  160.000,00
2  Samochód 9-osobowy Zespół Szkół nr 3 w Płocku  160.000,00
3  Samochód 9-osobowy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku  160.000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  480.000,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54492815995102, 19.707887638360262)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-13 08:53:40
Data przyjęcia 2017-09-08 12:43:33
Data modyfikacji 2017-09-08 12:43:33
Powrót