Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Aleja Płockich Gwiazd Sportu

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

56

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie kultura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy dorośli
rodziny z dziećmi
inni
Ulica Pl. Celebry Papieskiej
Krótki opis Aleja Płockich Gwiazd Sportu będzie zwierciadłem bogatej historii płockiego sportu, która w sposób szczególny uhonoruje zasłużonych dla sportu, pokaże i przybliży sylwetki ludzi ciężkiej pracy, talentu i międzynarodowych sukcesów sportowych z terenu miasta Płocka. Będzie przypominać obecnym i przyszłym pokoleniom, postacie wielkich - a jakże często niesłusznie zapomnianych - mistrzów i ich szkoleniowców. Aleja Płockich Gwiazd Sportu dążyć będzie do promowania sportowego i zdrowego trybu życia, propagowania zasady "fair-play" w sporcie i w życiu codziennym, oraz popularyzowania poczucia lokalnego patriotyzmu. Lokalizacja Alei nie jest przypadkowa. nieopodal znajduje się Centrum Widowiskowo-Sportowe Orlen Arena oraz stadion piłkarski Wisły Płock, czyli w centrum najważniejszych płockich wydarzeń sportowych.
Opis

Aleja Płockich Gwiazd Sportu będzie zwierciadłem bogatej historii płockiego sportu, która w sposób szczególny uhonoruje zasłużonych dla sportu, pokaże i przybliży sylwetki ludzi ciężkiej pracy, talentu i międzynarodowych sukcesów sportowych z terenu miasta Płocka.
Będzie przypominać obecnym i przyszłym pokoleniom, postacie wielkich - a jakże często niesłusznie zapomnianych - mistrzów i ich szkoleniowców. Aleja Płockich Gwiazd Sportu dążyć będzie do promowania sportowego i zdrowego trybu życia, propagowania zasady "fair-play" w sporcie i w życiu codziennym, oraz popularyzowania poczucia lokalnego patriotyzmu.
Lokalizacja Alei nie jest przypadkowa. nieopodal znajduje się Centrum Widowiskowo-Sportowe Orlen Arena oraz stadion piłkarski Wisły Płock, czyli w centrum najważniejszych płockich wydarzeń sportowych.

Charakterystyka

Wzorem istniejących juz w Polsce tego typu miejsc, wzdłuż Alei winne być wmontowane płyty (wym. 1m x 1m) z odlewem dłoni lub i podpisem sportowców/szkoleniowców w formie promenady/deptaku z odpowiednio przystosowaną infrastrukturą rekreacyjną.

Powierzchnia lei:

Szerokość - ok. 2m
Długość - ok. 400m
Pole powierzchni całkowitej: ok. 800m kw.

Poprzez cykliczne (np. coroczne) rozwijanie "bazy uhonorowanych" będzie można pomować dane wydarzenie kulturalne - poprzez połączenie z uroczystością dodarnia płyty odlewu np. dłoni/podpisu itp.

Aleja Płockich Gwiazd Sportu będzie doskonałą formą promocji Miasta Płocka, nie tylko na arenie województwa mazowieckiego, ale także w całym kraju. Będzie również ukłonem i promocją płockiego środowiska sportowego.

Aleja w ujęciu dydaktycznych przypominać będzie zarówno obecnemu pokoleniu, jak i przyszłym generacjom wybitne postaci ze środowiska sportowego z Płocka

Uzasadnienie

1. Cel  potrzeba realizacji projektu

Popularyzacja sporowego charakteru Miasta Płocka i uhonorowanie dorobku środowiska sportowego z Płocka. Płock jest miastem z wieloletnią tradycją sportową, popartą licznymi sukcesami na arenie polskiej i międzynarodowej. Wybitne osiągnięcia wielokrotnie były udziałem reprezentantów naszego miasta, zarówno w sportach drużynowych, jak i indywidualnych m.in. w piłce nożnej, ręcznej, wioślarstwie.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

a) doskonała lekcja historii dla obecnego i przyszłego pokolenia przypominająca wybitne postacie ze środowiska sportowego z Płocka,

b) promowanie sportowego trybu życia,

c) propagowania zasady "fair-play" w sporcie i w życiu codziennym,

d) popularyzowania poczucia lokalnego patriotyzmu.

3. Atrakcyjność projektu

a) doskonała promocja Miasta Płocka,

b) promocja środowiska sportowego,

c) wspaniała atrakcja turystyczna,

d) Aleja ta, w dalszej perspektywie rzutować będzie na pozytywny wiezerunek Płocka, jako miasta o bogatej historii sportowej.

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Wykonanie 120 płyt z grafiką z odlewem wraz z montażem (1płyta - ok.5 000,00 zł) - średnio 10 płyt rocznie (50 000 zł rocznie)  600 000,00
2  Prace konserwacyjne i remonty  60 000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  660 000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Przygotowanie terenu (materiały+robocizna) 200 000,00
2 Wykonanie 10 płyt z grafiką z odlewem wraz z montażem (1płyta-ok. 5 000,00 zł) 50 000,00
3 Projekt płyty 5 000,00
4 Promocja alei 10 000
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  265 000,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55945804942036, 19.68004757163726)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-13 09:20:03
Data przyjęcia 2017-09-08 12:59:59
Data modyfikacji 2017-09-08 12:59:59
Powrót