Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Boisko plażowe wraz z miejscem do wypoczynku na Skarpie

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

54

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
sport
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Skarpa
Ulica ul. Wyspiańskiego dz. nr 11/5
Krótki opis Boisko do piłki siatkowej - plażowej na osiedlu Skarpa, wyposażenie w ogrodzenie oraz piłko chwyty, prysznic i przebieralnię (np. z drewna egzotycznego), profesjonalne słupki oraz siatkę jak i linie do gry. Boisko winno mieć wymiary min. 16x8m oraz strefy buforowe np. po 4m z każdej strony, na których ustawić można "leżaki miejskie". Wiata ogrodowa - drewniana, kryta strzechą, z grillem.
Opis

Boisko do piłki siatkowej - plażowej na osiedlu Skarpa, wyposażenie w ogrodzenie oraz piłko chwyty, prysznic i przebieralnię (np. z drewna egzotycznego), profesjonalne słupki oraz siatkę jak i linie do gry. Boisko winno mieć wymiary min. 16x8m oraz strefy buforowe np. po 4m z każdej strony, na których ustawić można "leżaki miejskie". Wiata ogrodowa - drewniana, kryta strzechą, z grillem.

Charakterystyka

Koncepcja zakłada stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom. Należy zagospodarować ok. 1300,00 m kw. działki nr 11/5 poprzez wykonanie:

* boiska do piłki siatkowej o wymiarach 16x8m, ze strefą piasku poszerzoną o 4m z każdej strony (razem 24x16m), w strefach buforowych rozmieszczone 10 "leżaków miejskich", prysznik oraz przebieralnia, 2 śmietniczki. Boisko należy ogrodzić i wykonać piłko chwyty o wysokości min. 4m, a od strony Jaru Brzeźnicy 6m - ok. 80m ogrodzenia;

* nasadzenie niskiej, kolorowej roślinności;

* wiatę drewnianą krytą strzechą (nawiązującą do tradycji regionu mazowieckiego), ze stałym (murowanym bądź metalowym grillem z oddzielnym pojemnikiem na popiół dostosowanym do potrzeb służb porządkowych) oraz siedziskami i ławkami przymocowanymi na stałe. Obszar pod wiatą pokryty kostką betonową bądź ozdobnym kaieniem (altana min. 6x4m);

* ścieżki (chodniki) łączące ul. Wyspiańskiego z wiatą oraz boiskiem - w stylu alejek parkowych (kostka betonowa bądź kamień np. bruk angielski);

* min. 3 parkowe, ledowe latarnie;

* 2 kamery monitoringu wizyjnego (opcjonalnie jeśli istnieje taka możliwość, a koszty mieszczące się w założonych);

* ok. 15 wysokich krzewów lub drzew nasadzonych wzdłuż ul. Wyspiańskiego - w przyszłości mających na celu ogrodzenie strefy placu.

Uzasadnienie

1.

a) zdrowy tryb życia,

b) poprawa kondycji oraz zainteresowania sportem okolicznych mieszkańców,

c) poprawa atrakcyjności osiedla,

d) stwarzanie okazji do integracji społeczeństw,

e) rewitalizacja osiedla Skarpa.

2. Poprawa aktywności i sprawności fizycznej mieszkańców. Ponadto stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańców wpłynie pozytywnie na stosunki w lokalnym społeczeństwie.

3. Osiedle Skarpa nie należy do najatrakcyjniejszych zarówno pod względem oferty sportowej jak i związanej z rekreacją.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Czynności konserwacyjne + przeglądy 3 000,00
2  Oświelenie i monitoring 1 000,00
3  Remonty 1 000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5 000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Projekt  15 000,00
2  Boisko+prysznic+sztania+leżaki miejskie itd.  150 000,00
3  Ogrodzenie+piłko chwyty  65 000,00
4  Wiata drewniana pokryta strzechą z grillem  60 000,00
5  Oświetlnie+mintoring+przyłącza  40 000,00
6  Alejki, nawierzchnia pod wiatą+nasadzenie+wyrównanie terenu  50 000,00
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  380 000,00 BRUTTO
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.560317375777664, 19.670273601659574)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-13 10:10:47
Data przyjęcia 2017-09-08 12:57:45
Data modyfikacji 2017-09-08 12:57:45
Powrót