Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Budowa łącznika pomiedzy ul. Lokalną a północnym sięgaczem ul. Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

26

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
Potencjalni użytkownicy seniorzy
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Imielnica
Ulica Łącznik pomięczy ul. Lokalną a Kątową
Krótki opis Budowa łącznika pomiędzy ul. Lokalną a północnym sięgaczem ul. Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.
Opis

Budowa łącznika pomiędzy ul. Lokalną a północnym sięgaczem ul. Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.

Charakterystyka

Budowa łącznika pomiędzy ul. Lokalną a północnym sięgaczem ul. Kątowej wraz z brakującej infrastruktury.

W ramach projektu należy wykonać:

Branże drogowe wraz z brakującą infrastrukturą techniczną w tym budowę oświetlenia ulicznego.

Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę w/w zadania jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Płocku.

Uzasadnienie

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez korzystanie z łącznika jako ciągu pieszo-rowerowego.

Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie, a w wielu przypadkach na rezygnację z poruszania się niebezipecznym odcinekim ul. Wyszogrodzkiej, pomiędzy ul. Morelową, a ul. Harcerską.

Bezpośrednio z komunikuje zachodnią część osiedla z instytuacjami kulturalno-oświatowymi oraz z obiektami sportowo-rekreacyjnymi i Kościołami Parafialnymi.

Realizacja zadania przyczyni się do kopleksowego zagospodarowania osiedla, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Bieżące utrzymanie wykonanego łącznika  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Budowa łącznika wraz z brakującą infrastrukturą

ok.

450 000,00

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.52970617810625, 19.77180218556896)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Rada Mieszkańców Osiedla
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-13 11:22:35
Data przyjęcia 2017-09-08 12:23:54
Data modyfikacji 2017-09-08 12:23:54
Powrót