Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Remont i rozbudowa placu zabaw na Stadionie Miejskim

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

31

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Ulica Sportowa 3, Stadion Miejski
Krótki opis Remont oraz rozbudowy placu zabaw ma służyć nie tylko najmłodszym jego użytkownikom, ale również całym rodzinom. Dzieci zyskają dodatkowe miejsce, w którym będą mogły ćwiczyć swoje ciało, jak również rozwijać umiejętności społeczne tj. współpracę, twórcze myślenie, kształtowanie relacji i więzi między rówieśnikami. Plac zabaw będzie bezpieczny i atrakcyjny dla dzieci oraz ogólnodostępny, co więcej jego rozbudowa przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne oraz zintegruje mieszkańców Płocka.
Opis

Remont oraz rozbudowy placu zabaw ma służyć nie tylko najmłodszym jego użytkownikom, ale również całym rodzinom. Dzieci zyskają dodatkowe miejsce, w którym będą mogły ćwiczyć swoje ciało, jak również rozwijać umiejętności społeczne tj. współpracę, twórcze myślenie, kształtowanie relacji i więzi między rówieśnikami. Plac zabaw będzie bezpieczny i atrakcyjny dla dzieci oraz ogólnodostępny, co więcej jego rozbudowa przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne oraz zintegruje mieszkańców Płocka.

Charakterystyka

Plac zabaw na stodionie miejskim jest ogólnodostępny i służy wszystkim mieszkańcom Płocka, a przede wszystkim dzieciom. Codziennie korzysta z niego kilkaset osób. Część placu zabaw została wyremontowana, dzięki czemu pod kilkoma urządzeniami znalazła się m.in. bezpieczna nawierzchnia, która chroni dzieci przed uszczerbkami i kontuzjami.

Pozostała część placu wymaga wymiany urządzeń oraz wymiany nawierzchni, która obecnie tworzy żwir oraz piasek. Projekt ma na celu wymianę nawierzchni naturalnej na bardziej bezpieczną, np. nawierchnie syntetyczną bądź poliuretanową. Bezpieczny i funkcjonalny plac zabaw powinien zawierać zróżnicowane elementy zabawowe dostosowane do wieku wszystkich osób korzystających z placu zabaw, dlatego projekt zakłada ustawienie nowych urządzeń zabawowych dla najmłodszych dzieci. Urządzenia są wyposażone w różnorodne elementy edukacyjne, panele manipulacyjne, dzięki czemu dzieci będą mogły rozwijać zdolności manualne, rozwijać wyobraźnię oraz stymulować rozwój umiejętności motorycznych oraz poznawczych. Dodatkowo na placu zabaw można stworzyć ścieżkę edukacyjną dla dzieci, która będzie dotyczyć fauny i flory Polski.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest remont oraz doposażenie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego w Płocku. Codziennie z obiektu korzysta wiele płocczas, w tym przede wszystkim Ci najmłodsi. W naszym mieście jest deficyt taki miejsc jak wymienione w projekcie. Plac zabaw stworzony na Stadionie Miejskim to przede wszystkim miejsce bezpieczne-ogrodzone, część z urządzeń zabawowych posiada miękka nawierzchnię. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz uatrakcyjnienie obecnej formy placu zabaw przez doposażenie w nowe urządzenia, w tym te przeznaczone dla najmłodszych dzieci.

2. Dzięki rozbudowie placu zabaw miasto Płock zyska nowe - ulepszone miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Rozbudowany plac zabaw przyczyni się do procesu kstałtowania postawy młodego człowieka zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Dzieci poprzez zabawę będą rozwijały swoją kreatywność, będą uczyły się współpracy oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami. Nie zapominajmy o aspekcie prozdrowotnym tj. aktywności fizycznej, bo m.in. dzięki rozwojowi fizycznemu zapobiegamy chorobom metabolicznym takim jak otyłość i cukrzyca. Ważne, aby kształtujący się organizm mógł rozwijać się prawidłowo.

3. Miasto, osiedle, obiekt sportowy - stadion zyska na wartości dzięki rozbudowania infrastruktury oraz wizerunku tj. "dbałość o przyszłe pokolenie-najmłodsze".

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Wymiana piasku w piaskownicach (2xrok)  400,00
2  Wywóz odpadów  1 200,00
3  Pielęgnacja terenów zielonych obejmująca m.in. pielęgnację i podlewanie roślin  1 500,00
4  Konserwacja i przegląd urządzeń po okresie gwarancji 1 500,00
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  4 600,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Zestaw zabawowy  19 999,00
2

Bujak "krówka"                     1 599,00

Bujak "zebra tandem"          2 999,00

Bujak "panda"                      2 990,00

 
3  Żyrafa do mierzenia wysokości  1 499,00
4  Piaskownica  2 100,00
5

 Huśtawka dwuosobowa baby  2 900,00

Huśtawka dwuosobowa            2 900,00

 
6

 Stolik do szachów z siedziskami 1 599,00

Stolik do gry w kapsle                    1 599,00

 
7  Karuzela z kierownicą  3 950,00
8  Huśtawka wagowa czterosobowa  3 900,00
9

 Gra w kółko i krzyżyk 1 499,00

Tablica do rysowania 1 499,00

 
10  Bezpieczna nawierzchnia  60 000,00
RAZEM:  111 23,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55014428517879, 19.699492335275863)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-13 12:01:03
Data przyjęcia 2017-09-08 12:33:55
Data modyfikacji 2017-09-08 12:33:55
Powrót