Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Zespole Szkół nr 2

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

60

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Ulica ul. F. Chopina 62
Krótki opis Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy Zespole Szkół nr 2, ul. F. Chopina 62 w Płocku, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie obiektu przez młodzież uczącą się, jako baza, niezbędną do realizacji podstawy programowej. W weekendy będzie dostępna dla mieszkańców miasta Płock. Dzięki realizacji nowej infrastruktury nastąpi powszechność i dostępność do sportu oraz organizowanie imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym, co znacznie wpłynie na profilaktykę i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.
Opis

Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy Zespole Szkół nr 2, ul. F. Chopina 62 w Płocku, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie obiektu przez młodzież uczącą się, jako baza, niezbędną do realizacji podstawy programowej. W weekendy będzie dostępna dla mieszkańców miasta Płock. Dzięki realizacji nowej infrastruktury nastąpi powszechność i dostępność do sportu oraz organizowanie imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym, co znacznie wpłynie na profilaktykę i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.

Charakterystyka

Projekt zakłada budowę boiska sportowego do gry w piłkę ręczną o wymiarach 44x22m o nawierzchni z poliuretanu.

Zakres prac zgodnie z projektem obejmuje:

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej, średnia grubość 5cm.

2. Mechaniczne wykonanie koryta koparką w gr. kat. III-IV głębokość całkowita 35 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu.

3. Mechaniczne wykonanie koryta koparką w gr. kat. III-IV głębokość całkowita 40cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gruntu z wykopu.

4. Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10.

5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

6. Wykonanie warstwy odsądzającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.

7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.

9. Wykonanie warstwy wyrownującej z miału kamiennego 0 - 4mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.

10. Nawierzchnia: elastyczna podbudowa typu ET grubość wartwy 3,50cm, granulat SBR grubość warstwy 1cm, natrysk EPDM grubość warstwy 0,30cm.

11. Montaż bramek aluminowych o wymiarach 2,0x3,0m.

12. Montaż piłko chwytów o wymiarach 6,0x17,60m.

13. Montaż odwodnienia korytkami AKO wraz z przykanalikami.

13. Humusowanie z obsianiem trawą, grubość warstwy humusu 5cm z dowozem ziemi urodzajnej.

Uzasadnienie

Potrzeba realizacji projektu istnieje odkąd we wrześniu 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 swoją działalność zaingaurowała jako pierwsza Płocka. Akademia Piłki Ręcznej zajmująca się popularyzacją piłki ręcznej w Płocku. Ideą realizowaną przez projekt jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną, a także utrzymanie wysokiego poziomu aktywności wynikającego z naturalnej potrzeby dzieci dotyczącej ruchu i zabawy.

Brak boiska na powietrzu znacznie ogranicza możliwość szkoły jak również Akademii w tym zakresie.

Na boisku będzie można grać w badmintona i inne gry zespołowe.

Przyjmując powyższe rozwiązanie projektowe zwrócono także uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, "wandaloodporność", a także niskie koszty eksplotacji. Boisko do godz. 15:00 (od poniedziałku do piątku) będzie wykorzystane przede wszystkim przez dzieci i młodzież ucząca się w Zespole Szkół nr 2, jako baza niezbędna do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Po godz. 15 oraz w weekendy będzie dostępne dla mieszkańców Płocka, szczególnie z pobliskiego rejonu, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Bezpłatnie z boiska będą korzystać kluby i stowarzyszenia.

Dodatkowym atutem jest brak kosztów generowanych przez projekt. Wykonanie boiska przyczyni się do podniesienia aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Naszego miasta.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  0
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Kosztorys załączony do projektu 431826,92
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  431826,92
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.548801004002215, 19.712594747543335)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-14 08:37:50
Data przyjęcia 2017-09-08 13:09:20
Data modyfikacji 2017-09-08 13:09:20
Powrót