Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Infrastruktura rowerowa dla Płocka

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

62

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi
Ulica Stare Miasto, ZOO, Miejski Stadion, Sobótka
Krótki opis Przedmiotem projektu jest zakup i montaż: 1. Wiat rowerowych w następujących lokalizacjach: - teren Płockich szkół średnich lub ich bliskie sąsiedztwo (12szt.) - Sobótka (1szt.) - Miejski Stadion im. Bernarda Szymańskiego (1szt.) - Stare Miasto (1szt.) - ogród zoologiczny (1szt.) 2. Samoobsługowych stacji napraw rowerów w ilości 10 szt. - istniejące ścieżki rowerowe 3. Podpory dla rowerzystów w ilości 4 szt. - newralgiczne skrzyżowania Celem projektu jest poprawa komfortu jazdy rowerem i rozwój turystyki rowerowej w Płocku.
Opis

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż:

1. Wiat rowerowych w następujących lokalizacjach:

- teren Płockich szkół średnich lub ich bliskie sąsiedztwo (12szt.)

- Sobótka (1szt.)

- Miejski Stadion im. Bernarda Szymańskiego (1szt.)

- Stare Miasto (1szt.)

- ogród zoologiczny (1szt.)

2. Samoobsługowych stacji napraw rowerów w ilości 10 szt.

- istniejące ścieżki rowerowe

3. Podpory dla rowerzystów w ilości 4 szt.

- newralgiczne skrzyżowania

Celem projektu jest poprawa komfortu jazdy rowerem i rozwój turystyki rowerowej w Płocku.

Charakterystyka

Realizacja projektu polega na wykonaniu trzech przedsięwzięć:

1. Zakup i montaż 16 szt. wiat rowerowych w tym:

- teren Płockich szkół średnich lub ich bliskie sąsiedztwo (12szt)

- Sobótka (1szt.)

- Miejski Stadion im. Bernarda Szymańskiego (1szt.)

- Stare Miasto (1szt.)

- ogród zoologiczny (1szt.)

Wiaty powinny pomieścić przynajmniej 20 rowerów i w pełni zabezpieczać rowery przed warunkami atmosferycznymi tzn. oprócz zadaszenia powinny posiadać również ściany boczne.

2. Zakup i montaż samoobsługowych/darmowych stacji naprawy rowerów w ilości 10 szt.

- przy najbardziej uczęszczanych ścieżkach rowerowych

3. zakup i motaż podpory dla rowerzystów w ilości 4 szt.

- newralgiczne skrzyżowania

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu

Celem projektu będzie popularyzaja wykorzystania roweru jako środka lokomocji na tereni miasta, poprawa komfortu jazdy rowerem i aktywizacja osób w róznym wieku do aktywności fizycznej i rekreacji. Ponadto jest to kontynuacja działań edukacyjnych zmierzających do alternatywnych rodzajów transportu.

Zjawisko otyłości i nadwagi oraz innych schorzeń wywołanych siedzącym trybem życia, zmusza do podejmowania działań profilaktycznych aktywiuzujących społeczeństwo.

Poprawa infrastruktury rowerowej umożliwi mieszkańcom Płocka i turystom wykorzystanie rowerów jako środka lokomocji, ułatwi dojazd do pracy i szkoły.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Realizacja projektu wpisuje się w (PKT. 1.13) w strategii równoważonegi rozwoju miasta Płocka do 2022 roku w aspekcie zwiększania dostępności i podniesienia standardu infrastruktury przeznaczonej na sport, rekreację i aktywny wypoczynek.

Jest zgodny z założeniami strategii rozwoju, gdyż służy poprawie kondycji zdrowotnej mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do obiektów rekreacyjno-sportowych (PKT 1.7) strategii rozwoju.

Ponadto służy podniesieniu sprawności i jakości systemu komunikacji w mieście poprzez rozwijanie transportu ekologicznego i realizacji systemu ścieżek rowerowych (PKT.2.2 stretegii rozwoju miasta).

Przyczyni się do rozwoju turystyuki w mieście (PKT. 5.1 strategii rozwoju miasta).

3. Atrakcyjność projektu

Przedstawienie rozwiązania spełnią oczekiwania mieszkańców Płocka poruszających się na rowerach, którzy wielokrotnie zwracają uwagę na brak możliwości pozostawienia roweru w dogodnych warunkach na terenie miasta.

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów są niezbędnym elementem infrastruktury rowerowej, które przyjęły sie w wielu miastach Polski.

Rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych w Płocku, wymusza wprowadzenie nowych rozwiązań tak, aby jazda rowerem była przede wszystkim bezpieczna i komfortowa.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  16 szt. wiat na rowery utrzymanie czystości
2  10 szt. stacji naprawy rowerów  przeglądy wg zaleceń producenta szacunkowy koszt 500 zł/m-c
3  4 szt. podpory dla rowerzystów  ------------
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  500 zł/m-c
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  16 szt. wiat na rowery 400 000,00
2  10 szt. stacji naprawy rowerów 50 000,00
3  4 szt. podpory dla rowerzystów 4 000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  454 000,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.545147384258826, 19.684925079345703)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-14 09:05:40
Data przyjęcia 2017-09-08 13:12:26
Data modyfikacji 2017-09-08 13:12:26
Powrót