Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

AED i TY - to reakcja społeczeństwa ratuje życie

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

63

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
seniorzy
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica ul. Chopina 62, Stanisławówka, Otolińska 10
Krótki opis AED i TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie Przedmiotem jest zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów AED wraz z szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których umieszczone zostanę AED tj.: - Zespół Szkół nr 2 ul. F. Chopina 62 – teren boiska typu „Orlik”, - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 ul. Lasockiego 14, - Kościół św. Stanisława Kostki, - Straż Miejska – (mobilne AED). Dodatkowo zostaną przeprowadzone: szkolenia, prelekcje, pokazy i ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED dla mieszkańców osiedla Dworcowa. Celem projektu będzie zwiększenie szans na przeżycie osób, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia poprzez uzupełnieni działania łańcucha przeżycia tj. zakup AED i podnoszenie świadomości oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO z wykorzystaniem AED.
Opis

AED i TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie

Przedmiotem jest zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów AED wraz z szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których umieszczone zostanę AED tj.:

- Zespół Szkół nr 2 ul. F. Chopina 62 – teren boiska typu „Orlik”,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 ul. Lasockiego 14,

- Kościół św. Stanisława Kostki,

- Straż Miejska – (mobilne AED).

Dodatkowo zostaną przeprowadzone: szkolenia, prelekcje, pokazy i ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED dla mieszkańców osiedla Dworcowa.

Celem projektu będzie zwiększenie szans na przeżycie osób, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia poprzez uzupełnieni działania łańcucha przeżycia tj. zakup AED i podnoszenie świadomości oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO z wykorzystaniem AED.

Charakterystyka

Projekt AED i TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie

Polega na zakupie 4 sztuk defibrylatorów zewnętrznych i umieszczeniu ich w następujących lokalizacjach:

- Zespół Szkół nr 2 ul. F. Chopina 62 – teren boiska typu „Orlik”,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 ul. Lasockiego 14,

- Kościół św. Stanisława Kostki,

- Straż Miejska – (mobilne AED) – ul. Otolińska 10 (proszę o dokonanie ustaleń ze Strażą Miejską, ewentualnie, w którym miejscu na terenie osiedla powinien się znajdować AED do dyspozycji Straży Miejskiej.

Resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED dla mieszkańców osiedla Dworcowa.

Wybierając lokalizację dla AED kierowano się zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli umieszczeniem AED w miejscach użyteczności publicznej. Mobilne AED pozostające do dyspozycji Straży miejskiej będzie stanowiło doskonałe rozwiązanie w szybkim dotarciu urządzenia za pośrednictwem strażników miejskich patrolujących osiedla do każdego miejsca na osiedlu Dworcowa. W projekcie zakłada się jednak możliwość zmiany lokalizacji AED na inne wskazane przez UM Płocka na terenie osiedla.

AED treningowe zostanie umieszczone we wskazanym przez UM Płocka miejscu i będzie służyło do przeprowadzania szkoleń i pokazów dla mieszkańców osiedla przez instytucje posiadające w tym zakresie kompetencje.

Każdy budynek, w którym zostaną umieszczone defibrylatory będzie oznaczony znakami AED wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Zakupione defibrylatory zostaną zgłoszone na ogólnopolską mapę AED www.ratujzsercem.pl

Projekt stanowi kontynuację działań budowania sieci AED na terenie Miasta Płocka i będzie jej doskonałym uzupełnieniem.

Integralną częścią projektu jest przeprowadzenie szkolenia dla osób/pracowników przebywających w budynkach, w których zostaną umieszczone AED (80 osób). Szkolenie odbędzie się w grupach 10 osobowych, czas szkolenia 3 godziny. Przeprowadzone zostaną również 3 prelekcje wraz z pokazem resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED oraz możliwością ćwiczeń dla mieszkańców osiedla. Pokazy pierwszej pomocy odbędą się podczas pikników, eventów osiedlowych. Harmonogram zostanie opracowany po konsultacji i akceptacji przez Urząd Miasta Płocka kalendarze imprez osiedlowych.

Ramowy program szkolenia:

1.Zasady bezpieczeństwa i podstawy udzielania pierwszej pomocy

2.Postępowanie z nieprzytomnym oddychającym – pozycja bezpieczna

3.Postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychających RKO/AED

4.Zasady działania i użytkowania AED

5.Ćwiczenia

6.Podstawy prawne pierwszej pomocy

Ramowy program prelekcji, pokazów:

1.Zasady bezpieczeństwa i podstawy udzielania pierwszej pomocy

2.Postępowanie z nieprzytomnym oddychającym – pozycja bezpieczna

3.Postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychających RKO/AED

4.Zasady działania i użytkowania AED

5.Ćwiczenia

6.Konkursy

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są zarówno osoby, które zdobędą nowe umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, jak i osoby, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia znajdujący się w pobliżu AED. Warto podkreślić, że w przypadku nagłego zatrzymania krążenia szybkie rozpoczęcie RKO i wykorzystanie AED zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego.

Uzasadnienie

1.       Cel i potrzeba realizacji projektu.

Celem projektu będzie zwiększenie szans na przeżycie osób, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, poprzez uzupełnienie działania łańcucha przeżycia tj. zakup AED i podnoszenie świadomości oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO z wykorzystaniem AED.

Zapoczątkowana w styczniu 2015 roku inicjatywa tworzenia sieci defibrylatorów na terenie miasta Płocka zwiększa szanse na przeżycie osób, u których wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Według podsumowania wytycznych 2015 opublikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji wykonanie defibrylacji w ciągu 3-5minut od zatrzymania krążenia może skutkować przeżywalnością sięgającą 50-70%. Osoby prowadzące RKO (resuscytacje krążeniowo-oddechową) mogą wykonać wczesną defibrylację używając dostępnych publicznie i znajdujących się na miejscu zdarzenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 Programy Publicznego Dostępu Do AED Powinny być Czynnie Wdrażane W Miejscach Publicznych O Dużym Zagęszczeniu Populacji Ludzkiej, takich jak m.in. stacje kolejowe, dworce autobusowe, obiekty sportowe, centra handlowe, kościoły, urzędy i kasyna. W takich miejscach do zatrzymania krążenia często dochodzi w obecności świadków, a osoby przeszkolone w prowadzeniu RKO mogą dotrzeć na miejsce zdarzenia szybko i rozpocząć działania przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

2.       Wpływ realizacji projektu na Zycie mieszkańców

Realizacja projektu AED I TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie

Wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2022 roku w aspekcie zakupu nowych AED i edukacji z zakresu pierwszej pomocy mieszkańców w różnych grupach wiekowych.

Doskonale koresponduje z następującymi punktami strategii:

- PKT 1.5 wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego (zakup AED i edukacja mieszkańców)

- PKT 1.6 poprawa dostępności i sprawności działania służby zdrowia (uruchomienie łańcucha przeżycia i utrzymanie poszkodowanego przy życiu do czasu przyjazdu służb ratunkowych).

Realizacji projektu w pełni uzupełnia zapoczątkowaną w styczniu 2015 roku budowę sieci AED na Tereni miasta Płocka. Wyposażenie w 4 AED osiedla Dworcowa w tym jedno mobilne przybliża osiedle Dworcowa i miasto Płock do standardów Europejskich, w których jest mowa o konieczności tworzenia sieci AED i publicznego dostępu do defibrylatorów w celu zwiększenia szans na przeżycie osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

Niniejszy projekt zakładający zakup 4 AED oraz szafek i torby, odpowiednich oznaczeń i przeszkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy (RKO z wykorzystaniem AED) poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Dworcowa i innych ludzi przebywających na osiedlu. Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej i edukacja mieszkańców zwiększy szanse na przeżycie osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia w pobliżu lokalizacji AED.

3.       Atrakcyjność projektu

Omawiając zalety projektu AED I TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie lepiej byłoby rozpatrywać go nie w kategoriach atrakcyjności a raczej użyteczności lub wręcz pewnego standardu jaki dominuje już w krajach Europejskich lub na innych kontynentach.

Obsługa AED nie wymaga medycznego wykształcenia, AED jest proste w obsłudze a ratuje życie.

Atrakcyjność tak zrealizowanego projektu polega na kompleksowym działaniu mającym na celu spełnienie warunków do funkcjonowania łańcucha przeżycia (wyedukowany świadek zdarzenia i dostęp do AED) – reakcja świadka na zdarzenia i wezwanie pomocy, rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykorzystanie AED, specjalistyczna pomoc medyczna to niezbędne ogniwa łańcucha przeżycia.

Europejska Rada Resuscytacji zaleca powtarzanie szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej co 2 lata. Dla wszystkich mieszkańców osiedla Dworcowa będzie to zapewne prestiżem, że na ich osiedlu zwiększają się szanse na przeżycie osób z NZK.

Pamiątkowym elementem, który zapewnia bezpieczeństwo będą saszetki ratownicze (breloczek z maseczką i rękawiczkami) dla uczestników prelekcji/konkursów.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Przeglądy coroczne 4szt. AED  5 000/rok
2  bateria co 5 lat 4 szt., po jednego do 4 AED  3 200/za 4szt.
3  Elektrody co około 30 miesięcy 4 komplety (kpl/) do kżdego AED 1 komplet elektrod.  850- za 4szt
4  Ubezpieczeniee  1 000/za AED zamontowane na zewnątrz budynku
5    
6    
7    
8    
9    
10

 UWAGA! W zależności od wyboru modeli AED koszty eksplotacji mogą ulec zmianie.
W specyfikacji podobno maksymalne koszty urządzenia oraz wysokie koszty przeglądów, elektord, baterii.
W rzeczywistości wybór modelu AED - będzie wpływał na koszty eksplotacji

 
RAZEM:  Przez pierwsze lata 6 000zł/rok, co 3 lata 6850zł/rok, co 5 lat około 9 200zł/rok
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  AED -koszt za 4szt.  28 000brutto
2  Torba - koszt za 4szt.  600brutto
3  Skrzynka na AED do budynku - koszt za 2szt.  2 600brutto
4  Skrzynka na AED do zewnętrzna - koszt za 2szt.  3 000brutto
5  Oznaczenia AED zgodne z wymogami Europejskiej Rady Resuscytacji - całkowity koszt  200brutto
6  Instrukcj obsługi - koszt za 4szt.  400brutto
7  AED treningowe (model powinien byc identyczny jak tego ratującego życie) - 1szt.  3 000brutto
8

 Szkolenie dla 80 osób przebywających w pomieszczeniach wyposażonych w AED ( w grupach 10 osobowych) 8x10 os.

Prelekcje, pokazy ćwiczenia dla mieszkańców osiedla-uczestników imprez zorganizowanych na osiedlu Dworcowa - 3x3godz. -    6 000 brutoo

 8 000brutto
9  Saszetki ratunkowe z nazwą projektu i logo miasta - 500 szt 6 500brutto
10  Ubezpieczenie AED i szafek montowanych na zewnątrz budynku  1 000brutto
RAZEM:  59 300
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55271004158218, 19.7102251049364)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-14 11:31:46
Data przyjęcia 2017-09-08 13:13:22
Data modyfikacji 2017-09-08 13:13:22
Powrót