Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

AED i TY - to reakcja społeczeństwa ratuje życie.

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

61

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
inna
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
seniorzy
Ulica Otolińska 6, Chopina 62, Stadion Miejski
Krótki opis AED i TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie Przedmiotem jest zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów AED wraz z szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których umieszczone zostanę AED tj.: - Centrum aktywności seniora ul. Otolińska 6 -1szt. - pasaż Roguckiego (przy planowanym budynku toalety miejskiej ) – 1szt. - Nadbrzeże Wiślane – budynek socjalny przy Sobótce – 1szt. - Zespół Szkół nr 2 ul. Chopina 62 – teren boiska typu „Orlik” – 1szt. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Lasockiego 14 – 1szt. - Siedziba Straży Miejskiej – mobilne AED w budynku Straży Miejskiej ul. Otolińska 10 – 2szt. - Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego ul. Sportowa 3 – 1szt. - Park Północny (budynek toalety miejskiej) – 1szt. - Nowy Rynek (lokalizacja zależna od koncepcji przebudowy Nowego Rynku) -1 szt. Dodatkowo zostaną przeprowadzone: szkolenia, prelekcje, pokazy i ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED dla mieszkańców miasta Płocka. Celem projektu będzie zwiększenie szans na przeżycie osób, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia poprzez uzupełnieni działania łańcucha przeżycia tj. zakup AED i podnoszenie świadomości oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO z wykorzystaniem AED.
Opis

AED i TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie

Przedmiotem jest zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów AED wraz z szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których umieszczone zostanę AED tj.:

- Centrum aktywności seniora ul. Otolińska 6 -1szt.

- pasaż Roguckiego (przy planowanym budynku toalety miejskiej ) – 1szt.

- Nadbrzeże Wiślane – budynek socjalny przy Sobótce – 1szt.

- Zespół Szkół nr 2 ul. Chopina 62 – teren boiska typu „Orlik” – 1szt.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Lasockiego 14 – 1szt.

- Siedziba Straży Miejskiej – mobilne AED w budynku Straży Miejskiej ul. Otolińska 10 – 2szt.

- Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego ul. Sportowa 3 – 1szt.

- Park Północny (budynek toalety miejskiej) – 1szt.

- Nowy Rynek (lokalizacja zależna od koncepcji przebudowy Nowego Rynku) -1 szt.

Dodatkowo zostaną przeprowadzone: szkolenia, prelekcje, pokazy i ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED dla mieszkańców miasta Płocka.

Celem projektu będzie zwiększenie szans na przeżycie osób, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia poprzez uzupełnieni działania łańcucha przeżycia tj. zakup AED i podnoszenie świadomości oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO z wykorzystaniem AED.

Charakterystyka

Projekt AED i TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie

Polega na zakupie 10 sztuk defibrylatorów zewnętrznych i umieszczeniu ich w następujących lokalizacjach:

- Centrum aktywności seniora ul. Otolińska 6 -1szt.

- pasaż Roguckiego (przy planowanym budynku toalety miejskiej ) – 1szt.

- Nadbrzeże Wiślane – budynek socjalny przy Sobótce – 1szt.

- Zespół Szkół nr 2 ul. Chopina 62 – teren boiska typu „Orlik” – 1szt.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Lasockiego 14 – 1szt.

- Siedziba Straży Miejskiej – mobilne AED w budynku Straży Miejskiej ul. Otolińska 10 – 2szt.

- Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego ul. Sportowa 3 – 1szt.

- Park Północny (budynek toalety miejskiej) – 1szt.

- Nowy Rynek (lokalizacja zależna od koncepcji przebudowy Nowego Rynku) -1 szt.

Proszę żeby Urząd Miasta zapewnił w miarę możliwości jak najdłuższą w ciągu doby dostępność do AED mieszkańcom Płocka oraz zawarł porozumienie ze spółko MOSIR w sprawie możliwości umieszczenia AED na terenie Stadionu Miejskiego. Jestem gotowa na rozmowę i przyjęcie innych lokalizacji na terenie, które wskaże UM Płocka.

Resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED dla mieszkańców Płocka.

Wybierając lokalizację dla AED kierowano się zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli umieszczeniem AED w miejscach użyteczności publicznej. Mobilne AED pozostające do dyspozycji Straży miejskiej będzie stanowiło doskonałe rozwiązanie w szybkim dotarciu urządzenia za pośrednictwem strażników miejskich patrolujących osiedla do każdego miejsca na osiedlu Dworcowa. W projekcie zakłada się jednak możliwość zmiany lokalizacji AED na inne wskazane przez UM Płocka na terenie osiedla.

AED treningowe zostanie umieszczone we wskazanym przez UM Płocka miejscu i będzie służyło do przeprowadzania szkoleń i pokazów dla mieszkańców osiedla przez instytucje posiadające w tym zakresie kompetencje.

Każdy budynek, w którym zostaną umieszczone defibrylatory będzie oznaczony znakami AED wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Zakupione defibrylatory zostaną zgłoszone na ogólnopolską mapę AED www.ratujzsercem.pl

Projekt stanowi kontynuację działań budowania sieci AED na terenie Miasta Płocka i będzie jej doskonałym uzupełnieniem.

Integralną częścią projektu jest przeprowadzenie szkolenia dla osób/pracowników przebywających w budynkach, w których zostaną umieszczone AED (150 osób). Szkolenie odbędzie się w grupach 10 - 15osobowych, czas szkolenia 3 godziny. Przeprowadzone zostaną również 5 prelekcji wraz z pokazem resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED oraz możliwością ćwiczeń dla mieszkańców miasta. Pokazy pierwszej pomocy odbędą się podczas pikników, eventów osiedlowych. Harmonogram zostanie opracowany po konsultacji i akceptacji przez Urząd Miasta Płocka kalendarze imprez osiedlowych.

Ramowy program szkolenia:

1.Zasady bezpieczeństwa i podstawy udzielania pierwszej pomocy

2.Postępowanie z nieprzytomnym oddychającym – pozycja bezpieczna

3.Postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychających RKO/AED

4.Zasady działania i użytkowania AED

5.Ćwiczenia

6.Podstawy prawne pierwszej pomocy

Ramowy program prelekcji, pokazów:

1.Zasady bezpieczeństwa i podstawy udzielania pierwszej pomocy

2.Postępowanie z nieprzytomnym oddychającym – pozycja bezpieczna

3.Postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychających RKO/AED

4.Zasady działania i użytkowania AED

5.Ćwiczenia

6.Konkursy

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są zarówno osoby, które zdobędą nowe umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, jak i osoby, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia znajdujący się w pobliżu AED. Warto podkreślić, że w przypadku nagłego zatrzymania krążenia szybkie rozpoczęcie RKO i wykorzystanie AED zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego.

Uzasadnienie

1.       Cel i potrzeba realizacji projektu.

Celem projektu będzie zwiększenie szans na przeżycie osób, u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, poprzez uzupełnienie działania łańcucha przeżycia tj. zakup AED i podnoszenie świadomości oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO z wykorzystaniem AED.

Zapoczątkowana w styczniu 2015 roku inicjatywa tworzenia sieci defibrylatorów na terenie miasta Płocka zwiększa szanse na przeżycie osób, u których wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Według podsumowania wytycznych 2015 opublikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji wykonanie defibrylacji w ciągu 3-5minut od zatrzymania krążenia może skutkować przeżywalnością sięgającą 50-70%. Osoby prowadzące RKO (resuscytacje krążeniowo-oddechową) mogą wykonać wczesną defibrylację używając dostępnych publicznie i znajdujących się na miejscu zdarzenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 Programy Publicznego Dostępu Do AED Powinny być Czynnie Wdrażane W Miejscach Publicznych O Dużym Zagęszczeniu Populacji Ludzkiej, takich jak m.in. stacje kolejowe, dworce autobusowe, obiekty sportowe, centra handlowe, kościoły, urzędy i kasyna. W takich miejscach do zatrzymania krążenia często dochodzi w obecności świadków, a osoby przeszkolone w prowadzeniu RKO mogą dotrzeć na miejsce zdarzenia szybko i rozpocząć działania przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

2.       Wpływ realizacji projektu na Zycie mieszkańców

Realizacja projektu AED I TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie

Wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2022 roku w aspekcie zakupu nowych AED i edukacji z zakresu pierwszej pomocy mieszkańców w różnych grupach wiekowych.

Doskonale koresponduje z następującymi punktami strategii:

- PKT 1.5 wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego (zakup AED i edukacja mieszkańców)

- PKT 1.6 poprawa dostępności i sprawności działania służby zdrowia (uruchomienie łańcucha przeżycia i utrzymanie poszkodowanego przy życiu do czasu przyjazdu służb ratunkowych).

Realizacji projektu w pełni uzupełnia zapoczątkowaną w styczniu 2015 roku budowę sieci AED na Tereni miasta Płocka. Wyposażenie w 4 AED osiedla Dworcowa w tym jedno mobilne przybliża osiedle Dworcowa i miasto Płock do standardów Europejskich, w których jest mowa o konieczności tworzenia sieci AED i publicznego dostępu do defibrylatorów w celu zwiększenia szans na przeżycie osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

Niniejszy projekt zakładający zakup 4 AED oraz szafek i torby, odpowiednich oznaczeń i przeszkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy (RKO z wykorzystaniem AED) poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Dworcowa i innych ludzi przebywających na osiedlu. Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej i edukacja mieszkańców zwiększy szanse na przeżycie osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia w pobliżu lokalizacji AED.

3.       Atrakcyjność projektu

Omawiając zalety projektu AED I TY – to reakcja społeczeństwa ratuje życie lepiej byłoby rozpatrywać go nie w kategoriach atrakcyjności a raczej użyteczności lub wręcz pewnego standardu jaki dominuje już w krajach Europejskich lub na innych kontynentach.

Obsługa AED nie wymaga medycznego wykształcenia, AED jest proste w obsłudze a ratuje życie.

Atrakcyjność tak zrealizowanego projektu polega na kompleksowym działaniu mającym na celu spełnienie warunków do funkcjonowania łańcucha przeżycia (wyedukowany świadek zdarzenia i dostęp do AED) – reakcja świadka na zdarzenia i wezwanie pomocy, rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykorzystanie AED, specjalistyczna pomoc medyczna to niezbędne ogniwa łańcucha przeżycia.

Europejska Rada Resuscytacji zaleca powtarzanie szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej co 2 lata. Dla wszystkich mieszkańców osiedla Dworcowa będzie to zapewne prestiżem, że ich miasto zwiększa szanse na przeżycie osobom z nagłym zatrzymanie krążenia.

Dodatkowym elementem dla uczestników szkoleń i konkursów będą saszetki ratunkowe, które zapewniają bezpieczeństwo (breloczek z maseczka i rękawiczkmi).

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Przeglądy coroczne 10szt AED  12 000/rok
2  Bateria co 5 lat x 10szt., po jednej do 10 AED  8 000zł/za 10 szt.
3  Elektrody około 30 miesięcy 4 komplety (kpl.) do każdego AED 1 komplet elektrod  2 200zł/za 10kpl.
4  Ubezpieczenie dla AED i szafek montowanych na zewnątrz 3 szt.  3 000zł/rocznie
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  Prez pierwsze lata 15000zł/rok, co 3 lata 17200 zł/rok, co 5 lat około 23000 zł/rok
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  AED -koszt za 10szt.  70 000brutto
2 Torba - koszt za 2szt.  12 00brutto
3  Skrzynka na AED do budynku - koszt za 5szt.  6 500brutto
4  Skrzynka na AED do zewnętrzna - koszt za 3szt.  9 000brutto
5  Oznaczenia AED zgodne z wymogami Europejskiej Rady Resuscytacji - całkowity koszt  500brutto
6  Instrukcj obsługi - koszt za 10szt.  500brutto
7  AED treningowe (model powinien byc identyczny jak tego ratującego życie) - 1szt.  3 000brutto
8

 Szkolenie dla 150 osób przebywających w pomieszczeniach wyposażonych w AED ( w grupach 10-15 osobowych)

Prelekcje, pokazy ćwiczenia dla mieszkańców osiedla-uczestników imprez zorganizowanych na osiedlu Dworcowa - 3x3godz. -    10 000 brutoo

 10 000brutto
9  Saszetki ratunkowe z nazwą projektu i logo miasta - 1000 szt  12 000brutto
10  Ubezpieczenie AED i szafek montowanych na zewnątrz budynku  3 000brutto
RAZEM:  125 700
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.547234551942644, 19.714223027185653)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-14 11:38:39
Data przyjęcia 2017-09-08 13:11:13
Data modyfikacji 2017-09-08 13:11:13
Powrót