Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

II etap budowy skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

47

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie inna
Potencjalni użytkownicy rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Winiary
Ulica teren położony pomiędzy ul. PCK i Dobrzyńską
Krótki opis Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską. Bogaty w zieleń skwer poprawi estetykę osiedla, stworzy naturalny ekran od ul. Dobrzyńskiej. Wyposażenie placu w ławki, stoliki do gry w szachy, rozbudowa siłowni umożliwi integrację i aktywny wypoczynek mieszkańców. Wymiana na terenie skweru nawierzchni na mineralną w postaci ścieżek oraz pod urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, znacznie poprawi ich użytkownikom komfort poruszani się po placu.
Opis

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską. Bogaty w zieleń skwer poprawi estetykę osiedla, stworzy naturalny ekran od ul. Dobrzyńskiej. Wyposażenie placu w ławki, stoliki do gry w szachy, rozbudowa siłowni umożliwi integrację i aktywny wypoczynek mieszkańców. Wymiana na terenie skweru nawierzchni na mineralną w postaci ścieżek oraz pod urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, znacznie poprawi ich użytkownikom komfort poruszani się po placu.

Charakterystyka

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską. Bogaty w zieleń skwer poprawi estetykę osiedla, stworzy naturalny ekran od ul. Dobrzyńskiej. Wyposażenie placu w ławki, stoliki do gry w szachy, rozbudowa siłowni umożliwi integrację i aktywny wypoczynek mieszkańców. Wymiana na terenie skweru nawierzchni na mineralną w postaci ścieżek oraz pod urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, znacznie poprawi ich użytkownikom komfort poruszania się po placu.
II etap budowy skweru jest realizacją projektu opracowanego przez firmę GRIMA ARCHITEKTURA, KRAJOBRAZ z Warszawy / IV edycja B.O. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej, pomiędzy ul. PCK i Dobrzyńską.
Podstawą projektu jest spójne uzupełnienie istniejących nw w/w terenie: drzew, krzewów, placu zabaw i siłowni. Projekt przewiduje wymianę nawierzchni placu na mineralną w postaci ścieżek o szer. od 1,5m do 2m., w zatokach na ławki i stoliki do gry w szachy oraz pod urządzeniami siłowni zewnętrznej.
Planowane również jest: rozbudowa siłowni o kolejne urządzenia: wioślarz, orbitrek, ławkę z pedałami, zamontowanie: 2 stołow do gry w szachy z 4 siedziskami z oparciami, 5 ławek, 2 kosze na śmieci, 1 stojaka na rowery, furtki w ogrodzeniu placu zabaw od strony południowo - wschodniej oraz zainstalowanie 11 lamp oświetleniowych.
Istotnym elementem projektu jest utworzenie naturalnego ekranu oddzielającego plac od ul. Dobrzyńskiej oraz możliwość dosadzeń i rozbudowy infrastruktury w przyszłości. W projekcie zaplanowano nasadzenia: 11 drzew, 699 krzewó, 232 bylin, uzupełnienie trawnika ok. 1000 m kw.
Uwaga: Zgadzamy się na modernizację projektu.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności osiedla jako miejsca do zamieszkania i podniesienia komfortu życia mieszkańców. Obecne zagospodarowania osiedla "Winiary" sprawia, że teren będący przedmiotem opracowania, to jedynie miejsce, gdzie można wyjść na spacer, ponieważ reszta osiedla jest zabudowana, zagospodarowana i niedostępna.
2. Wobec braku obecnie jakiejkolwiek instytucji kulturalnej na osiedlu, byłoby to miejsce integracji okolicznych mieszkańców. Rozbudowa siłowni umożliwiłaby im aktywny odpoczynek z korzyścią wpływając na zdrowie fizyczne. Utworzenie naturalnego ekranu z drzew i krzewów od ul. Dobrzyńskiej chroniłoby mieszkańców od uciążliwości spowodowanych dużym natężeniem ruchu pojazdów w/w ulicy. Wymiana nawierzchni na mineralną umożliwiłaby swobodne poruszanie się w parku przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
3. Umiejscowienie placu na wjeździe do Płocka, poprawiłoby wizerunek nie tylko osiedla ale również całego miasta. Realizacja tego projektu sprawiłaby, że "Winiary" stałyby się miejscem bardziej aktrakcyjnym do zamieszkania oraz miłego i bezpieznego spędzania wolnego czasu. Siłownia, miejsca dla rowerów, bogata zieleń sprawiłyby, że teren ten mógłby się stać atrakacyjnym "przystankiem" dla osób korzystających ze ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Dobrzyńskiej, a tym samym przyczynić się do populryzacji sportu i rekreacji na rowerach

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszenie trawy 3 000,00
2 Sprzątanie terenu 4 000,00
3 Pielęgnacja drzew i krzewów 3 000,00
4 Konserwacja urządzeń 1 000,00
5 Opłaty za energię 4 000,00
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  15 000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Przygotowanie trawnika 30 000,00
2 Wymiana nawierzchni na mineralną 100 000,00
3 Rozbudowa siłowni 15 000,00
4 2 stoły do gry w szachy z siedziskami

7 000,00

5. Ławki / 5szt. / 10 000,00
6 Zainstalowanie 11 lamp oświetleniowych 15 000,00
7 Kosze na śmieci 2 szt. 3 000,00
8 Stojak na rowery 1 000,00
9 Zamontowanie furtki 2 000,00
10 Nasadzenia 11 drzew, 699 krzewów, 232 byliny + uzupełnienie trawnika 35 000,00
RAZEM:

 218 000,00

Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.563575325100395, 19.658440947532654)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-09-14 16:23:02
Data przyjęcia 2017-09-14 16:23:21
Data modyfikacji 2017-09-14 16:23:21
Powrót