Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Zakup statku ratowniczego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Płocka

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

11

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
edukacja
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Ulica Rzeka Wisła
Krótki opis Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z rozwoju żeglugi na rzece Wiśle oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie zwalczania zagrożeń, podejmowania działań prewencyjnych oraz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Zakres projektu obejmuje zakup jednej specjalistycznej łodzi ratunkowej typu RIB wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową.
Opis

W ostatnich czterech latach odnotowano gwałtowny wzrost wyłączeń i unieruchomień obecnie eksploatowanych motorowodnych łodzi ratowniczych Płockiego WOPR. Motorowodne jednostki pływające będące na wyposażeniu organizacji, legitymują się co najmniej 9 letnim okresem użytkowania (a także 12 lat i 16 lat) co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych.  Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach, m.in. powódź w Swiniarach koło Płocka w roku 2010.

Do głównych przyczyn wyłączeń i unieruchomień motorowodnych łodzi ratowniczych należy zaliczyć m.in. awarie silników, uszkodzenia poszycia a przez to wyrywanie mocowań siedzisk, kolum sterowniczych oraz pozostałego osprzętu co w konsekwencji powoduje osłabienie i spękania kadłubów.

Charakterystyka

W ostatnich czterech latach odnotowano gwałtowny wzrost wyłączeń i unieruchomień obecnie eksploatowanych motorowodnych łodzi ratowniczych Płockiego WOPR. Motorowodne jednostki pływające będące na wyposażeniu organizacji, legitymują się co najmniej 9 letnim okresem użytkowania (a także 12 lat i 16 lat) co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych.  Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach, m.in. powódź w Swiniarach koło Płocka w roku 2010.

Do głównych przyczyn wyłączeń i unieruchomień motorowodnych łodzi ratowniczych należy zaliczyć m.in. awarie silników, uszkodzenia poszycia a przez to wyrywanie mocowań siedzisk, kolum sterowniczych oraz pozostałego osprzętu co w konsekwencji powoduje osłabienie i spękania kadłubów, pogarsza stan instalacji paliwowej, elektrycznej, itp. Należy mieć świadomość, że działania ratownicze prowadzone są często w najtrudniejszych warunkach pogodowych - w sytuacjach. Kiedy inee (nieratownicze) jednostki spływają do portów i marin. Działanie w takich warunkach pogodowych jest właśnie powodem ponadnormatywnych zużyć łodzi.

Obecnie eksplotowane łodzie typu RIB Rejonowe Płockie WOPR otrzymało w dodze użyczenia od WOPR Województwa Mazowieckiego w latach 2005, 2007oraz 2009. Nie są to jednostki należące do Rejonowego Płockiego WOPR i w każdej chwili możemy zostać zobligowani do ich zwrotu. Starsze eksplotowane przez nas jednostki z lat 1976 i 1982. Są ti jednostki, które w znacznej części WOPR otrzymał już jako mocno wyeksploatowane z zasobów milicji i RZGW. Należy przewidywać, że w najbliższych latach ich stan techniczny będzie się szybko pogarszał, co prowadzić będzie do systematycznego osłabiania potencjału ratowniczego Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego a co za tym idzie, przy zwiekszającym się ruchu turystycznym na Wiśle, może przyczynić się do zmniejszenia bezpieczeństwa na wodach w Płocku. Zakup nowej spełniającej obecnie obowiązujące standardy w ratownictwie jednostki jest konieczny aby można było zachować wysoki poziom bezpieczeństwa na bardzo trudnym akwenie jakim jest sztuczny zbiornik na rzece Wiśle pomiędzy Płockiem a Włocławkiem. Płockie WOPR działa na akwenie niezwykle trudnym nawigacyjnie o powierzchni niewiele mniejszej od jeziora Śniardwy, który przy wietrze z kierunku zachodniego ulega bardzo szybkiego sfalowaniu. Fale potrafią w krótkim okresie czasu osiągać wysokość do 1,5m (5O B) co stwarza natychmiastowe zagrożenie szczegolnie dla małych jednostek. takie warunki wymagają od ratowników uzywania sprzętu nowoczesnego i odpowiednio przystosowanego. Przede wszystkim łódź ratownicza powinna byc łodzią kabinową, dającą zabnezpieczenie zarówno ratownikom jak i ofiarom, które należy transportować. W chili obecnej w zasobach płockiego WOPR żadna łódź nie posiada kabiny i poszkodowani transportowani są w przestrzeni otwartej co może być dla nich dużym dyskomfortem a w przypadku wychłodzenia nawet zagrożenem.

Nowa lódź będzie posiadała kształt kadłuba (tzw. "V"), odpowiedni dla trudnych warunków wiślanych. Poniżej prezentujemy pełną specyfikację jednostki ratowniczej:

1. Łódź S-7500/K (długość 7,50m, szerokość 2,80m, kadłub laminatowy, tuba pneumatyczna z tkaniny gumowanej ORCA-HYPALON, ogrzewana kabina) z nw wyposażeniem:

-dwa fotele dla załogi
-ogrzewanie kabiny
-oświetlenie kabiny
-hydauliczny układ sterowania
-dwa gniazda zapalniczki
-wewnętrzny nierdzewny zbiornik paliwa
-rufowy maszt ze stali nierdzewnej z kompletem świateł nawigacyjnych, kosz na rzutkę, uchwyt na kolo ratunkowe
-lampy robocze nastwane na maszcie
-belka sygnalizacyjna z napisem WOPR
-urządzenie nawigacyjne SIMRAD NSS8 (radar szerokopasmowy 4 G wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym z kolorowym monitorem, z GPS i echosondą)
-radiotelefon przewoźny MOTOROLA DM4601
-reflektor szperacz, dwie lampy ledowe mocowane na kabinie oświetlające pokład
-akumulator z mocowaniem (2 szt.)
-elektryczna instalacja silnikowa
-ręczna pompa zęzowa, elektryczna pompa zęzowa
-kolo ratunkowe, koc gaśniczy, rzutka ratownicza, flagsztok
-apteczka pierwszej pomocy
-silnik czterosuwowy YAMAHA 200km model F2000GETX

2. Przyczepa podłodziowa (dwie osie, z hamulcem MC 2000 kg, maks. ładowność 1.540,00 kg, koło zapasowe.

 

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu

Nadrzędnym celem działalności Rejonowego Płockiego WOPR, wynikającym zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 45/2014 z dnia 26 maja 2014 roku jak również ze statutu płockiego WOPR jest ratowanie zdrowia i zycia ludzkiego. ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem i zaszczytem i jako taki winien być sprawowany z zachowaniem najwyższych standardów zarówno moralnych jak i etycznych ale co równie ważne przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy.

Należy mieć świadomość,  że aby zachować wszelkie standardy sztuki ratowania zdrowia i życia ludzkiego, ratownicy muszą być wyposażeni w nowoczesny sprzęt ratunkowy. Niejednokrotnie tragiczne skutki następstw sytuacji niebezpiecznych można złagodzić lub nawet wyelimininować jeśli na miejscu zdarzenia uzyty jest sprzęt ratunkowy o najlepszych parametrach.

Rzeka Wisła, będąca jedną z największych rzek w Europie wciąż pozostaje nieuregulowana. Przekłada się to co prawda na niezwykłe walory estetyczno-krajobrazowe rzeki ale jednocześnie jest ona niezwykle trudnym i niebezpiecznym ciekiem wodnym z punktu widzenia ratownictwa wodnego. Stale rozwijająca się i zwiększająca flota wszelkiego rodzaju jednostek pływających w rejonie działania WOPR Płock jak równięż permanetne zagrożenie powodziowe wynikające z hydrologii rzeki Wisły a nadto znaczącą ilość imprez masowych na wodach w Płocku jest najwłaściwszą rekomendacją dla potrzeby wyposażenia płockiego WOPR w nowoczesną motorowodną łódź ratunkową. Na dzień dzisiejszy organizacja dysponuje tylko jedną dużą jednostką motorowodną, która jest przestarzała (16 lat) i w ciągu ostatnich trzech lat wydano ponad 25 tysięcy złotych na naprawy silnika i sprzętu towarzyszącego a łączne koszty naprawy całej jednostki w ciągu 9 lat (okres eksplotacji w WOPR Płock) przekroczyły 70 tysięcy złotych. W latach 2013-2016 wpomniana jednostka była naprawiana ponad 10 razy i z powodu ciągłych napraw przestojów z tym ziązanych była wykorzystywana zaledwie przez 3 miesiące w ciągu 3 lat. Zakup nowoczesnej jednostki ratowniczej to przede wszystkim większenie bezpieczeństwa na akwenie zabezpieczanym przez płocki WOPR ale też poprawa warunków w jakich moga się znaleźć ofiary wypadków na wodzie i zwiększenie możliwości niesienia skutecznej pomocy oraz poprawa warunków działania i bezpieczeństwa samych ratowników. Skuteczny ratownik to przede wszystkim ratownik sprawny, nie przemoczony, nie zmarznięty. Nowoczesna łódź odpowiednio wyposażona daje właśnie takie możliwości. Pozwala na właściwe zabezpieczenie sprzętu ratowniczego w tym specjalistycznego sprzętu medycznego, pozwalana na przeprowadzenie działań ratowniczych w tym rownież resuscytacji w warunkach odizolowania od warunków atmoferycznych, pozwala również na ogrzanie osób wychłodzonych, tym bardziej, że ratownicy działa w różnych porach roku (jesień, wczesna wiosa) i często skajnie nieprzyjających warunkach pogodowych.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańow

Wyposażenie WOPR Płock w nowoczesną łódź motorowodną dedykowaną do ratownictwa wodnego zapewni mieszkańom Miasta Płocka możliwość rekreacji i uprawiania sportów wodnych przy spełnienie najwyższych kryteriów bezpieczeństwa nad wodami i ich najbliższej okolicy. Od dwóch lat, przy współpracy z samorząde, lokalnym, płocki WOPR wprowadził stałe patrole cieków wodnych w Płocku. Aby rzetelnie wypełniać ten obowiązek organizacja winna dysponować łodzią motorowodną o nowoczesnych rozwiązaniach zarówno technicznych, ratowniczych oraz medyczmych. przedmiotowa łódź zapewni możliwość prowadzenia akcji poszukiwania i wydobywania poszkodowaych z wody w najtrudniejszych warunkach pogodowych a nadto wykonywania szerokiej gamt zabiegów medycznych na jej pokładzie, z użyciem defibrylatora włącznie nawet przy padającym deszczu. Doświadczenia zdobyte przez płocki WOPR w czasie ostatniej powodzi w okolicach Płocka (Świniary 2010 r.) uświadomiły zarządzającym organizacją, że obecne wyposażenie jednostki w sprzęt motorowodny nie jest właściwe z punktu widzenia tak dramatycznych wydarzeń i bez przemiotowej łodzi ratownicy mogą nie wykonywać swoich powinności w sposób właściwy czego konsekwencje mogą być daleko idące ze zgonami poszkodowanych włącznie.

3. Atrakcyjnośc projektu

Płock, jest miastem wyjątkowo atrakcyjnym z punktu widzenia turystyki. jako prężnie rozwijające się miasto, Płock poczynił w ciągu ostatnich kilkunastu lat duże inwestycje drogowe, wybudowane drugi most oraz wyremontowano uprzednio istniejącą infrastukturę drogową. To wszystko sprawia, że nasze miasto jest wyjątkowo chętnie odwiedzane jest przez turystów i gości z ościennych regionów. Podkreślić należy, że do jednych z najpiękniejszych miejsc w Płocku należy wzgórze tumkie wraz z malowniczo wijącą się Wisłą a także pięknym traktem spacerowym jakim są bulwary wiślane. To wyjątkowo chętnie odwiedzane miejsce tętni również życiem na rzece Wiśle wykorzystywanej zarówno jako droga wodna, szlak żeglowny czy miejsce wodnych imprez masowych. Wyposażenie płockiego WOPR w nowoczesną, motorowodną jednotkę ratowniczą sprawi, że Płock będzie mógł szczycić się w pełni profesjonalnym zabezpieczeniem ratowniczym przeznaczonym zarówno dla mieszkańców miasta, ale co szczególnie istotne i prestiżowe takzę dla turystów i gości odwiedzających nasze miasto.

Należy również zauważyć, że pojawienie się na rzece Wiśle takiej nowoczesnej jednostki będzie miało niewątpliwy wpływ na podniesienie atrakcyjności samego akwenu wodnego. Właściwe zabezpieczenie ratownicze niewątpliwe przyczyni się, do zwiększenia ilości turystów, żeglarzy, motorowodniaków oraz osób preferujących inne aktywności na wodzie do rekreacyjnego i sportowego wykorzystania tak pięknego akwenu jakim  jest płocka Wisła. Kadłub łodzi zostanie opatrzony sentencją informującą, że została ona zakupiona ze środków miasta Płocka w ramach budżetu obywatelskiego  co będzie najlepszą dokumentacją i zobrazowaniem dla mieszkańców i turystów, że samorządowi miasta Płocka zależy na bezpieczeństwie osób wypoczywających na wodzie jak również będzie wskazaniem jak właściwym kierunkiem budowy społeczeństwa obywatelskiego są działania w ramach budżetu obywatelskiego.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Serwis silnika (wymiana płynów, itp.)  1 000 zł
2  Ubezpieczenie OC  2 000 zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  3 000 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Łódź S-7500/M - statek ratowniczy z wyposażeniem z zabudowaną kabiną i silnikiem zaburtowanym o mocy 200 km  385 000 zł
2  Przyczepa podłodziowa  14 500 zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  399 500 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.53991696183028, 19.67595862224698)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Organizacja pozarządowa
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-06-30 14:31:14
Data przyjęcia 2017-09-08 11:52:22
Data modyfikacji 2017-09-08 11:52:22
Powrót