Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

NOWOCZESNY TEREN REKREACYJNY Z PLACEM ZABAW DLA SŁODKICH

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

17

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie sprawy obywatelskie
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Miodowa
Ulica os. Miodowa
Krótki opis Nowoczesny teren rekreacyjny zlokalizowany na osiedlu Miodowa, w tym: plac zabaw dla dzieci, miejsce wypoczynkowo-relaksacyjne, miejsce piknikowe, tereny zielone, siłownia zewnętrzna, oświetlenie i stojaki na rowery.
Opis

Nowoczesny teren rekreacyjny zlokalizowany na osiedlu Miodowa, w tym: plac zabaw dla dzieci, miejsce wypoczynkowo-relaksacyjne, miejsce piknikowe, tereny zielone, siłownia zewnętrzna, oświetlenie i stojaki na rowery. 

Charakterystyka

Nowoczesny teren rekreacyjno-wypoczynkowy ma stać się pierwszym elementem nowoczesności na osiedlu Miodowa, gdzie brakuje miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, a także rodzin z dziećmi.

Na projekt składa się:

- nowoczesny plac zabaw dla dzieci, którego elementy usytułowane będą na powierzchni bezpiecznej

- kolorowe fontanny, jako dodatkowy element, nadający miejscu atrakcyjności

- mała siłownia zewnętrzna, z której skorzystać może zarówno młodzież, jak i seniorzy

- miejsce rekreacji – ławki, leżaki, miejsca piknikowe – stoliki z ławami do siedzenia

- nasadzenia drzew i krzewów

- ścieżki i chodniki

 

- ogrodzenie i oświetlenie terenu.

Uzasadnienie

1. Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie najmłodszym płocczanom, mieszkającym na osiedlu Miodowa, możliwości zabawy na obiektach, które nie odbiegają nowoczesnością od placów zabaw zlokalizowanych na innych osiedlach, umożliwienie atrakcyjnego spędzania czasu młodzieży i rodzin z dziećmi, a także rozpoczęcie procesu unowocześniania i uatrakcyjniania Osiedla Miodowa, poprzez wprowadzanie na teren osiedla nowoczesnych elementów.

 

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Osiedle Miodowa jest jednym z najbardziej zaniedbanych w Płocku, pod kątem nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Stworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym bez wątpienia poprawiłoby jakość życia mieszkańców tego osiedla, pozwoliłoby również najmłodszym mieszkańcom na korzystanie z nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabaw.

 

3. Atrakcyjność projektu

 

Głównym atutem pomysłu jest umiejscowienie na terenie osiedla Miodowa terenu rekreacji i zabaw, w jakości niedostępnej dotychczas dla mieszkańców tego osiedla. Zdecydowana większość placów zabaw to pozostałości po dawnych, ubogich placach, z zepsutymi i zardzewiałymi urządzeniami, zaniedbanymi, stwarzającymi wręcz zagrożenie dla dzieci. Nie przez przypadek mieszkańcy korzystają często z odległego placu zabaw przy Orlen Arenie. Przechodzenie na tak daleko położony plac zabaw nie jest jednak ani wygodne, ani bezpieczne dla matek z dziećmi. Dlatego realizacja takiego terenu wypoczynkowego z placem zabaw na terenie osiedla Miodowa jest jak najbardziej uzasadnione.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Ochrona obiektu 3.000 zł/mc
2 Sprzątanie terenu 3.000 zł/mc
3 Konserwacja/naprawa sprzętu (gwarancja) 0,00 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  6.000 zł/mc
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Plac zabaw wraz z projektem 175.000,00 zł
2 Siłownia pod chmurką wraz z projektem 107.000,00 zł
3 Zakup i montaż ławek, leżaków, miejsc piknikowych 40.000,00 zł
4 Zakup i posadzenie drzew i krzewów 30.000,00 zł
5 Stworzenie ścieżek i chodników 20.000,00 zł
6 Oświetlenie terenu 30.000,00 zł
7 Zakup i zamontowanie kosza na śmieci (4 szt.) 3.000,00 zł
8 Zakup i montaż fontanny 95.000,00 zł
9    
10    
RAZEM:  500.00,00 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55721132871761, 19.6779453009367)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Rada Mieszkańców Osiedla
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-01 20:33:59
Data przyjęcia 2017-09-08 12:01:26
Data modyfikacji 2017-09-08 12:03:04
Powrót