Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Remont drogi

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

14

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
sprawy obywatelskie
inna
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Ulica dz. 614/47 pomiędzy ul. Dworcową a Otolińską
Krótki opis Remont drogi pomiędzy ul.Dworcową i Otolińską. Działka nr EW. 614/47
Opis

Remont drogi pomiędzy ul.Dworcową i Otolińską. Działka nr EW. 614/47

Charakterystyka

Remont drogi pomiędzy ul.Dworcową i Otolińską. Działka nr EW. 614/47 polegający na remoncie nawierzchni wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

Uzasadnienie

Stan drogi jest bardzo zły. Liczne dziury i zadolenia powodują uszkodzenia samochodów. Standrogi stwarza również zagrożenie dla pieszych a szczególnie dzieci zmierzających do zespołu szkół nr 2. Z przejazdu pomiędzy ul. Dworcową a Otolińską korzystają nie tylko mieszkańców okolicznych bloków spółdzielni i wspólnoty ale również stanowi ona dojazd do zespołu szkół nr 2, znajdującego się obok niej orlika, garaży o licznych lokali użytkowych. Z drogi korzystają również mieszkańcy innych osiedli którzy korzystają z tego przejazdu unikając korków na ulicy Chopina.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  \wykonanie projektu  6 000,00 zł
2  Remont kanalizacji deszczowej  140 000,00 zł
3  Remont nawierzchni drogi  350 000,00 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  496 000,00 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54604385427683, 19.708880066827987)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Rada Mieszkańców Osiedla
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-05 10:50:58
Data przyjęcia 2017-09-08 11:55:37
Data modyfikacji 2017-09-08 11:55:37
Powrót