Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Modernizacja placu zabaw

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

15

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sport
inna
Potencjalni użytkownicy dzieci
osoby niepełnosprawne
inni
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica Obrońców Westerplatte
Krótki opis Obecnie istnieje na osiedlu plac zabaw, który jest ogrodzony, natomiast podłoże pod zabawkami jest wykonane z piasku i trawy. W związku z tym, że zachodzi obawa iż w piasku mogą znajdować się niebezpieczne ostre przedmioty jak szkło oraz bakterie należy wymienić piasek na poliuretan.
Opis

Obecnie istnieje na osiedlu plac zabaw, który jest ogrodzony, natomiast podłoże pod zabawkami jest wykonane z piasku i trawy. W związku z tym, że zachodzi obawa iż w piasku mogą znajdować się niebezpieczne ostre przedmioty jak szkło oraz bakterie należy wymienić piasek na poliuretana.

Charakterystyka

Montaż podłoża z poliuretanu zapewni bezpieczeństwo i łatwiejsze utrzymanie czystości placu zabaw.

Uzasadnienie

Na osiedlu powstał plac zabaw w roku 2014. Korzysta z niego dużo dzici. Lokalizacja w środku oseidla powoduje że korzystanie z niego jest bezpieczne. Dzieci i rodzice popierają zmiane podłoża, które na placu zabaw z uwagi na bepizeczeństwo i estetykę jest priorytetem. Należy wywiesić tabliczkę z napisem: "ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW I KOTÓW".

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wymiana piasku na poliuretan 100 000
2    
3 Dokumentacja techniczna 8 000
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  108 000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55277070852133, 19.69654852149688)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-05 11:44:47
Data przyjęcia 2017-09-08 11:58:51
Data modyfikacji 2017-09-08 11:58:51
Powrót