Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Tężnia solankowa na Radziwiu

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

20

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
środowisko
inna
Potencjalni użytkownicy osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
inni
Nazwa osiedla Radziwie
Ulica Gromadzka dz. nr 1761/7
Krótki opis Projekt zakłada wybudowanie na osiedlu "Radziwie" tężni solankowej. Realizacja projektu sprzyjałaby poprawie stanu zdrowia mieszkańców osiedla i naszego miasta. Stałaby się na pewno dużą atrakcją turystyczną. Mikroklimat, który wytwarzałby się wokół tężni, zbliżony byłby do klimatu nadmorskiego. Uporządkowano by zaniedbany teren, powstałaby aleja spacerowa z ławeczkami do wypoczynku.
Opis

Projekt zakłada wybudowanie na osiedlu "Radziwie" tężni solankowej. Realizacja projektu sprzyjałaby poprawie stanu zdrowia mieszkańców osiedla i naszego miasta. Stałaby się na pewno dużą atrakcją turystyczną. Mikroklimat, który wytwarzałby się wokół tężni, zbliżony byłby do klimatu nadmorskiego. Uporządkowano by zaniedbany teren, powstałaby aleja spacerowa z ławeczkami do wypoczynku.

Charakterystyka

Projekt zakłada wybudowanie tęzni solankowej w celu stworzenia podłoża profilaktyki zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańów naszego osiegl i miasta. Żyjemy w warunkach wyjątkowo sprzyjających powstawaniu wielu schorzeń (potwierdzają to badania). Mikroklimat, który powstaje w pobliżu tężni, jest bardzo podobny do klimatu nadmorskiego i działa leczniczo na wiele dolegliwości.

Lokalizacja jest idealna ze względu na bliskie położenie parku rekreacyjnego.

Podstawą projektu jest wybudowane tężni o konstrukcji z drewna sosnowego lub świerkowego, zaopatrzonej w pompę wypełnianą solanką z obiegiem zamkniętym.

Projekt przewiduje uporządkowanie terenu, wytyczenie alei spacerowej, zamontowanie 10 ławeczek do wypoczynku, 3 śmietniczek, oświetlenie i monitoringu. Zaplanowano spójne uzupelnienie istniejących na w/w terenie drew, krzewów i trawników. Istotnym elementem projektu jest możliwość dosadzeń i rozbudowy infrastruktury w przyszłości.

Uwaga: zgadzamy się na modernizację projektu i ewentualne obniżenie lub zwiększenie kosztów do kwoty 500000 zł oraz dopuszczamy zmianę lokalizacji w ramach działek gminnych na Osiedlu "Radziwie".

Uzasadnienie

1. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości poprawy stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców naszego osiedla i miasta. Badania wskazują na największą zachorowalność Płoczcan na choroby dróg oddechowych w kraju.

2 Mieszkańcy mogliby zażywać drogocnnych inhalacji z korzyścią dla swojego zdrowia. Pojawiłaby się również możliwość powstania perły "Radziwia" - parku z pięknym akcentem architektonicznym - mijescem do spacerów i wypoczynku.

3. Budowa tężni i umiejscowienie jej w pobliżu Ośrodka Zdrowia przy ulicy Zielonej 40 poprawi wizerunek pobliskiego środowiska jak i całego osiedla. Tężnia będzie dużą atrakcją turystyczną, walorami jej jest bezpłatny dostęp i korzystanie z niej bez ograniczeń wiekowych. Tężnia przyciągałaby mieszkańców z całego lewego brzegu Płocka i nie tylko.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Wykonanie projektu przez projektanta 20 000 zł
2  Przygotownie terenu  75 000 zł
3  Budowa tężni  200 000 zł
4  Budowa alei  60 000 zł
5  Drewniane ławki (10 szt.)  20 000 zł
6  Założenie monitoringu 25 000 zł
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  400 000 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Woda, prąd, monitoring  20 000 zł/rok
2  Sprzątanie terenu  2 000 zł/rok
3  Pielęgnacja drzew i krzewów 2 000 zł/rok
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  24 000 zł
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.52679508976193, 19.682023285422474)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Rada Mieszkańców Osiedla
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-07 08:33:00
Data przyjęcia 2017-09-08 12:07:48
Data modyfikacji 2017-09-08 12:07:48
Powrót