Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 11 w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

21

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica Kochanowskiego 11
Krótki opis Przy Szkole Podstawowej nr 11 (Kochanowskiego 11) znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne. Z obiektu w ramach godzin wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć sportowych korzysta 450 uczniów szkoły. Po zajęciach lekcyjnych z boisk korzystają dzieci oraz młodzież mieszkająca na osiedlu Kochanowskiego. Pierwsze boisko przeznaczone jest do piłki ręcznej i mini piłki nożnej, drugie do piłki koszykowej/piłki siatkowej oraz badmintona. Projekt zakłada wymianę obecnej nawierzchni akrylowej na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz nawierzchnię poliuretanową )boisko do koszykówki)/ W ramach prac należy wymienić również bramki do piłki ręcznej, tablice do piłki koszykowej i jeden z piłko-chwytów.
Opis

Przy Szkole Podstawowej nr 11 (Kochanowskiego 11) znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne. Z obiektu w ramach godzin wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć sportowych korzysta 450 uczniów szkoły. Po zajęciach lekcyjnych z boisk korzystają  dzieci oraz młodzież mieszkająca na osiedlu Kochanowskiego. Pierwsze boisko przeznaczone jest do piłki ręcznej i mini piłki nożnej, drugie do piłki koszykowej/piłki siatkowej oraz badmintona.
Projekt zakłada wymianę obecnej nawierzchni akrylowej na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz nawierzchnię poliuretanową )boisko do koszykówki)/ W ramach prac należy wymienić również bramki do piłki ręcznej, tablice do piłki koszykowej i jeden z piłko-chwytów.

Charakterystyka

Przy Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Kochanowskiego 11) znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne. Z obiektu w ramach godzin wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć sportowych korzysta 450 uczniów szkoły, jest również bezpiecznym miejcem zabawy dla dzieci przebywających po zajęciach w szkolnej świetlicy. Ze względu na ogólnodostępność terenu po godzinach pracy szkoły z boisk korzystją dzieci oraz młodzież mieszkająca na osiedlu Kochanowskiego.

Pierwsze boisko przeznaczone jest do piłki ręcznej i mini piłki nożnej (powierzchnia 697 m kw.), drugie do piłki koszykowej/siatkowej oraz badmintona (powierzchnia 630m kw.). Boiska mają podbudowę betonową, nawierzchnie akrylową (plexipave). Ostatni remont boisk miał miejsce w 2006 roku. Zbudowano calkowicie boisko do piłki ręcznej/piłki nożnej, wyremontowano istniejące wcześniej boisko do piłki koszykowej.

Po 11 latach użytkowania nawierzchnia jest już bardzo zniszczona, nawierzchnia akrylowa łuszczy się, w niektórych miejscach boiska pozostała tylko podbudowa betonowa.

Opracowany projekt zakłada wymianę obecnej nawierzchni akrylowej na sztuczną trawę wielofunkcujną (boisko do piłki ręcznej/nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej). Proces wymiany będzie polegał na sfrezowniu nawierzchni akrylowej, wyrównaniu asfaltobetonu i położeniu nowej warstwy dwóch rodzajów nawierzchni syntetycznej.

W ramach prac należy wymienić rówież bramki do pilki ręcznej, tablice do piłki koszykowej i jeden z istniejących piłko-chwytów o wymiarach 12m x 4m. W dobrym stanie są słupy do tablic oraz drugi piłko-chwyt.

Przy zachwoaniu czystości i przestrzegania regulaminu korzystania z boiska, nawierzchnia poliuretanowa nie wymaga w praktyce większych zabiegów konserwacyjnych. Atuty tej nawierzchni to również wysoka elastyczność i współczynnik tarcia, dobre tłumienie energii, bezspoinowość i estetyczny wyglą. Za względu na swoją dużą elastyczność, boiska poliuretanowe bezpieczne dla dzieci i młodzieży.

Boisko z trawy syntetycznej wykonane z włókien monofilowych bądź fibrylowanych przeznaczone sa do gry w piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Dla stabiliacji nawierzchni należy równomiernie zasypać ją w calości piaskiem kwarcowym, bądź piaskiem i granulatem gumowym (w zależności od wybranego typu trawy). Wypełnienie obciążając powierzchnię powoduje jej dobre przyleganie do podbudowy. Piasek granulat należy wczesąc w trawę za pomocą specjalistycznych urządzeń. Zasypana nawierzchnia jest natychmiast gotowa do użytkowania.

 

Uzasadnienie

Osiedle Kochanowskiego nie oferuje wielu możliwości aktywnego spędzania czasu: korzystanie z boisk, placów zabaw, czy tras rowerowych. Niezbędne jest powstawanie tutaj obiektów, dających okazję czynnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia. Szkoła Podstawowa nr 11 jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, sprzyja wię lokalizacji takiej inwestycji. Bezpieczne boisko to również zachęta do uprawiania sportu dla rodzin. Jest narędziem walki z otyłością, wadami narządu ruchu, odiągania młodzieży od gier komputerowych - problemów tak poważnych i częstych w dzisiejszym świecie wśód młodych ludzi. Musimy i chcemy z tym walczyć, dlatego uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe to inwestycja w przyszłość mieszkańców dzielnicy Kochanowskiego.

Modernizowany obiekt  użyteczności publicznej stanowi kompleks boisk sportowych przeznaczony do użytkowania przez młodzież i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 w celu realizacji programu nauczania z zakresu wychowania fizycznego oraz prowadzenia dodatkowych zajęć sportowtch w ramach Szkolnych Kół Sporotwych i innych projektów sportowych. Boiska wykorzystywane są również po godzinach pracy szkoły przez dzieci i młodzież osiedla Kochanowskiego. To jedyny taki obiekt na tym osiedlu. Planowana modernizacja ma przystosować boiska do obowiązujących norm i podwyższyć poziom bezpieczeństwa ich użytkowania przez młodzież szkolną i inne osoby korzystające z tego obiektu.

Obecna nawierzchnia po 11 latach użytkowania nie sprawdza sie w praktyce szkolnej: jest bardzo twarda, nie amortyzuje upadków, przyczynia sie do skręceń stawów, nadciągnięć mięśni, przy kontakcie z ciałem powoduje otarcia naskórka. Nawierzchnia jest szczególnie niebezpieczna przy wilgotnej pogodzie - staje sie bardzo śliska, wolno wysycha po opadach deszczu, długo utrzymują się na niej kałuże.

Obcena forma architektoniczna i funkcja obiektu pozostaje bez zmian Wyiana zniszczonej nawierzchni boisk przyczyn się do podwyższenia komfortu użytkowania oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów szkoły oraz mieszkańców osiedla Kochanowskiego korzystających z boisk po zakończeniu zajęć lekcyjnych, czy w okresie wakacji. Realizacja projektu nie spowoduje zmian w stosunku do obecnej uciążliwości dla mieskzańców. W trakcie uzytkowania nie przewiduje sie wytwarzania zanieczyszczeń wpływających ujemnie na środowisko.

Z boiska będzie można korzystać po godzinach zajęć szkolnych (po godz. 16:00), w dni wolne od zajęć, weekendy oraz wakacje.

Projekt powstał przy współpracy z Radą Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego, która również zauważa potrzebę modernizacji obiektu.

Realizacja projektu pozwoli podnieść atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego realizowanych w Szkole Podstawowej nr 11 oraz zwiekszy zainteresowanie sportem wśród uczniów i innych osób korzystających z obiektu. Dzieki wymianie nawierzchni zwiększy się znacznie bezpieczeństwo użytkowania boisk. Poza realizacją zajęć szkolnych i pozaszkolnych będzie możliwe organizowanie turniejów, zawodów i innych imprez sportowych dla mieszkńców osiedla.

Wymiana nawierzchni na syntetyczną przyczyni się również do poprawy estetyki obiektu użyteczności punlicznej jakim jest szkoła. Ze względu na swoją dużą elastyczność, boiska z trawy syntetycznej oraz poliuretanu cieszą sią ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Konserwacja trawy sytetycznej 3 000
2  Konserwacja nawierzchni poliuretanowej 1 000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Projekty i koszty uzgodnień  8 000
2  Zdjęcie nawierzchni akrylowej, utylizacja, przygotowanie podłoża  66 3000
3  Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej (697m kw.)  69 700
4  Ułożenie nawierzchni poliuretanowej (630 m kw.)  94 500
5  Bramki do piłki ręcznej + siatka  5 000
6  Tablice do piłki koszykowej + kosze  3 000
7  Piłko - chwyt 12 x 4m  2 500
8    
9    
10    
RAZEM:  249 000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54922767491908, 19.697507499950007)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-07 10:52:31
Data przyjęcia 2017-09-08 12:13:17
Data modyfikacji 2017-09-08 12:13:17
Powrót