Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Bokserski Płock - darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

34

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica Piękna
Krótki opis Darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży
Opis

Darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z osiedla Kochanowskiego i całego miasta Płocka.

Zwiększenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży z wieku 13-20 lat, która nie posiada predyspozycji do uprawiania takich sportów jak piłka nożna, piłka ręczna i innych.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także podniesienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Dbanie o zdrowie i aktywny tryb życia mieszkańców osiedla Kochanowskiego oraz całego miasta Płocka poprzez zajęcia z boksu olimpijskiego .

Charakterystyka

W trakcie realizacji zadania zorganizowane będą darmowe zajęcia szkoleniowo-rekreacyjne z zakresu boksu olimpijskiego .

Treningi odbywałyby się 9 godzin tygodniowo przez 10 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego w:

1. poniedziałki :

    w godz. 17.15 – 18.30 (grupa początkująca),

    w godz. 18.30 – 19.45 (grupa średniozaawansowana),

2. wtorki:

    w godz 17.00 – 18.00 (trening dla wszystkich),

3. środy:

    w godz. 17.15 – 18.30 (grupa początkująca),

    w godz. 18.30 – 19.45 (grupa średniozaawansowana),

4. czwartki:

     w godz 17.00 – 18.00 (trening dla wszystkich),

5. piątki:

    w godz. 17.15 – 18.30 (grupa początkująca),

    w godz. 18.30 – 19.45 (grupa średniozaawansowana),

Treningi będą prowadzić wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy bosku olimpijskiego, których koszt wynosi 50 zł za 1 h treningową.

Zajęcia będą odbywać się na wynajętej sali gimnastycznej przygotowanej do treningu boksu olimpijskiego w Zespole Szkół nr 6 w Płocku ul 3 Maja 4. (Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku.), której koszt wynosi 50 zł za 1 h treningową.

W czasie prowadzenia zajęć uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia wzmacniające ciało, poprawiające gibkość, siłę, szybkość, technikę oraz wydolność organizmu.

Ćwicząc w parach lub grupach będą nauczane techniki obrony przed agresją osób trzecich.

Do ćwiczeń będzie wykorzystywany specjalny sprzęt treningowy i ochronny co pozwoli na bezpieczne kontrolowane wykonywanie bardziej kontaktowych i intensywnych ćwiczeń.

Przez cały okres trwania oferty niezbędna jest również obsługa księgowa, a także koordynator projektu. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania.

 

Uzasadnienie

Brak predyspozycji do trenowania i zainteresowania innymi dostępnymi sportami wśród dzieci i młodzieży.

Zwiększenie zainteresowania boksem olimpijskim wśród mieszkańców.

Brak podobnych miejsc do rozwijania pasji sportowej pod kątem boksu olimpijskiego.

Osoba trenująca boks olimpijski nabiera pewności siebie, wiary we własne umiejętności, nie tylko
fizyczne, ale i psychiczne. Dodatkowo „dobrze ułożona” osoba będzie potrafiła opanować agresję, ponieważ zwiększy się świadomość krzywdy.

Boks olimpijski wymagają samodyscypliny, która zawarta jest w elementach diety, treningu i walki. Dzięki treningom
według ustalonych zasad, nabiera się także odpowiedzialności za drugą osobę.

Realizacja zadania pozwoli na promowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą wychowanie poprzez aktywność sportową.

Pozwoli na rozpowszechnienie i utrwalenie pośród uczestników i ich środowisk zdrowego i aktywnego stylu życia, a także potrzeba ciągłego samodoskonalenia się oraz rozwoju sportowego.

Wykonywane ćwiczenia pozwolą nie tylko usprawnić uczestników zajęć, ale wpłyną też na poprawę ich stanu zdrowia.

Promowanie dyscypliny sportowej jaką jest boks olimpijski.

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wynajem sali 18.000,00
2 Wynagrodzenie trenerów 18.000,00
3 Zakup sprzętu sportowego 2.000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  38.000,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54586508356946, 19.69875454902649)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-09 20:33:42
Data przyjęcia 2017-09-08 12:35:37
Data modyfikacji 2017-09-08 12:35:37
Powrót