Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Wieże lęgowe dla jerzyków

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

25

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie środowisko
Potencjalni użytkownicy zwierzęta
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Dworcowa, na dzi. 576/8, 576/9, 612/5, 612/6,
Krótki opis Chciałabym zaproponować mieszkańcom osiedla dworcowa w Płocku wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków. Projekt ten łączy troskę o dobro zagrożonego i ginącego na osiedlach objętego ochroną ścisłą gatunku ptaka (wymienionego w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku poz. 2183 pod nr 108) jak i dobro mieszkańców, gdyż ptaki te bardzo aktywnie eliminują ogromna ilość owadów tym komarów, ochotek, jętek wywołujących dużą uciążliwość w okresie wiosenno-letnim jedna wieża zlokalizowana w terenie zielonym może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków w okresie lęgowym, natomiast cało rocznie ozdobi miasto swoja konstrukcją świetlną zwiększając przy okazji komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom spacerującym po osiedlu.
Opis

Chciałabym zaproponować mieszkańcom osiedla dworcowa w Płocku wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków. Projekt ten łączy troskę o dobro zagrożonego i ginącego na osiedlach objętego ochroną ścisłą gatunku ptaka (wymienionego w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku poz. 2183 pod nr 108) jak i dobro mieszkańców, gdyż ptaki te bardzo aktywnie eliminują ogromna ilość owadów tym komarów, ochotek, jętek wywołujących dużą uciążliwość w okresie wiosenno-letnim jedna wieża zlokalizowana w terenie zielonym może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków w okresie lęgowym, natomiast cało rocznie ozdobi miasto swoja konstrukcją świetlną zwiększając przy okazji komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom spacerującym po osiedlu.

Charakterystyka

Wygląd pojedynczej wiezy inspirowany jest wyglądem jerzyka w locie choć możliwe jest wybieranie formy przypominającej drzewo.

Charakterystyczne parametry przykładowej wiezy lęgowej dla jerzyków.

Liczba budek lęgowych: 90szt. wykonanych ze sklejki o grubości 12mm (każda budka może być zajęta przez jedną parę ptaków, które na ogół wydają na świat dwa pisklęta).

Konstrukcja budek: szuflady z komorami lęgowymi o wewnętrznych wymiarach 13cm wysokości x 30cm długości x 21cm szerokości, otwory wlotowe owalne o wyiarach 65 x 35mm, drewno malowane impregnatem barwnym, niezależny dostęp do każdej komory lęgowej poprzez otwierane drzwiczki.

Konstrukcja więzy: stalowa, zabezpieczona ocynkiem ogniowym oraz malowana farbą epokydową z pistoletu w kolorze np. jasnoszarym aluminium RAL 9006, fundament żelbetowy prefabrykowany.

Całkowita wysokość konstrukcji: 8m powyżej poziomu terenu.

Wymiary całkowite wieży bez findamentu: 7717 x 4285 x 1500mm

Długość wspornika skrzydła : 2143mm.

Dodatkowo projekt przewiduje instalację tablicy informacyjnej, systemu wabiącego oraz listew świetlnych zasilanych energią solarną.

Uzasadnienie

Jerzyki znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową, niestety są wypierane z naszych miast, od kilku lat m.in. na osiedlu dworcowa jako fotograf przyrody obserwuję coroczny wyraźny spadek liczebności tego gatunku. Konflikt pomiędzy modernizacją polegającą na ociepleniu budynków i ludzką potrzebą zagospodarowania przestrzeni doprowadziły do drastycznego spadku populacji tych ptaków. Jerzyki same nie potrafią budować gniazd, które do tej pory zakładały w szczelinach i otworach budynków na dużych wysokościach. jeżeli im nie pomożemy znikną z naszego otoczenia, a są jedynymi sprzymierzeńcami człowieka w walce z uciążliwymi owadami, w tym m.in. komarami. Jeden ptak w ciągu doby może złapać od kilkuset do kilkutysięcy, an awet 20 000 owadów szczególnie gdy karmi ciągle głodne pisklęta. Liczna populacja jerzyków może stanowić alternatywę dla owadobójczych preparatów chemicznych oraz akcji odkomarzania terenów zielonych w pobliżu osiedlu mieszkaniowych takich jak osiedle dworcowa i całych miast. Przez co ograniczone zostaną wydatki środków publicznych oraz użycie chemikaliów mogących mieć negatywny wpływ na nasze zrowie oraz otaczające środowisko. Jest to szczególnie ważne w przypadku Miasta Płocka. Wieże dla jerzyków mogą zostać zrealizowane bardzo szybko i słuzyć na wiele lat. Projekt wesprze badania nad ptakami pomoże prom,ować informację o tym jak pozyteczne jest to zwierzę, podobnie jak park przy ul. Jachowicza promuje informacje o sokołach. Za pomysłem budowy wież dla jerzyków leży również chęć zaangażowania młodzieży i społeczności miejskich do eko-przyjaznego sposobu myslenia. Wiele z tych osób miało niewiele, mozliwości interkacji z przyrodą lub zaangażowania się w jego ochronę. Atrakcyjność projketu polega również na tym, że doskonale wkomponuje sie w krajobraz miejski. Będąc jednocześnie rzeźba przestrzenną i latanią, gdyż wykorzystuje panele fotowoltaniczne zasilające listwy świetlne. Tym samym połączona zostanie troska o dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Wieże dla jerzyków i podobnych do nich ptaków powstawały już w różnych miejscowościach świata: w Griggsville w USA już w latach '60., Pekinie z okazji igrzysk olimpijskich. Podobny projekty z okazji z olimpiady zrealizował Londyn. woje wieże dla jerzyków mają także Uniwersytet w Combride oraz Zielona Góra i Warszawa (Centrum Nauk Kopernik).

Nadmieniam, że budki lęgowe stanowią element terenów zielonych, skwerów, parków związku z tym są elementami zgodnymi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 166/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku) obejmującym część z zaproponowanych działek o numerach ew. 640/1, 641/1, 641/2, gdyż zgodnie z §9 ust. 13 pkt. 2 na obszarze 1G obejmującym w/w działki dopuszczalny jest teren zielony, dodatkowo zgodnie z §6 ust. 3 wieże lęgowe nie są wymienione jako elementy zakazane. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy z pracownikami referatu administracji o zgodności budowy wież lęgowych dla ptaków z zapisami w/w wymienionym planem, gdyż stanowią element terenu zielonego. Jeżeli będzie konieczne jestem gotowa uzyskąc i dołaczyć zaświadczenie o zgodności budowy wież lęgowych dla ptaków z w/w wymienionym planem.                                           

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Wynajem podnośnika  1 szt. 500,00 x 4szt 2 000,00
2  Dojazd                         1szt. 100,00 x 4szt.  400,00
3  Czyszczenie budek     1szt. 500,00 x 4szt.  2 000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  4 400,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Konstrukcja stalowa                      1 szt. 20 000,00 x 4szt.  80 000,00
2  Fundament prefabrykowany           1 szt. 6 000,00 x 4szt.  24 000,00
3  Uziemienie                                      1 szt. 3 000,00 x 4szt.  12 000,00
4  System wabiący, listwy świetlne z zasilaniem energia solarną                                             1 szt. 16 200,00 x 4szt.  64 800,00
5  Montaż                                             1szt. 12 000,00 x 4szt.  48 000,00
6  Transport                                        1szt. 2 000,00 x 4szt.  8 000,00
7 Projekt budowlany do pozwolenia na budowę
                                                          1szt. 8 800,00 x 4szt.
 35 200,00
8    
9    
10  NETTO  272 000,00
RAZEM:  331 840,00
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54822427488175, 19.710020541970152)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-10 09:39:53
Data przyjęcia 2017-09-08 12:19:24
Data modyfikacji 2017-09-08 12:22:35
Powrót