Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Bezdomność rodzi się w domach - projekt sterylizacji zwierząt właścicielskich i chipowania psów

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

68

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie edukacja
sprawy obywatelskie
inna
Potencjalni użytkownicy zwierzęta
Ulica Szarych Szeregów
Krótki opis Projekt ma na celu pokrycie kosztów chipowania psów oraz sterylizacji zwierząt właścicielskich (psów i kotów) dla mieszkańców miasta Płocka, co pozwoli na zmniejszenie problemu niechcianych zwierząt oraz na szybkie ustalenie właściciela zwierząt odłowionych, a w dłuższej perspektywie na oszczędności finansowe z tytułu wydatków na bezdomne zwierzęta z terenu miasta.
Opis

Projekt ma na celu pokrycie kosztów chipowania psów oraz sterylizacji zwierząt właścicielskich (psów i kotów)  dla mieszkańców miasta Płocka, co pozwoli na zmniejszenie problemu niechcianych zwierząt oraz na szybkie ustalenie właściciela zwierząt odłowionych, a w dłuższej perspektywie  na oszczędności finansowe z tytułu wydatków na bezdomne zwierzęta z terenu miasta. 

Charakterystyka

Projekt ma na celu refundacje kosztów chipowania psów oraz sterylizacji zwierząt właścicielskich (psów i kotów). Miasto pokrywało by w pełni  koszty zabiegu sterylizacji/kastracji oraz działań około zabiegowych (środek przeciwbólowy, zdjęcie szwów).

W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu – te koszty pokrywałby opiekun zwierzęcia (np. odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie, odpchlenie, w razie konieczności badania diagnostyczne)

Zwierzę zapisywane przez opiekuna na zabieg powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo (a właściwie to obowiązek) odstąpić od przeprowadzenia zabiegu jeżeli zwierzę będzie chore, jego ogólna kondycja nie będzie pozwalała na przeprowadzenie operacji lub opiekun odpowiednio go nie przygotuje.  

W przypadku wystąpienia powikłań koszty leczenia pokrywa opiekun zwierzęcia.

Z darmowych zabiegów mogliby skorzystać zwierzęta których właściciele są mieszkańcami miasta Płocka. Refundacja   sterylizacji przysługiwałaby właścicielom zwierząt w ilości maksymalnie 1 sztuki rocznie, darmowe zabiegi dokonywano by  na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Płocka. Wszczepianie mikro chipów odbywałoby się bezpośrednio w wybranych gabinetach weterynaryjnych po ustaleniu limitu ilościowego.

 Przy przyjętych szacunkowych kosztach  można by  zachipować 1000 psów i wysterylizować 500 suczek lub 1000 kotek (50zł-koszt wszczepienia micro chipu, 200zł koszt sterylizacji psa, 100zł koszt sterylizacji kota, kastracja psa 100zł kastracja kota 50zł)

(Zabiegi byłyby wykonywane do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

Koszty zabiegów kształtują się w zależności od płci i rozmiaru zwierzęcia koszt kastracji kocura wynosi około 50zl, sterylizacji kotki 100zł, kastracja psa około 100zl, sterylizacja suczki to koszt około 200-250zł)

1 000zł – plakaty, ulotki propagujące akcję

Najlepszym rozwiązaniem byłoby aby nie jedna, a kilka lecznic weterynaryjnych brało udział w akcji. Pozwoliłoby to właścicielom na wybór najlepszej (wg. ich opinii) lecznicy oraz na wykonywanie zabiegów u lek. weterynarii któremu ufają.

 Dodatkowo wszczepienie mikrochipów psom musi obejmować również ich rejestrację w największej  ogólnopolskiej bazie danych Safe-Animal. Rejestracji dokonywał by lek. wet. wszczepiający chip.  Projekt powstał przy współpracy z organizacją pro-zwierzęcą Animal Ghost.

Uzasadnienie

Tylko powszechna sterylizacja pozwoli na zwalczenie problemu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy oraz w dłuższej perspektywie pozwoli na znaczne ograniczenie wydatków na bezdomne zwierzęta z budżetu samorządu.  Poniżej opinia NIK w tej sprawie, która najlepiej opisuje zagadnienie powszechnej sterylizacji:

„ NIK od wielu miesięcy wskazywała na potrzebę wyraźnego wpisania do Ustawy o ochronie zwierząt możliwości całkowitego lub częściowego finansowania przez gminy kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli (chodzi oczywiście o tych właścicieli, którzy chcieliby z takiej formy pomocy skorzystać). Do niedawna samorządy podejmujące takie akcje robiły to bez jednoznacznej delegacji prawnej. W konsekwencji zdarzało się, że wojewodowie wydawali uchylenia nadzorcze blokujące dopłaty do kastracji/sterylizacji. Doprowadziło to między innymi do głośnego sporu między Wojewodą Mazowieckim a władzami Warszawy. 

NIK wsparła gminy finansujące kastrację/sterylizację. Izba wielokrotnie wskazywała, że sterylizacja jest jednym z najistotniejszych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. Co równie ważne, przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli i realne oszczędności w budżetach gmin. Mniejsza liczba zwierząt bezdomnych umożliwia ograniczenie liczby lub rozmiarów prowadzonych przez gminy schronisk, a co za tym idzie przeznaczanych na nie wydatków.

Eksperci z Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, działającej przy prezesie NIK, podają liczne przykłady. W gminie Myszków w wyniku wprowadzenia programu sterylizacji zwierząt właścicielskich w ciągu czterech lat liczba bezdomnych psów spadła z 270 do 100. Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami zmniejszyły się odpowiednio z 405 tys. zł do 150 tys. zł. W Warszawie akcja sterylizacji zwierząt właścicielskich trwała od 2012 do 2015. Wysterylizowano 2864 psy posiadające właścicieli. W tym czasie liczba psów przyjętych do schroniska na Paluchu spadła o blisko tysiąc. W latach 2013-2015 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w trzech powiatach województwa dolnośląskiego wysterylizowało ponad 3,5 tys. psów mających właścicieli. W efekcie w schroniskach w Uciechowie i Dzierżoniowie liczba przyjętych szczeniaków i dorosłych psów mocno się zmniejszyła. Schronisko w Dzierżoniowe, przyjmujące rocznie 230-240 psów, teraz posiada ich 70-80.

Druga z przyjętych do Ustawy o ochronie zwierząt zmian dotyczy katalogu zawartego w art. 11. Do tej pory pozostawał on katalogiem zamkniętym, co wiązało wielu samorządom ręce w sprawie zapobiegania bezdomności zwierzaków. Obecnie każda gmina - w zależności od specyfiki, finansów, pomysłów - może w swojej uchwale zawrzeć autorskie projekty pomocy bezdomnym zwierzętom.

 

Według ekspertów NIK obie zmiany mogą w perspektywie kilku lat przynieść gminom wymierne korzyści. Sterylizacja to koszt  180-250 zł, natomiast wyłapanie jednego psa to już 1,5-5 tys. zł, a zdarzają się gminy, które płacą za to nawet 7 tys. złotych. W konsekwencji środki przeznaczane na niekończący się problem bezpańskich zwierząt są ogromne. Dzięki wprowadzonym przez Sejm zmianom oraz mądrej polityce opartej na promocji i finansowaniu kastracji/sterylizacji, gminy mogą poczynić w ciągu kilku lat znaczne oszczędności.”

 

Wszczepienie mikro chipów  pozwala na szybkie ustalenie właścicieli zwierzęcia w związku z tym odłowione zwierzęta zamiast do schroniska wracały by do właścicieli

 

 

Projekt bezpośrednio byłby dostępny dla wszystkich osób zamieszkujących miasto Płock posiadających psa lub kota. Z efektów projektu skorzystaliby wszyscy mieszkańcy miasta Płocka, gdyż projekt prócz tego, że skutkowałby oszczędnościami w budżecie miasta, które można by przeznaczyć na inne cele,  to zwiększył by  komfort życia mieszkańców. (Mniej wałęsających się zwierząt, mniej psów które w okresie cieczek zakłócają spokój, wyją są agresywne, atakują)

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zabiegi kastracji i sterylizacji 100000
2 Chipowanie psów  49000
3 Plakaty, ulotki propagujące akcję 1000
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  150000
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54608691552761, 19.70294952392578)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-10 14:30:34
Data przyjęcia 2017-09-08 13:17:59
Data modyfikacji 2017-09-08 13:17:59
Powrót