Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Rowerem przez Góry - etap I

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

2

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Góry
Ulica Góry
Krótki opis Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Góry łączącej istniejące ścieżki rowerowe na osiedlu Góry.
Charakterystyka

Ścieżka rowerowa miała by być usytuowana od skrzyżowania ulic Kutnowska/Góry do skrzyżowania ulic Góry/Łącka. Trasa przebiegałaby od południowej i północnej strony ulicy Góry znajdującej się na działce Nr 166/2 Obręb: 0014 Góry, w zależności od usytuowania przeszkód w postaci drogowskazów i słupów rozprowadzających energię elektryczną po osiedlu, dlatego wymagane będzie wyznaczanie pasów przejazdu. Początek trasy znajdowałby się po południowej stronie drogi powiatowej Góry. Długość ścieżki to 1300 metrów z niewielkimi wzniesieniami. Na trasie ścieżki będą znajdowały się przejazdy przez ulice osiedlowe.

Uzasadnienie

W ostatnich latach rozwój osiedla Góry i sąsiedniego osiedla Ciechomice spowodował zwiększenie się ruchu samchodów osobowych i dostawczych ulicą Góry. To spowodowało wzrost zagrożenia dla osób lubiących wycieczki rowerowe.

Po wykonaniu ścieżki wzdłuż ulicy Góry połączy się ona z istniejącym pasem rowerowym na ulicy Kutnowskiej od strony zachodniej oraz od strony wschodniej z ulicą Łącką. Celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży uczącej się w pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 15 często dojeżdżających do szkoły rowerami.
Podczas akcji "Rowerowy Maj" więcej rodziców będzie decydowało się na uczestnictwo swoich dzieci w tej akcji.

W okresie jesienno-zimowym,  gdy widoczność jest ograniczona zmniejszy się ryzyko niepotrzebnych wypadków z udziałem rowerzystów. Wybudowanie ścieżki ograniczy także ruch rowerzystów wąskim chodnikiem zlokalizowanym po obu stronach ulicy.
Budowa ścieżki rowerowej poprawi także wizerunek samej ulicy Góry, której pobocze od strony północnej jest obecnie bardzo zaniedbane. 

Liczymy na to, że ścieżka rowerowa nie będzie tylko służyła mieszkańcom Naszego osiedla, ale również rowerzystom z pozostałych osiedli Płocka, a nawet spoza jego granic. Uatrakcyjni w ten sposób wycieczki rowerowe po Naszym mieście. Dzięki połączeniu się z istniejącymi już pasami rowerowymi na ulicach Łąckiej i Kutnowskiej mieszkańcy tej części osiedla Góry aktywnie korzystający z jazdy rowerem będą mieli bezpośredni dojazd w kierunku Łącka od wschodu, a od zachodu z osiedlami prawobrzeżnej części miasta. Wybudowana ścieżka wzdłuż ulicy Góry pozwoli również na swobodny objazd dookoła Naszego osiedla Góry.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszt utrzymania i bieżącej konserwacji scieżki rowerowej przez pierwsze 3 lata  5000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Ścieżka rowerowa 1300 metrów wraz z projektem 481000,00
2 Wyznaczenie pasa przejazdu rowerów przy przejściu dla pieszych na ulicy Góry  3000,00
3 Wyznaczenie pasa przejazdu rowerów wraz z przejściem dla pieszych na ulicy Góry w pobliżu ulicy Łąckiej  3000,00
4 Wyznaczenie dwóch dodatkowych przejazdów rowerów przez ulicę Góry w celu ominięcia przeszkód na trasie ścieżki  6000,00
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  493000,00
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt budowy ścieżki zakłada uporządkowanie zaniedbanego pasa zieleni znajdującego się na poboczu ulicy Góry z wycinką drzew i krzewów włącznie.
Załączniki
Folder:
2023_11BOP-Rowerem_przez_Gory_usytuowanie.JPG
Geolokalizacja
(52.50253366749897, 19.655475181011806)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca rada mieszkańców osiedla
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu projektu 545 000 zł. Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. Możliwość wykonania jednego etapu projektu, ok. 400 m od ul. Kutnowskiej oraz opracowania dokumentacji na cały zakres 1300 m. do kwoty 545 000 zł.
Data dodania 2022-01-27 22:49:41
Data przyjęcia 2022-02-03 10:14:36
Data modyfikacji 2022-08-01 08:04:02
Powrót