Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Walka z hałasem - adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

5

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
infrastruktura
edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Podolszyce Północ
Ulica Walecznych 20
Krótki opis Modernizacja akustyczna budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku polegająca na montażu specjalistycznych płyt akustycznych poprawiających charakterystykę akustyczną pomieszczeń.
Charakterystyka

Projekt polegał będzie na adaptacji akustycznej holi szkoły, pomieszczenia stołówki szkolnej, jak również sal gimnastycznych dostosowanych do obecnie obowiązujących norm w budynkach użyteczności publicznej. Adaptacja polegać będzie na wykonaniu zabudowy dźwiękochłonnej. Po przeprowadzeniu specjalistycznych pomiarów akustyki wybranych pomieszczeń wykonawca określi rodzaj niezbędnego materiału oraz miejsce jego montażu. Do modernizacji wybrane zostały hole budynku szkoły: hol na I piętrze segment C, trzy hole - parter, I piętro, II piętro - segment A, trzy hole - parter, I piętro, II piętro - segment D, hol główny tzw. łącznik, pomieszczenie stołówki szkolnej, dwie sale gimnastyczne. Projekt obejmował będzie dostosowanie oświetlenie wyżej wymienionych pomieszczeń do wymogów adaptacji akustycznej. Po wykonaniu zadania przeprowadzone zostaną ponowne badania dotyczące czytelności mowy oraz długości pogłosu w poszczególnych pomieszczeniach. Przewidujemy również badania pedagogiczne polegające na obserwacji zachowań dzieci przed modernizacją i po modernizacji dotyczących różnych aspektów w tym koncentracji uwagi, agresji, relacji rówieśniczych, efektywności nauczania. Badania obejmą również nauczycieli jako pracowników i będą przeprowadzone z wykorzystaniem technik ankiety i wywiadu.

Uzasadnienie

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły? Badania akustyczne w naszej szkole przeprowadzone w 2019 roku w listopadzie wykazały znacznie podwyższony poziom hałasu. Miejscami o znacznie podwyższonym poziomie hałasu okazały się hole szkolne, pomieszczenie stołówki szkolnej oraz sale gimnastyczne. Znacznie podwyższony poziom hałasu według badań negatywnie wpływa na zachowanie uczniów, jak również na jakość pracy nauczycieli. Coraz częstsze przypadki agresji uczniów, ich zmęczenia są efektem nadmiernego hałasu w pomieszczeniach szkolnych. W roku szkolnym 2019/2020 dokonano modernizacji akustycznej holu segmentu C na parterze budynku szkolnego. Zaobserwowane zmiany (wyciszenie holu, poprawa akustyki) dostrzeżone zostały zarówno przez uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Nauka jak również praca stały się przyjemniejsze i bardziej wydajne. Uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele dali temu wyraz w wywiadach do artykułów prasowych w lokalnej prasie.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1   0
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  0
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 adaptacja akustyczna pomieszczeń SP23 350000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  350000
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
Folder:
2023_wskazówki do adaptacji akustycznej.pdf
Geolokalizacja
(52.541310756186185, 19.753010272979736)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa ocena pozytywna. Zmiana zakresu projektu, możliwość adaptacji akustycznej sal gimnastycznych w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. Szacunkowy koszt projektu 545 000 zł
Data dodania 2022-03-01 12:36:33
Data przyjęcia 2022-03-10 13:27:51
Data modyfikacji 2022-08-01 07:56:26
Powrót