Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Zajęcia z przyszłością w ZST

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

12

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Wyszogrodzka
Ulica Al. Kilińskiego 4
Krótki opis Projekt obejmować będzie modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku przy ulicy Al. Kilińskiego 4 oraz zakup 6 monitorów interaktywnych (wraz z montażem). Pracownia informatyczna zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, a sześć pracowni przedmiotowych uzyska nowoczesne ekrany multimedialne. Stwarzamy w ten sposób warunki do wielostronnego rozwoju młodzieży poprzez wprowadzenie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania młodzieży.
Charakterystyka

Projekt obejmować będzie modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku przy ulicy Al. Kilińskiego 4 oraz zakup 6 monitorów interaktywnych (wraz z montażem). Pracownia informatyczna zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, a sześć pracowni przedmiotowych uzyska nowoczesne ekrany multimedialne. Stwarzamy w ten sposób warunki do wielostronnego rozwoju młodzieży poprzez wprowadzenie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania młodzieży.

To doskonałe urządzenia wspomagające rozwój ucznia i proces uczenia się, w dużo przyjemniejszy, bezpieczniejszy, bogatszy w nowe doznania, rozwijający horyzonty i wyobraźnię sposób. Jest to możliwość zaspokojenia szerokiego spektrum potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację ich pracy, zwiększenie ich zaangażowania, dobrze i ciekawie zaplanowane zajęcia, dostosowanie do zróżnicowanych potrzeb i wymagań uczniów, otwartość na sugestie uczniów.

Chcąc być otwartym na potrzeby ucznia, musimy szukać rozwiązań uniwersalnych, ale jednocześnie innowacyjnych, które w jak najwłaściwszy sposób uatrakcyjnią ofertę przygotowaną dla naszych uczniów. Dzięki projektowi moglibyśmy pozyskać środki, aby nie tracić na atrakcyjności, efektywności i aby nie zawiść zaufania, które otrzymaliśmy od młodych ludzi na początku ich życiowej drogi.

 Charakterystyka

 Celem niniejszego projektu jest stworzenie przez szkołę warunków do wielostronnego rozwoju młodzieży, poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zajęć rozwijających zainteresowania młodzieży z zastosowaniem monitora interaktywnego, lutownicy światłowodowej czy nowoczesnej pracowni informatycznej. Wykorzystując nowe technologie, takie jak monitor interaktywny, można przeprowadzać innowacyjne zajęcia, przez co wzrasta zaangażowanie ze strony uczniów i chęć współpracy w zespole. Monitor pomaga skupić uwagę uczniów, aktywizuje do udziału w lekcji, pozwala wyzwolić kreatywność. Uczniowie nie oczekują bowiem łatwych dróg realizacji wyznaczonych celów, potrzebują ciekawych wyzwań intelektualnych.

Kompleksowe i nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnej będzie wykorzystywane podczas zajęć multimedialnych, w pracowni sieci lokalnych i podczas nauki systemów operacyjnych. Zastosowane w komputerach światłowodowe karty sieciowe pozwolą na dostosowanie kształcenia do najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarce.

 Nowoczesne technologie światłowodowe stały się standardową technologią wykorzystywaną w wielu branżach. Stosuje się je przede wszystkim w telekomunikacji, ale także w technice endoskopowej, telewizji kablowej lub optoelektronice. Światłowody zdominowały rynek ze względu na wysoki zasięg, a także większą efektywność transmisji danych w porównaniu z innymi technikami przesyłu informacji. Ze względu na zaawansowanie technologiczne, do montażu instalacji bazującej na tej technologii niezbędna jest zatem spawarka światłowodowa oraz umiejętność posługiwania się tym sprzętem.

Uzasadnienie

1.       Cel i potrzeba realizacji projektu;

Zakup spawarek światłowodowych i zestawów do zarabiana złączy światłowodowych pozwoli na zwiększenie zakresu ćwiczeń realizowanych na zajęciach praktycznych. Na lekcjach tych uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego obsługiwania spawarki światłowodowej i powiązanego z nią osprzętu. Uczniowie zdobędą większą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu elementów składowych i budowy linii optotelekomunikacyjnych oraz spawania i pomiarów włókien światłowodowych, która przyda się im w życiu zawodowym. Do tej pory zajęcia w szkole z tej tematyki odbywały się w sposób teoretyczny. Idąc na praktyki zawodowe, uczniowie nie potrafią zastosować zdobytej wiedzy w sposób praktyczny. Zmniejsza to niestety ich szanse na zdobycie ciekawej pracy i podwyższenie swoich kwalifikacji.

Zakup komputerów przyczyni się do kompleksowego wyposażenia pracowni szkolnej w nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas zajęć multimedialnych, pracowni sieci lokalnych i nauki systemów operacyjnych. Zastosowane w komputerach światłowodowe karty sieciowe pozwolą na dostosowanie kształcenia do najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarce.

Zakup sprzętu firmy Mikrotik pozwoli uczniom na zapoznanie się z narzędziami służącymi do administrowania zaawansowanymi technologicznie sieciami informatycznymi, jak również naukę konfiguracji sieci światłowodowych wykorzystywanymi w różnych dziedzinach życia we współczesnym świecie. Uczniowie, wykorzystując tą technologię będą w lepszym stopniu przygotowani do wejścia na rynek pracy lub do dalszego kształcenia się i pozyskiwania certyfikatów firmy MikroTik.

Interaktywne ekrany dotykowe są w stanie wprowadzić bezprecedensowe zmiany w sposobie nauczania i uczenia się – podnosząc nie tylko atrakcyjność lekcji, ale również ich efektywność. Umiejętne zastosowanie monitorów interaktywnych nie tylko zwiększy zaangażowanie uczniów i efektywność przyswajania wiedzy, lecz także pozytywnie wpłynie na wydajność pracy nauczyciela. Dzięki technologii dotykowej nauczyciel może na bieżąco nanosić uwagi i komentarze, może wprowadzać wykresy czy rysunki, może wplatać filmy, zdjęcia, schematy a także obraz tkanki przeniesiony z mikroskopu czy też prezentację symulacji doświadczenia chemicznego czy fizycznego ułatwiając uczniom przyswajanie przedstawianych informacji. Dzięki temu nauczyciel na bieżąco może zwracać uwagę na najważniejsze informacje, a także przybliżać i tłumaczyć uczniom niezrozumiałe dla nich zagadnienia. To doskonałe urządzenia wspomagające rozwój ucznia i proces uczenia się, w dużo przyjemniejszy, bezpieczniejszy, bogatszy w nowe doznania, rozwijający horyzonty i wyobraźnię sposób.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:

      Interaktywne ekrany dotykowe pomogą uczniom w każdym wieku rozwinąć umiejętności potrzebne w późniejszej pracy zawodowej. Uczą ich obserwować i analizować, poszukiwać kreatywnych rozwiązań problemów, odpowiadać na trudne pytania, czy w końcu – nauczyć się pytać i analizować problem z różnych perspektyw. Wspomniane monitory uczą również umiejętności efektywnej współpracy w zespole. Tradycyjny format wykładu nie wspiera tych umiejętności – w przeciwieństwie do interaktywnych wyświetlaczy, które umożliwiają kreatywne uczenie się, pozwalając uczniom na wspólną pracę połączoną z nawiązywaniem kontaktów i rozwijaniem wiedzy. Projekt ma umożliwić również aktywizację młodzieży do dodatkowej działalności na rzecz swojego rozwoju i lepsze przystosowanie się do pracy na rzecz przyszłego pracodawcy.

Nabyte umiejętności posługiwania się spawarką światłowodową umożliwią młodzieży lepszy start w życie zawodowe. Doświadczenie zawodowe zdobyte na zajęciach praktycznych przyczyni się do podniesienia ich kompetencji i umiejętności, do kształtowania postaw przedsiębiorczych, do przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania przyszłego zawodu.

Atrakcyjność projektu.

Atrakcyjny projekt, to ciekawe rozwiązania pomagające w prowadzeniu atrakcyjnych zajęć. Dzięki realizacji projektu:

 · utrzymamy wysoki poziom motywacji z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów, w sposób odpowiedni dla wieku i zdolności oraz sprawności i umiejętności już opanowanych;

 · wdrożymy młodzież do wykorzystania technologii informatyczno - komunikacyjnych oraz nauczymy, jak korzystać z informacji z różnych źródeł, jak wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w sposób praktyczny;

· utwierdzimy młodzież w przekonaniu, iż warto efektywniej pracować i angażować się na rzecz swojej lepszej przyszłości zawodowej;

· przygotujemy atrakcyjniejsze lekcje dla uczniów, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami środowiska i rodziców;

· zwiększymy kwalifikacje kadry.

Dodatkową zaletą uczestniczenia w projekcie będzie również zmiana wizerunku szkoły jako placówki nowoczesnej i postępowej, otwartej na zmiany, wprowadzającej nowoczesne metody nauczania oparte na rozwijaniu umiejętności praktycznych oraz wykorzystaniu nowinek technologicznych.

Lokalny biznes zyska lepiej przygotowanych do pracy absolwentów, a przedsiębiorczy absolwenci posiadający kluczowe kompetencje w postaci praktycznych umiejętności mają większą szansę stworzenia nowych miejsc pracy, podejmując własną działalność gospodarczą.

Koszty generowane

Projekt nie przewiduje kosztów dodatkowych związanych z wykorzystaniem zakupionego w projekcie sprzętu.

Kosztorys

 

L.p.

Składowe projektu

Koszt

1.        

Spawarki światłowodowe ShinewayTech Spawarka

światłowodowa OFS-95EA                                     

27800zł

2.        

Zestaw do zarabiania złącz światłowodowych SP-58C                           

2400zł

3.        

OTDR Reflektometr Światłowodowy SM 1310/1550nm 24/24dB                                            

5000zł

4.        

Tester kabli sieciowych 2670, F, RJ12, RJ45, RS PRO                                   

4470zł

5.        

Mikrotik Cloud Router Switch CRS305-1G-4S+IN                                          

5600zł

6.        

MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-2HnD                                

3000zł

7.        

Mikrotik S-31DLC20D moduł przekaźników sieciowych

 1250 Mbit/s SFP 1310 nm                                     

1840zł  

8.        

MikroTik cAP RbcAPGi-5acD2nD                                                         

1560zł  

9.        

Moduł SFP MikroTik RJ45 SFP 10/100/1000M copper

module S-RJ01                                                         

1320zł 

10.    

Zestawy komputerowe do nauki multimediów i sieci

komputerowych wraz z monitorami                   

210000zł

11.    

Ekrany multimedialne do pracowni  + montaż                                            

70.000 zł  

Całość

332990 zł

 

 

 

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje ingerencji w otaczającą zieleń
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54645217488385, 19.7041761922455)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 332 990 zł.
Data dodania 2022-03-05 23:37:29
Data przyjęcia 2022-03-10 09:57:02
Data modyfikacji 2022-08-01 08:16:05
Powrót