Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

18

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
dorośli
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Padlewskiego
Krótki opis Projekt MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE powstał w odpowiedzi na potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 i służyć będzie podniesieniu jakości pracy w placówce znajdującej się na terenie osiedla Kolegialna. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt przyczyni się do opracowania innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej dostosowanego do potrzeb współczesnych dzieci, wzbogacenia bazy dydaktycznej placówki o nowoczesne zestawy multimedialne oraz wdrożenia technologii informatycznych i wykorzystanie ich w pracy terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Charakterystyka

W ramach projektu przewiduje się zakup laptopów i komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowym: oprogramowaniem, głośnikami, klawiaturą, myszkami oraz okablowaniem, tablic multimedialnych, urządzeń wielofunkcyjnych.

 

Dzięki temu przedsięwzięciu Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi wzbogaci się o nowoczesny sprzęt, który sprawi, że edukacja dzieci w przedszkolu stanie się atrakcyjna i zdecydowanie ułatwi nowoczesne kształcenie i wychowanie najmłodszego pokolenia mieszkańców Płocka.  W ten sposób nauczyciele wzbogacą warsztat metodyczny oraz podniosą swoje kompetencje zawodowe w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i multimediów, co znacznie uatrakcyjni zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu. Mając na względzie potrzeby zarówno nauczycieli, jak też rodziców a w szczególności dzieci projekt "Multimedialne przedszkole" stanie się napędem do kontrolowanego wprowadzenia przedszkolaków w świat nowoczesnych technologii. Wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka wpłynie na lepsze przygotowanie podopiecznych do podjęcia edukacji szkolnej oraz wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku dzieci w wieku przedszkolnym.

 
 
Uzasadnienie

W dobie intensywnego rozwoju techniki komputer stał się niezbędnym narzędziem w edukacji dzieci. Już przedszkolaki wiedzą, że nowoczesne technologie to ich teraźniejszość i przyszłość. Kontakt dziecka z komputerem jest nieunikniony. Dlatego istotne jest już od najmłodszych lat właściwe zarządzanie czasem, który dziecko spędza przed komputerem. Prawidłowe ukierunkowanie tej aktywności bedzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie dziecka. Poprzez działania przed komputerem dziecko zdobywa nowe wiadomości oraz utrwala już zdobyte. W sposób szczególny można wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niektóre programy umożliwiają dzieciom kształtowanie konkretnych umiejętności związanych np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem i liczeniem. Inne rozwijają u dzieci logiczne myślenie, wyobraźnię, umiejętność kojarzenia faktów, spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi, zwiększają  motywację do nauki, rozbudzają zainteresowania i aktywność twórczą, przyczyniają się do wyciszenie, większego skupienie uwagi na istotnych elementach, mobilizują do dłuższego wysiłku i doprowadzenia pracy do końca.

 

Projekt przyczyni się do opracowania innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej dostosowanego do potrzeb współczesnych dzieci, wzbogacenia bazy dydaktycznej placówki o nowoczesne pomoce, zestawy multimedialne oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i wykorzystanie ich w pracy terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na życie dzieci uczęszczających do przedszkola. W przeważającej większości dzieci te są mieszkańcami osiedla Kolegialna, dlatego też to one w pierwszej kolejności będa korzystały z zakupionego sprzętu. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce, zabawie i pracy.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata i współczesnych dzieci. W ostatnim czasie tematyka nowoczesnych technologii jest szczególnie atrakcyjna i porządana. Zakupiony sprzęt przyczyni się do poszerzenia oferty Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 oraz sprawi, że placówka zyska dodatkowe możliwości w zakresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz terapeutycznych.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  4 laptopy  6 796,00 zł
2  10 zestawów komputerowych (komputer stacjonarny, monitor klawiatura, myszka)  26 780,00 zł
3  11 tablic interaktywnych  38 489,00 zł
4  3 urządzenia wielofunkcyjne  2 850,00 zł
5  14 oprogramowań MIcrosoft Office  5 529,00 zł
6  10 głośników do komputerów stacjonarnych  420,00 zł
7  okablowanie  1 000,00 zł
8 montaż urządzeń  4 000,00 zł
9 instalacja oprogramowania  5 000,00 zł
10 koszty inflacyjne związane ze wzrostem cen  8 000,00 zł
RAZEM:  98 864, 00 zł
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Realizacja projektu nie wpłynie na istniejąca zieleń i łączy się z wycinką drzew i krzewów
Załączniki
Folder:
2023_Kosztorys.docx
Geolokalizacja
Padlewskiego 2
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 98 864 zł.
Data dodania 2022-03-10 20:19:44
Data przyjęcia 2022-03-11 12:47:35
Data modyfikacji 2022-08-01 09:08:10
Powrót