Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Słoneczna i kwitnąca

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

22

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie środowisko
Potencjalni użytkownicy seniorzy
rodziny z dziećmi
zwierzęta
Nazwa osiedla Wyszogrodzka
Ulica Słoneczna
Krótki opis „Słoneczna i kwitnąca” to projekt mający na celu uatrakcyjnienie zieleni przy ulicy, którą każdego dnia pieszo bądź samochodem przemierza wielu mieszkańców Płocka. W pasie drogi rozkwitną pięknie krzewy, uzupełnione zostaną ubytki w drzewostanie. Na odcinku między Rogatkami Warszawskimi a torami kolejowymi i skrzyżowaniem z ul. Południową posadzone zostaną dobrane do warunków miejskich gatunki wyróżniające się walorami estetycznymi – róże, lilaki, pięciorniki, krzewuszki, forsycje i pęcherznice (łącznie ponad 1000 szt. krzewów) oraz 26 szt. drzew – jarzęby szwedzkie i lipy. Trudno przecenić wpływ bogatej roślinności na dobrostan człowieka i jego środowiska. Rośliny polepszą mikroklimat ulicy, wychwycą część zanieczyszczeń z powietrza, pomogą zredukować efekt wyspy ciepła, zniwelować poziom hałasu, dostarczą pokarmu motylom i dzikim zapylaczom.
Charakterystyka

 

 

W ubiegłych latach Gmina Miasto Płock regularnie dosadzała drzewa gat. jarząb szwedzki w pasie drogi ul. Słonecznej. Część młodszych nasadzeń obumarła bądź padła ofiarą zdarzeń komunikacyjnych i wymaga wymiany bądź uzupełnienia. W chwili obecnej należy dosadzić 24 sz. jarząbów szwedzkich, ponadto nasadzenia można uzupełnić o 2 szt. lipy drobnolistnej ‘Green Spire’ w szpalerze starszych lip.

Ponadto, projekt zakłada posadzenie 1009 szt. krzewów, w tym:

- 183 szt. pęcherznicy kalinolistnej MIDNIGHT ‘Jonight’ lub LITTLE DEVIL ‘Donna Mary’

- 30 szt. lilaka Meyera ‘Palibin’

- 85 szt. róży okrywowej ‘The Fairy’

- 65 szt. róży okrywowej ‘Lovely Fairy’

- 352 szt. krzewuszki cudownej

- 57 szt. forsycji ‘Maluch’

- 237 szt. pięciornika krzewiasty DANNY BOY ‘Lissdon’

Dotychczas sadzenie krzewów w pasie ul. Słonecznej ze strony Gminy było incydentalne, część mieszkańców realizowała nasadzenia wokół swoich domów samodzielnie. Nasadzenie przez Gminę krzewów spójnych kolorystycznie, cechujących się intensywnym kwitnieniem pozwoli ujednolicić wizerunek ulicy, a ponadto połączy planowane nasadzenia przy Rogatkach Warszawskich z wykonanymi już nasadzeniami wzdłuż ul. Południowej tworząc przyjemną trasę spacerową dla mieszkańców osiedla.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

1. Realizacja nasadzeń wpłynie na poprawę estetyki i jakości środowiska.

2. Obecność roślin w otoczeniu człowieka wpływa bezpośrednio na jego zdrowie fizyczne i psychiczne.

3. Nasadzenia połączą planowany do realizacji przez Gminę skwerek przy Rogatkach Warszawskich z istniejącymi nasadzeniami przy ul. Południowej tworząc trasę spacerową dla mieszkańców osiedla. Ponadto ulicą przejeżdżają codziennie setki samochodów, idą nią dzieci do szkół – nasadzenia zostaną dostrzeżone i docenione przez wielu mieszkańców.

 

 

Koszty generowane

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.

Pielęgnacja drzew przez firmę wykonującą nasadzenia – podlewanie, nawożenie, ściółkowanie, wymiana obumarłych, skradzionych, zniszczonych roślin

5 110 zł

2.

Pielęgnacja krzewów przez firmę wykonującą nasadzenia – podlewanie, nawożenie, ściółkowanie wymiana obumarłych, skradzionych, zniszczonych roślin

47 520 zł

 

RAZEM:

52 630 zł brutto

   
RAZEM:  
Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

Koszt zakupu 24 jarząbów szwedzkich i dwóch lip drobnolistnych ‘Green Spire’

36 000 zł

2.

Koszt ziemi urodzajnej, stelaży, kory, rury do napowietrzania i posadzenia dla 26 szt. drzew

16 700 zł

3.

Koszt zakupu krzewów wg ilości i gatunków podanych w pkt. 3

29 560 zł

4.

Koszt ziemi urodzajnej, kory i posadzenia dla 1009 szt. krzewów

22 840 zł

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

105 100 zł brutto

 

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie zakłada się usuwania żadnych istniejących nasadzeń.
Załączniki
Folder:
2023_Słoneczna i kwitnąca - projekt.pdf
Geolokalizacja
(52.54128458449359, 19.71688545877537)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 105 100 zł.
Data dodania 2022-03-11 14:17:45
Data przyjęcia 2022-03-14 08:38:38
Data modyfikacji 2022-08-01 09:17:16
Powrót