Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Bazarek osiedlowy Borowiczki

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

26

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sprawy obywatelskie
inne
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
seniorzy
Nazwa osiedla Borowiczki
Ulica działka 2471/23 (alternatywnie: ul. Wiejska)
Krótki opis Bazarek osiedlowy na terenie Osiedla Borowiczki
Charakterystyka

Celem projektu jest utworzenie placu wraz z małą infrastrukturą,  z przeznaczeniem na cele bazarku osiedlowego. W skład niezbędnej infrastruktury wchodzą m.in.: kosze na śmieci, pojemniki na śmieci, ławki. Siedziska, WC (typu toy-toy), mini zaplecze socjalno-sanitarne oraz stoły handlowe i/lub stragany oraz jego utrzymanie.

Uzasadnienie

Obecnie handel, dość licznie i powszechnie, szczególnie w okresie letnim odbywa się wzdłuż zachodniej części ulicy Borowickiej, na przylegających terenach i chodnikach. Stworzenie jednego miejsca przeznaczonego na ten cel, oprócz znacznej poprawy bezpieczeństwa w pasie drogowym, niewątpliwe wpłynęłoby na uatrakcyjnienie tej części osiedla Borowiczki.

Na tym terenie można będzie prowadzić handel produktami pszczelarsko-rolnymi od lokalnych dostawców, okolicznych mieszkańców, targi rękodzieła lokalnego, jarmarki okolicznościowe, świąteczne, tzw. wyprzedaż garażową, giełdy sezonowe: rowerowe, narciarskie, motocyklowe, kwiatowe.

Miejsce tego typu niewątpliwie miałoby pozytywny wpływ na mieszkańców osiedla, poprzez integrację mieszkańców, którzy mogą przedstawić swoją ofertą produktów, wyrobów, twórczości. Dla wielu byłoby też możliwością nabycia towarów bezpośrednio od producenta, co może mieć pozytywny wpływ na zdrowie oraz często i finanse. Wyprzedaż garażowa jest atrakcyjną formą łączącą podratowanie często budżetu domowego z troską o środowisko. Ponadto bazarki są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, szczególnie dla seniorów, ludzi samotnych. Mogą przyczynić się do budowania nowych znajomości, lokalnych sieci aktywności, wzmocnienia więzi międzysąsiedzkich.

Najbliżej położony od osiedla teren targowy znajduje się w centrum Płocka, więc w dość znacznej odległości od naszego osiedla.

Teren bazarku, zaprojektowany tak, aby mógł być punktem startowym dla projektów społecznych, będzie miał także pozytywny wpływ na wzmocnienie aktywności społecznej płocczan. Plac mógłby być wykorzystywany jako punkt startowy dla rajdów rowerowych, akcji sprzątania świata, itp.

Wszystkie te cechy stanowią o spójności projektu ze Strategią Rozwoju Miasta Płocka

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 wynagrodzenie/rok 36.000 zł
2 eksploatacja lamp 2.000 zł
3 pozostałe koszty 10.000 zł
4 eksploatacja ławek 1.000 zł
5 eksploatacja stołów 10.000 zł
6 utrzymanie czystosci koszy 4.000 zł
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  63.000,00 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Kontenerowe zaplecze z WC 50.000,00 zł
2 utwardzenie placu targowego, ok. 200 m2 70.000,00 zł
3 Parking na 10 aut 11.000,00 zł
4 kosze 4 szt 5.000,00 zł
5 ławki 2 szt 3.000,00 zł
6 stoły handlowe stałe i składane 50.000,00 zł
7 lampy 4 szt 50.000,00 zł
8    
9    
10    
RAZEM: 239.000,00 zł
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów brak
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.51176811486816, 19.773503357943806)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 480 700 zł.
Data dodania 2022-03-13 17:33:58
Data przyjęcia 2022-03-14 09:16:22
Data modyfikacji 2022-08-01 09:28:30
Powrót