Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI BIEGOWEJ NAD SOBÓTKĄ

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

46

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Stare Miasto
Ulica ul. Rybaki
Krótki opis CHCESZ TRENOWAĆ, SPACEROWAĆ NA OŚWIETLONYM TERENIE SOBÓTKI? ODDAJ GŁOS NA TEN PROJEKT! PROJEKT ZAKŁADA MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ŚCIEŻCE BIEGOWEJ NA TERENIE SOBÓTKI (OD STRONY WISŁY – ODCINEK 1600 m – OKOŁO 42 LATARNIE). TEREN RAKREACYJNY NAD SOBÓTKĄ JEST MIEJSCEM SKUPIAJĄCYCM MIESZKAŃCÓW PŁOCKA AKTYWNIE SPĘDZAJĄCYCH CZAS NA POWIETRZU O RÓŻNYCH PORACH DNIA. MONTAŻ OŚWIETLENIA POPRAWI BEZPIECZEŃSTWO I ZWIĘKSZY DOSTĘPNOŚĆ TERENU W CIĄGU DOBY, POZWOLI CIESZYĆ SIĘ PIĘKNEM WZGÓRZA TUMSKIEGO I NABRZEŻA WIŚLANEGO. REALIZACJA PROJEKTU OSOBOM UPRAWIAJĄCYM SPORT NA TERENIE NABRZEŻA WIŚLANEGO DA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA TRENINGÓW PO ZMIERZCHU. PROJEKT W PEŁNI WPISUJE SIĘ W STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA PŁOCKA DO ROKU 2030.
Charakterystyka

TEREN SPORTOWO REKREACYJNY NAD SOBÓTKĄ STAŁ SIĘ MIEJSCEM UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ NA POWIETRZU PRZEZ WIELU PŁOCCZAN I GOŚCI SPOZA PŁOCKA. TRENINGI I SPACERY  ODBYWAJĄ SIĘ O ROŻNYCH PORACH DNIA. JEDNAK ZE WZGLĘDU NA CZĘŚCIOWE OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI BIEGOWEJ NAD SOBÓTKĄ OGRANICZONA JEST DOSTĘPNOŚĆ TEGO TERENU.

 

PROJEKT ZAKŁADA MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ŚCIEŻCE BIEGOWEJ NA TERENIE SOBÓTKI (OD STRONY WISŁY - ODCINEK 1600 m – OKOŁO 42 LATARNIE) .

 

MONTAŻ OŚWIETLENIA (42 LATARNIE) POPRAWI BEZPIECZEŃSTWO I ZWIĘKSZY DOSTĘPNOŚĆ TERENU W CIĄGU DOBY.

 

W PROJEKCIE DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH/HYBRYDOWYCH W MIEJSCACH W KTÓRYCH NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

AD 1 CEL I POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU

 

CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ BIEGACZY, AMATORÓW RÓŻNYCH AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH ORAZ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NAD SOBÓTKĄ.

NA PROŚBĘ ŚRODOWISKA BIEGACZY I OSÓB SPACERUJĄCYCH NAD SOBÓTKĄ ZŁOŻONA ZOSTAŁA INTERPELACJA PRZEZ RADNĄ DARIĘ DOMOSŁAWSKĄ W DNIU 17.04.2019. ODPOWIEDŹ ZWIERAŁA INFORMACJĘ ŻE DOŚWIETLENIE W/W TERENU BĘDZIE UZALEŻŃIONE OD ZAINTERESOWANIA ŚCIEŻKĄ BIEGOWĄ I TERENEM NABRZEŻA UMOŻLIWIAJĄCYM PROWADZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ. JEST JUŻ JEDNAK OCZYWISTYM ŻE TEREN TEN JEST BARDZO UCZĘSZCZANY I CIESZY SIĘ WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ WŚRÓD PŁOCCZAN I TURYSTÓW.

 

KOLEJNY RAZ ZŁOŻONY ZOSTAJE PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Z NADZIEJĄ, ŻE UDA SIĘ GO ZREALIZOWAĆ.

 

PROJEKT WPISUJE SIĘ W STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA PŁOCKA DO ROKU 2030r. GDYŻ POZWOLI NA REALIZACJĘ KLUCZOWEGO KIERUNKU ROZWOJU JAKIM JEST ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO A DOKŁADNIE PKT 1.3 ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ DLA REKREACJI I SPORTU WYCZYNOWEGO. PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ RÓWNIEŻ DO REALIZACJI ZADANIA HARMONIJNA PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA A DOKŁADNIE 3.2 ROZWÓJ MIEJSC REKREACJI I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO.

 

AD 2

WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI W CIĄGU DOBY, POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TERENU REJREACYJNO SPORTOWEGO NAD SOBÓTKĄ

 

 

 

AD 3

OŚWIETLENIE STANOWI STANDARD NA TERENACH SKUPIAJĄCYCH AMATORÓW SPORTU, TERENACH SPACEROWYCH CO ZNACZENI POPRAWIA BEZPIECZEŃŚTWO. BRAK OŚWIETLENIA ZNACZENIE OGRANICZA WYKORZYSTANIE PIĘKNEGO TERENU REKREACYJNEGO.

 

Koszty generowane

SZACUNKOWE KOSZTY GENEROWANE PRZEZ PROJEKT W KOLEJNYCH LATACH* (np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie):

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.

KOSZTY ENERGII  WG KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ MIASTO NA OŚWIETELENIE ULIC

SZACUNKOWO

300 zł x 42 =12600 zł miesięcznie

2.

NAPRAWY I SERWIS LATARNI

W ZALEZNOŚCI OD POTRZEB PRZEGLĄDY, WYMIANA CZĘŚCI  I USUWANIE USTEREK

5 000 zł miesięcznie

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

17 600 tys brutto/miesięcznie

Kosztorys

ŁĄCZNY SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU*:

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

OŚWIETLENIE     42 LATARNIE Z OKABLOWANIEM x

10 000 zł

420 000 zł

2.

PROJEKT

10 000 zł

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

430 000 zł Brutto

       

 

 

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Założeniem jest taki montaż latarni tak aby nie ingerować z otaczającą przyrodę (stąd sugestia lamp elektrycznych lob solarnych lub hybrydowych )
Załączniki
Folder:
2023_sobótka.pdf
Geolokalizacja
(52.54767789436683, 19.665666169748295)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 545 000 zł.
Data dodania 2022-03-13 20:28:03
Data przyjęcia 2022-03-15 10:08:37
Data modyfikacji 2022-08-01 13:04:59
Powrót