Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Przebudowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

36

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Radziwie
Ulica Krakówka
Krótki opis Projekt zakłada przebudowę, modernizację i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Obecny plac zabaw jest już bardzo wyeksploatowany i nie odpowiada oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Konieczna jest: - wymiana nawierzchni, - wymiana urządzeń, - rozbiórka istniejącego tarasu, - wyłożenie części tarasu kostką, wykończenie siedzisk – ławek na murkach tarasowych. Planuje się wykonanie nawierzchni wylewanej z granulatami SBR oraz EPDM wraz z gotowymi dwoma wzorami gry w klasy. Projekt zakłada również zakup wielofunkcyjnych urządzeń do zabawy (wraz z certyfikatami), przeznaczonych dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia: bujak - sprężysta gałąź, karuzela - podwójna wirująca huśtawka Gyro z met. słupkiem, urządzenie ruchowego - Roll Runner, huśtawka – bocianie gniazdo, ścieżka zdrowia Vitality - Trim Trail Slalom, zestaw – zawieszony świat, stepper gumowy, Swing Ball. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie obecnego placu zabaw obok boisk szkolnych. Będą mogli z niego korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku w godzinach pracy szkoły, a po zajęciach dzieci wraz z rodzicami, dziadkami.
Charakterystyka

 Na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym w roku 2011 wybudowany został plac zabaw dla dzieci młodszych sfinansowany częściowo z programu MEN ,,Radosna Szkoła’’. Plac zabaw usytuowany został  na nawierzchni poliuretanowej. Zabudowany jest urządzeniami zabawowymi – huśtawka, domek ze zjeżdżalnią, ścianka wspinaczkowa, ławka. Po 10 latach użytkowania nawierzchnia placu zabaw jest zniszczona, ze względów bezpieczeństwa nie nadaje się do użytkowania,  a urządzenia są zużyte. Należy: wykonać projekt zagospodarowania placu zabaw, wymienić nawierzchnię, wymienić urządzenia, rozebrać istniejący taras, wyłożyć część tarasu kostką, wykończyć siedziska – ławki na murkach tarasowych.

Remont placu zabaw sprawi, że dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie korzystać ze sprzętów terenowych. Umożliwi im to, podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie fizyczne i emocjonalne. Remont, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw o powierzchni 513 m2 są niezbędne dla zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego miejsca do zabawy i aktywności sportowej. Proponuje się położenie nowej nawierzchni bezpiecznej - wylewanej z granulatami SBR oraz EPDM wraz z gotowymi dwoma wzorami gry w klasy (1 wzór – dziewczynka, drugi wzór – chłopiec, każdy o wym. - 270cm x 120cm (1,39m²). Projekt zakłada również zakup wielofunkcyjnych urządzeń do zabawy (wraz z certyfikatami), przeznaczonych dla dzieci  i młodzieży do 15 roku życia: bujak - sprężysta gałąź - wymiary (szer. x dł. x wys.) - 2.39 x 0.69 x 1.52; karuzela - podwójna wirująca huśtawka Gyro z met. słupkiem - wymiary (szer. x dł. x wys.) - 4.55 x 2.7 x 3; urządzenie ruchowego - Roll Runner - wymiary (szer. x dł. x wys.) - 2,3 x 0,8 x 2,3; huśtawka – bocianie gniazdo - wymiary (szer. x dł.) – 306 x 150 ; ścieżka zdrowia Vitality - Trim Trail Slalom - wymiary (szer. x dł. x wys.) - 2,3 x 1,2 x 2,2;  zestaw – zawieszony świat – wymiary (szer. x dł. x wys.) 8,15 x 9,4 x 5,0; stepper gumowy - wymiary (szer. x dł. x wys.) - 255mm x 200, 300, 400, 500mm; Swing Ball - wymiary (szer. x dł. x wys.) - 1,1 x 1,1 x 1,09. Atutem jest fakt, że plac zabaw znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnego i prosto z holu przy salach lekcyjnych kl. I-III można przejść na teren rekreacyjny.

Uzasadnienie

 1.Stworzenie dzieciom i młodzieży bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu. Uczniowie, w ramach zajęć szkolnych oraz później w ramach zajęć świetlicowych, będą mieli miejsce do zabawy i aktywnego spędzenia czasu. Zabawa jest integralną częścią rozwoju dzieci i młodzieży, a plac zabaw miejscem, gdzie dzieci będą poszerzały swoje horyzonty, rozwijały umiejętności poznawcze, wyobraźnię i motorykę. Ponadto, dobrze funkcjonujący plac zabaw zachęci nauczycieli do  organizowania zajęć na świeżym powietrzu. 

2. Nowy plac zabaw na terenie naszej dzielnicy będzie miał ogromny wpływ na ocenę jakości życia i samopoczucia rodzin z dziećmi, mieszkającymi na terenie osiedla. Dzieci i młodzież będą miały nieograniczony dostęp do mądrej zabawy blisko własnego domu, a rodzicie i opiekuni miejsce, gdzie mogą się zrelaksować i budować sąsiedzkie więzi. Budowa nowego placu zabaw podniesie atrakcyjność terenu szkoły, a miejsce stanie się dużo przyjemniejsze dla uczniów, jak  i okolicznych mieszkańców. 

3. Atrakcyjność projektu wynika z zastosowania konkretnych rozwiązań, z których najważniejsze są: aranżacja placu zabaw zgodnie z naturalnym rytmem zabawy (kreacja przestrzeni jako ścieżki zabawy i tworzenie pętli aktywności), wykorzystanie w kreacji stref zabawowych cech przestrzennych o istotnym dla zabawowości znaczeniu (elastyczność, urozmaicenie). Jak wiemy, dobrze wyposażony plac zabaw może stymulować szerokie spektrum zabaw, w tym oraz wszechstronny rozwój dziecka.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Sprzątanie, konserwacja - wykonanie w ramach zadań szkoły.  0,00
2  Przeglądy.  1000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw.  5000,00
2  Usunięcie i utylizacja starej zniszconej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 513 m2 i części urządzeń, wskazanych przez użytkownika. Położenia nowej nawierzchni bezpiecznej z granulatu SBR i EPDM o powierzchni 513 m2.  250000,00
3  Rozbiórka istniejącego tarasu. Wyłożenienczęści tarasu kostką, wykończenie siedzisk - ławek na murkach tarasowych.  25000,00
4  Zakup i zainstalowanie nowych urządzeń oraz kosza do segregacji odpadów,  250000,00
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  530000,00
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą zieleń.
Załączniki
Folder:
2023_Mapa zagospodarowania terenu.pdf
2023_Wykaz wyposażenie placu zabaw.pdf
Geolokalizacja
(52.52615399760894, 19.679647925150636)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 544 000 zł.
Data dodania 2022-03-14 10:11:27
Data przyjęcia 2022-03-14 12:37:41
Data modyfikacji 2022-08-01 10:34:31
Powrót