Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Mam poMOC

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

37

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
inne
Potencjalni użytkownicy dzieci
dorośli
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Mikołaja Reja 4
Krótki opis „MAM poMOC” to projekt przewidujący stworzenie „zakątka terapeutycznego” w Miejskim Przedszkolu nr 21. Nowocześnie wyposażone gabinety wykorzystane będą do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Dwa niewielkie, świeżo wyremontowane pomieszczenia, zaadaptowane zostaną na pracownie do terapii pedagogicznej i logopedycznej. Priorytetem jest dla nas stworzenie przyjaznych, budzących pozytywne skojarzenia i bezpiecznych warunków nauki i zabawy dla dzieci, mierzących się z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Złożony projekt na wyposażenie sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i pomoce, z pewnością pomoże w realizacji naszych zadań i przyczyni się do zwiększenia jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych. Odpowiednio urządzona i wyposażona sala zajęć to bardzo ważny element prowadzonej terapii oraz pomoc w wyrównywaniu szans rozwojowych naszych wychowanków. Dziecko powinno czuć się w niej dobrze a tym samym chętnie uczestniczyć w zajęciach. Ciekawe, nowoczesne pomoce uatrakcyjnią realizowany plan terapeutyczny, przyciągną uwagę, pozwolą na maksymalną koncentrację na zadaniu i zaangażują dziecko do potrzebnego, rozwojowego wysiłku a jednocześnie ukształtują młodego człowieka, pewnego siebie, odnajdującego się w XXI wieku.
Charakterystyka

Przedszkole jest zobligowane do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co bezpośrednio wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pomoc taka jest udzielana przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem przez integrację działań nauczycieli oraz innych specjalistów. Jej celem jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wyrównywanie i uzupełnianie braków a zarazem wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna może przybrać formę zajęć rozwijających uzdolnieniazajęć kompensacyjnych lub o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji, a także zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Chcąc jak najlepiej wywiązywać się z tego obowiązku potrzebne są sprzyjające warunki do pracy zarówno dla dziecka jak i nauczyciela.

 „MAM poMOC” to projekt, którego celem jest stworzenie wyjątkowego  miejsce  na  mapie przedszkola, gdzie potrzebujące pomocy dzieci  zawsze będą mogły ją otrzymać w wielowymiarowej postaci.  Wiemy, że podstawową formą pracy z dziećmi w wieku  przedszkolnym jest zabawa. To poprzez wielozmysłową  działalność zabawową możliwy jest ich rozwój umysłowy i fizyczny. To również w formie zabawy, ze współudziałem nauczyciela odbywają się zajęcia korekcyjno- kompensacyjne czy logopedyczne w przedszkolu.

Projekt zakłada wyposażenie w niezbędne sprzęty i pomoce edukacyjne  dwóch sal terapeutycznych,  które w bieżącym roku będą remontowane. Pragniemy, aby każde z tych pomieszczeń zamieniło się w nowoczesny gabinet do pracy i zabawy dla kilkorga dzieci. Aranżacja tych niewielkich powierzchni będzie pozwalała na różnorodną aktywność naszych podopiecznych. Staną tam więc stoliki z krzesełkami, regały z ciekawymi pomocami dydaktycznymi do ćwiczeń manualnych, manipulacyjnych, sensorycznych. Do dyspozycji dzieci i nauczyciela będą układanki, klocki do usprawniania percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, atrakcyjne pomoce służące rozwijaniu percepcji słuchowej. W gabinecie logopedycznym znajdzie się szereg środków dydaktycznych do wspomagania nauki poprawnej wymowy, zabawki do kontrolowania siły oddechu, układanki, bogaty materiał obrazkowy.

W swojej pracy nauczyciele terapeuci wspierani będą przez profesjonalne programy komputerowe. Dzięki technologii informacyjnej możliwe będzie wzbogacenie terapii o nowe możliwości i dostosowanie jej do współczesnych wyzwań.  Racjonalne wykorzystanie środków multimedialnych oprócz stymulowania rozwoju psychomotorycznego ma ogromną wartość psychoterapeutyczną. Daje wiele korzyści takich jak np.: angażuje emocje dziecka,  oddziaływuje polisensorycznie (komputerowa gra edukacyjna angażuje wzrok, słuch, motorykę małą, zmysł przestrzenny). Ten przedszkolny „zakątek terapeutyczny” to miejsce, które służyć będzie nie tylko nauce  i terapii. Potrzebujące tego dziecko będzie mogło tu odpocząć od hałasu, zrelaksować się, wyciszyć. Temu będzie służył kącik relaksacyjny, dywan, miękkie pufy, dydaktyczne zabawki edukacyjne, „przytulanki”.

W projekcie uwzględniono również zainstalowanie projektora „Magiczny Dywan”. Podłoga interaktywna to innowacyjna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji oraz uwagę.

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie w przedszkolu dobrze zorganizowanego miejsca celowych, obligatoryjnych zajęć terapii pedagogicznej i logopedii. Każdego roku widzimy coraz większą potrzebę wspierania naszych podopiecznych w różnych sferach ich rozwoju, co diagnozujemy zgodnie z obowiązkiem oświatowym. Obecnie nauczyciele i rodzice coraz częściej zauważają u dzieci trudności wynikające z opóźnienia i dysharmonii rozwoju funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych, komunikacyjnych. Organizowana w przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie wszelkich zaburzeń i nieprawidłowości, jako jednej z przyczyn ewentualnych przyszłych niepowodzeń szkolnych a także wspieranie uzdolnień.

 Realizacja projektu z pewnością da wspaniałą przestrzeń do wspomagania rozwoju dzieci w okresie jego dużej plastyczności, zdobywania potrzebnych kompetencji do podjęcia w przyszłości obowiązku szkolnego.. Nowoczesne i przyjazne miejsce działań terapeutycznych  w przedszkolu niewątpliwie podniesie też  jakość pracy placówki i będzie dużym wsparciem dla rodziców dzieci borykających się z problemami. Tym samym rodzice, posyłając dziecko do naszego przedszkola będą mieli świadomość, że w razie konieczności znajdą tu wsparcie i pomoc

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Konserwacja sprzętu elektronicznego 600
2 Aktualizacja programów 400
3 Odnowienie licencji 400
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1,400
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Szczegółwy wykaz składowych projektu w załączniku  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  81,420
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
Folder:
2023_Składowe projektu.docx
Geolokalizacja
(52.549851363388306, 19.708662629127502)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 81 420 zł.
Data dodania 2022-03-14 11:08:48
Data przyjęcia 2022-03-14 12:34:05
Data modyfikacji 2022-08-01 10:37:22
Powrót