Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Aleja Platanowa dla Płocka - zasadźmy 100 platanów na 100 lecie obrony Płocka wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

49

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy dorośli
rodziny z dziećmi
zwierzęta
Ulica Aleja Piłsudskiego
Krótki opis Projekt zakłada posadzenia 100 szt. Platanów klonolistnych w pasie zieleni biegnącego pomiędzy pasami ruchu wzdłuż Alei marszałka J Piłsudskiego oraz ul. Wyszogrodzkiej. 100 platanów dla upamiętnienia 100 rocznicy odznaczenie Płocka przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Wraz nasadzeniami chcemy zastosować innowacyjną technologię podlewania kropelkowego. Zakup 100 worków do nawadniania kropelkowego wraz z wodą do podlewania drzew podczas letniego okresu zapobiegnie usychaniu nowo posadzonych drzew. Worki będą napełniane raz w tygodniu podczas suszy i upałów w miesiącach maj-wrzesień. Projekt zakłada montaż worków oraz ich demontaż po okresie podlewania oraz obsługę (złożenie w budynku urzędu lub Miejskiego Zarządu Dróg).
Charakterystyka

Projekt zakłada posadzenie 100 szt. Platanów klonolistnych (Platanus x hispanica) o obwodzie 20-25 cm na wysokości 1 metra na pasie zieleni w Alei marszałka J. Piłsudskiego oraz ulicy Wyszogrodzkiej. Zanim drzewo nie sięgnie korzeniami do głębszych warstw gleby (ukorzenianie to proces trwający co najmniej 3-4 lata), albo gdy ma trudne warunki bytowe, wymaga naszego wsparcia. W dobie ocieplenia klimatycznego nawodnienie zwłaszcza najmłodszych, niedawno posadzonych drzew staje się koniecznością Dlatego nasz projekt zakłada także zakup 100 szt. worków do nawadniania kropelkowego, (treegator, hydrobufor) które to worki wraz z środkami finansowymi na wodę umożliwią przetrwanie nasadzeniom podczas suszy. Montaż worków oraz ich demontaż po okresie podlewania oraz obsługa ich będzie należał np. do pracownika Miejskiego Zarządu Dróg. Worki uzupełniane wodą będą w odstępach tygodniowych, w okresach suszy w miesiącach maj - wrzesień. Dodatkowo, co jest bardzo istotne zakupione worki do podlewania kropelkowego drzew są wielokrotnego użytku i mogą być w przyszłości używane przy innych nasadzeniach.

Uzasadnienie

Projekt zakłada posadzenie 100 szt. Platanów klonolistnych (Platanus x hispanica) o obwodzie 20-25 cm na wysokości 1 metra na pasie zieleni w Alei marszałka J. Piłsudskiego oraz ulicy Wyszogrodzkiej. Zanim drzewo nie sięgnie korzeniami do głębszych warstw gleby (ukorzenianie to proces trwający co najmniej 3-4 lata), albo gdy ma trudne warunki bytowe, wymaga naszego wsparcia. W dobie ocieplenia klimatycznego nawodnienie zwłaszcza najmłodszych, niedawno posadzonych drzew staje się koniecznością Dlatego nasz projekt zakłada także zakup 100 szt. worków do nawadniania kropelkowego, (treegator, hydrobufor) które to worki wraz z środkami finansowymi na wodę umożliwią przetrwanie nasadzeniom podczas suszy. Montaż worków oraz ich demontaż po okresie podlewania oraz obsługa ich będzie należał np. do pracownika Miejskiego Zarządu Dróg. Worki uzupełniane wodą będą w odstępach tygodniowych, w okresach suszy w miesiącach maj - wrzesień. Dodatkowo, co jest bardzo istotne zakupione worki do podlewania kropelkowego drzew są wielokrotnego użytku i mogą być w przyszłości używane przy innych nasadzeniach.

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.

100 platanów posadzimy dla upamiętnienia 100 rocznicy odznaczenie Miasta Płocka przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Chcemy chronić płockie drzewa które to są narażone na wiele czynników zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi. Do nich należą zwarta zabudowa, gęsta sieć podziemnych instalacji technicznych niekorzystne warunki atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza spalinami, zbyt wysokie temperatury wynikające z betonozy, czyli miejskich wysp ciepła, a co za tym idzie braku wilgoci w glebie, zimą zaś zasoleniu podłoża związanym z zimowym utrzymaniem dróg. Te wszystkie czynniki utrudniają wzrost drzewom i niestety dość często powodują ich obumieranie.

Ponadto roczne opady w Polsce nie są wystarczające, niedobór wody jest zjawiskiem permanentnym i w tej sytuacji odpowiednie nawodnienie drzew w szczególności tych nowo nasadzonych staje się koniecznością. Szczególnie kiedy to mamy do czynienia z dużą ilością posadzonych drzew np. nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę przez gminy systemowe podlewanie kropelkowe się wyjątkowo sprawdza. Każdego roku gminy mają duże straty w nasadzeniach (drzewa nie przyjmują się i usychają) co niestety ma też miejsce w naszym mieście i wiąże się to niewątpliwie z nieefektywnym podlewaniem. Uznaliśmy więc, że niedobory wody powinny być uzupełniane odpowiednim i efektywnym systemem kropelkowym.

2.Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.

Płock jest jednym z miast na prawach powiatu o najmniejszym zadrzewieniu w Polsce i jednocześnie dużym zanieczyszczeniu powietrza z powodu istniejącego w bliskiej okolicy przemysłu petrochemicznego (PKN Orlen). Aby zmienić ten stan rzeczy należy zadbać o nowe nasadzenia, aby miały szansę się przyjąć i nie uschnąć. Wpływ dużych drzew w miastach jest bardzo istotny.

Drzewa produkują tlen, nawilżają i oczyszczają powietrze, ułatwiają retencjonowanie wody i obniżają temperaturę w czasie upałów, pełnią w mieście wiele ważnych funkcji istotnych dla mieszkańców Płocka. W miastach potrzebne są przede wszystkim duże drzewa, a nie ich sadzonki, które bardzo często nie mają szans urosnąć albo trzeba długo czekać na ich wzrost. Dlatego należy zadbać o młode drzewa chronić je stworzyć  warunki żeby miały szansę urosnąć.

3. Estetyka i innowacyjność.

Piękne unikatowe drzewa będące ozdobą naszego miasta.
Innowacyjne natomiast jest:
- nawadnianie kropelkowe ponieważ stanowi racjonalne gospodarowanie wodą jak również;
- redukcja zużycia wody może wynieść ponad 65% w porównaniu do tradycyjnej metody podlewania.
- precyzyjne nawadnianie ogranicza występowanie chorób grzybowych
- innowacyjny, ekonomiczny system nawadniania pozwala na oszczędność czasu i możliwość wykonywania równolegle innych prac
- wielosezonowość podlewania kropelkowego pozwala na kilkuletnia pracę jednego urządzenia
- komfort w stosowaniu dzięki specjalistycznej budowie worków do nawadniania kropelkowego, można podlewać drzewa w różnych miejscach każdego dnia.

Koszty generowane

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.

Montaż worków – 1 dzień roboczy (np. pracownik MZD)

300,00

2.

Demontaż worków – 1 dzień roboczy (np. pracownik MZD)

300,00

3.

Jednokrotne napełnienie 100 worków z częstotliwością 1 raz w tygodniu w okresie od maja do września

42 411,60

4.

Przy użyciu wody z deszczówki koszty będą niższe

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

43 011,60

 

Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

100 szt. drzew platan klonolistny o obwodzie pnia 20-25 cm na wysokości 1 m (1 drzewo x 1700 zł)

170 000,00

2.

100 szt. worków treegator (57litrów) x 140 zł) – cena przy zakupie 100 szt
(100 szt worków hydrobufor (70 litrów) x 50 zł – tańsza wersja)

14 000,00

3.

Koszt transportu (400 km)

3 000,00

4.

Koszt posadzenia (do 60% wartości sadzonki)

102 000,00

5.

Montaż worków – 1 dzień roboczy (np. pracownik MZD)

500,00

6.

Demontaż worków – 1 dzień roboczy (np. pracownik MZD)

500,00

7.

Jednokrotne napełnienie 100 worków z częstotliwością 1 raz w tygodniu w okresie od maja do września

42 411,60

 

RAZEM:

332 411,60

 

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Pozytywny, brak wycinek drzew i krzewów. Sadzenie drzew.
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54767786652053, 19.702175277090817)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 216 000 zł.
Data dodania 2022-03-14 16:50:20
Data przyjęcia 2022-03-15 11:34:45
Data modyfikacji 2022-08-01 13:09:08
Powrót