Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

56

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Winiary
Ulica Zamenhoffa 11
Krótki opis PROJEKT „AED I PIERWSZA POMOC NA OSIEDLU WINIARY” OBEJMUJE ZAKUP I MONTAŻ NA OSIEDLU WINIARY DEFIBRYLATORA AED (LOKALIZACJA: ORLIK PRZY UL.ZAMENHOFFA), EDUKACJĘ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY MIESZKAŃCÓW PŁOCKA (SZCZEGÓLNIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WINIARY) PODCZAS EVENTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ RMO, ORAZ NAGRANIE FILMU/SPOTU PROMUJĄCEGO NASZ PŁOCK, JAKO MIASTO W KTÓRYM JEST ROZWINIĘTA SIEĆ AED ORAZ BLS/AED W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA . W ZAKRES PROJEKTU WCHODZI: 1) ZAKUP 1 szt AED Z SZAFKĄ I UMIESZCZENIE ICH W BUDYNKU LUB NA BUDYNKU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA ORLIKU PRZY UL. ZAMENHOFFA 2) ZAKUP 1 SZT AED TRENINGOWEGO 3)SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY 16 godzin kurs dla PRACOWNIKÓW ORLIKA PRZY UL.ZAMENHOFFA 4) EVENTY SZKOLENIOWE PODCZAS WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ RMO WINIARY DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WINIARY I PŁOCKA (OKOŁO 1800 UCZESTNIKÓW). 5) NAGRANIE FILMU /SPOTU PROMUJĄCEGO NASZ PŁOCK, JAKO MIASTO W KTÓRYM JEST ROZWINIĘTA SIEĆ AED ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄZENIA
Charakterystyka

AUTORZY PROJEKTU: DARIA DOMOSŁAWSKA, BARTOSZ LESZCZYŃSKI, ILONA KRYSIAK, ANITA PIKULSKA, MAGDALENA PIETRZAK, EDYTA LUDWICKA, JUSTYNA DROZDOWSKA, KATARZYNA JANECKA-DZIĘDZIELA

OPRACOWALI PROJEKT, KTÓRY MA NA CELU ROZBUDOWĘ SIECI AED I NAUKĘ PIERWSZEJ POMOCY.

PROJEKT W SPOSÓB KOMPLEKSOWY ZABEZPIECZA POTRZEBY, KTÓRE POWSTAJĄ PODCZAS PROCESU EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY ORAZ UZUPEŁNIA OGNIWO „ŁAŃCUCHA PRZEŻYCIA” JAKIM JEST AED.

NA TERENIE PŁOCKA OD 2015 ROKU BUDOWANA JEST SIEĆ AED, WYMAGA TO  PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROWADZENIA RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ I OBSŁUGI AED.

 

PROJEKT  „AED I PIERWSZA POMOC NA OSIEDLU WINIARY” OBEJMUJE ZAKUP I MONTAŻ  NA OSIEDLU WINIARY DEFIBRYLATORA AED (LOKALIZACJA: ORLIK PRZY UL.ZAMENHOFFA), EDUKACJĘ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY MIESZKAŃCÓW PŁOCKA (SZCZEGÓLNIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WINIARY) PODCZAS EVENTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ RMO,  ORAZ NAGRANIE FILMU/SPOTU PROMUJĄCEGO NASZ PŁOCK, JAKO MIASTO W KTÓRYM JEST ROZWINIĘTA SIEĆ AED ORAZ BLS/AED W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄZENIA.

 

 1) ZAKUP 1 szt AED Z SZAFKĄ  I UMIESZCZENIE GO W BUDYNKU LUB NA BUDYNKU ZNAJDUJĄCYM  SIĘ NA ORLIKU PRZY UL. ZAMENHOFFA

 

2) ZAKUP 1 SZT AED TRENINGOWEGO

 

3) SZKOLENIE Z PIERSZEJ POMOCY 16 godzin DLA 4 PRACOWNIKÓW ORLIKA PRZY ul. ZAMENHOFFA

 

4) 3 EVENTY SZKOLENIOWE PODCZAS WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ RMO WINIARY DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WINIARY I PŁOCKA (OKOŁO 1800 UCZESTNIKÓW) (CZAS EVENTU DOPASOWANY DO WYDARZENIA 2-4 godz)  

 

5) NAGRANIE FILMU /SPOTU PROMUJĄCEGO NASZ PŁOCK, JAKO MIASTO W KTÓRYM JEST ROZWINIĘTA SIEĆ AED (CZAS TRWANIA FILMU 5-10 min , ZAPREZENTOWANIE OSIEDLA WINIARY I CAŁEGO PŁOCKA JAKO MIEJSCA W KTÓRYM W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZNAJDUJĄ SIĘ AED, ORAZ PRZEDSTAWIENIE DZIAŁAN BLS/AED PRZY NAGŁYM ZATRZYMANIU KRĄŻENIA). FILM POWINIEN ZOSTAĆ OPRACOWANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI. 

 

PROJEKT WKOMPONOWUJE SIĘ W STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA PŁOCKA DO 2030 r. A DOKŁADNIE W

1.1.     CEL STRATEGICZNY: POPRAWA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW I JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ

2.1. CEL STRATEGICZNY: INNOWACYJNA EDUKACJA

2.1.9. ROZWIJANIE PASJI I ZAINTERESOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ INNOWACYJNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

3.1. CEL STRATEGICZNY: WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PŁOCCZAN

3.1.2. POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, KOMUNIKACYJNEGO – ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO MIESZKAŃCÓW

 

Uzasadnienie

1.   CEL I POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU

 - ROZBUDOWA SIECI AED NA TERENIE PŁOCKA (OSIEDLE WINIARY) – KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH NA TERENIE PŁOCKA OD 2015 ROKU

 - PROPAGOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY , DOROSŁYCH

- ZWIĘKSZENIE SZANS NA PRZEŻYCIE OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH I NAGŁYCH ZDARZENIACH ZAGRAŻAJĄCYCH UTRACIE ZDROWIA I ŻYCIA

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKCIE SPORTOWYM ORLIK NA OSIEDLU WINIARY

2.   WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW

- POPULARYZACJA PIERWSZEJ POMOCY W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

- EDUKACJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEZ PŁOCCZAN

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

- USPRAWNIENIE TRZECH PIERWSZYCH OGNIW „ŁAŃCUCHA PRZEŻYCIA” CZYLI WZROST ŚWIADOMOŚCI ŚWIADKA ZDARZENIA (DZIECKA, DOROSŁEGO) O JEGO ROLI W RATOWANIU ŻYCIA, POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ Z WYKORZYSTANIEM AED

 - ZWIĘKSZANIE SZANS NA PRZEŻYCIE OSÓB U KTÓRYCH DOJDZIE DO NZK (NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA)

3.ATRAKCYJNOŚĆ PROJEKTU

- PROJEKT ZAWIERA REALIZACJĘ ZALECEŃ EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI 2015

- SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW

- ZAWIERA ZARÓWNO ELEMENT ZAKUPU SPRZĘTU JAK RÓWNIEŻ EDUKACJĘ

- PRZYBLIŻA PŁOCK DO STANDARDÓW EUTOPEJSKICH W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY

- PROMOCJA PŁOCKA JAKO MIASTA O PIĘKNYCH WALORACH TURYSTYCZNYCH JAK RÓWNIEŻ DBAJĄCEGO O BEZPIECZEŃSTWO I PROMUJĄCEGO IDĘ NIESIENIA PIERWSZEJ POMOCY

 

 

 

Koszty generowane

SZACUNKOWE KOSZTY GENEROWANE PRZEZ PROJEKT W KOLEJNYCH LATACH* (np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie):

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.

Przeglądy AED

300 zł

2.

Bateria wymiana np. co 5 lat w zależności od modelu – 3 szt

400zł

3.

Elektrody wymiana co 2-3 lata w zależności od modelu – 3 szt

250zł

4.

Ubezpieczenie AED – 3 szt. AED (jeśli będzie umieszczone na zewnątrz budynku)

300zł

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

Co rok 300 zł , co 3 lata  250 zł, co 5 lat 400 zł

       

 

 

Kosztorys

ŁĄCZNY SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU*:

 

 

Składowe projektu:

Koszt brutto

1.

AED (DEFIBRYLATOR)   -1 szt.

6000

2

SZAFKA NA AED – 1 szt (szafki do budynku lub  zewnętrzna)  

3 000 zł

2.

AED TRENINGOWE  - 1 szt  

20 00 zł

3

OZNACZENIA AED  - strzałki kierunkowe, ZNAK AED

100

4

INSTRUKCJA ŚCIENNA AED 1 szt.

100  

5

- 16 GODZINNE SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY (W TYM BLS/AED, URAZY I INNE) DLA 4 OSÓB PRACOWNIKÓW  ORLIKA

 

- EVENTY SZKOLENIOWE (WARSZTATY/POKAZY/POZORACJE ZDARZEŃ)  PODCZAS PIKNIKÓW OSIEDLOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WINIARY (DZIECI, MODZIEŻ I DOROŚLI) 3x2-4 godz. (OKOŁO 1800 UCZESTNIKÓW). 

 

300x4 = 1200 zł kurs dla 4 osób

 

Eventy szkoleniowe (pokazy, warszaty,pozoracje zdarzeń) podczas dowolnych wydarzeń na osiedlu Winiary  3x2-4 godz

(3x3000zł)  + gadżety np. saszetki ratunkowe,  (np. 1000 saszetek ratunkowych x 10 zł Warsztaty/pokazy  pierwszej pomocy powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów pierwszej pomocy lub osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy )

wg. wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji

 

 

 6

1.     NAGRANIE FILMU /SPOTU PROMUJĄCEGO NASZ PŁOCK, JAKO MIASTO, W KTÓRYM JEST ROZWINIĘTA SIEĆ AED ORAZ BLS/AED W PRZYPADKU NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA I JEGO ROZPROPAGOWANIE (MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, STRONA UMP,LOKALNE MEDIA)

 

10 000 zł

 

RAZEM:

  41 400 zł

       

 

 

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ ZIELEŃ
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.56064055632148, 19.651955366134644)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 42 400 zł.
Data dodania 2022-03-14 21:03:30
Data przyjęcia 2022-03-15 13:45:56
Data modyfikacji 2022-08-01 13:21:02
Powrót