Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Osiedlowy zieleniec

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

10

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
kultura
środowisko
Potencjalni użytkownicy dzieci
dorośli
seniorzy
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica dz. nr 173/62 (Kochanowskiego 15a i 15b)
Krótki opis o potrzebie zieleni w miastach nikogo nie trzeba przekonywać. O integracji społeczeństwa a szczególnie w dobie pandemii także. "Osiedlowy Zieleniec" doskonale wpisuje się w potrzeby małej społeczności jaką są mieszkańcy osiedla Kochanowskiego, osiedla będącego w samym sercu Książęcego Miasta Płocka łączącego dwa pokolenia mieszkańców, tych, którzy identyfikują się z nim od początku powstania osiedla a także nowych, młodych osób i ich dzieci. "Osiedlowy Zieleniec" będzie świetnym miejscem wypoczynku, relaksu, zatrzymania się na chwilę i odpoczynku od codzienności w samym centrum miejskiego zgiełku.
Charakterystyka

Projekt zakłada modernizację terenu, który w obecnej chwili nie jest wykorzystany i nie służy w należyty sposób mieszkańcom osiedla.
Zgodnie z założeniem projektu powstać na nim ma "Osiedlowy Zieleniec" czyli miejsce wypoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Kochanowskiego.
Działka o numerze 173/62, na której planowany jest projekt, zlokalizowana jest od strony wschodniej budynku Kochanowskiego 15a i Kochanowskiego 15b, znajduje się w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, której to Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt i wyraził chęć współpracy.

Modernizacja polegałaby na wykonaniu nowych trawników, nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, ustawieniu kilku ławeczek i urządzeń, które stworzyłyby możliwość wypoczynku i spędzenia tam wolnego czasu, np. z ciekawa książką.

Zdecydowane "za" projektem przemawia ogromna potrzeba zazieleniania miasta co ma bardzo duży pozytywny wpływ na polepszanie jakości powietrza. Z pewnością łagodzi skutki zmian klimatu poprzez obniżanie temperatury i ograniczanie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawę mikroklimatu oraz retencję wód opadowych.
Warto wspomnieć, iż stwierdzamy brak miejsc o podobnym przeznaczeniu na terenie naszego osiedla.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zwiększenie terenów zielonych naszego miasta. Istnieje nieograniczona potrzeba zazieleniania wszystkich możliwych wolnych miejsc. Degradacja środowiska postępuje w zastraszającym tempie co niestety bardzo negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Na osiedlu Kochanowskiego mieszka wielu seniorów, którzy większość swojego wolnego czasu spędzają w mieszkaniach, niejednokrotnie w samotności. Realizacja tego projektu stworzy im możliwość wyjścia z domu, spotkania się ze znajomymi i spędzenia wolnego czasu w pobliżu zamieszkania w przyjaznym środowiska. Oczywiście z uroków "Osiedlowego Zielenica" będzie mógł korzystać każdy kto lubi spędzać czas w otoczeniu przyrody

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty utrzymania w całości będzie pokrywała Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, prace porządkowe, przygotowanie gruntu 160 000,00
2 Przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników oraz chodników 65 000,00
3 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zakup materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń oraz trawników 13 500,00
4 Zakup urządzeń i montaż (ławki, śmietniczki, szachownice) oraz wyznaczenie boiska i przygotowanie terenu do gry w badmintona 3 000,00
5 Montaż oświetlenia wraz z przyłączem elektrycznym 50 000,00
6    
7    
8    
9    
10   440 000,00
RAZEM:  
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Przedmiotowa inwestycja powiększy zasoby terenów zielonych
Załączniki
Geolokalizacja
(52.553552434905576, 19.699943564200368)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 545 000 zł.
Data dodania 2022-04-04 10:01:52
Data przyjęcia 2022-04-04 10:03:18
Data modyfikacji 2022-08-01 08:11:19
Powrót