Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Funkcjonalna rekreacja

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

14

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Padlewskiego 2 (ZSUiP)
Krótki opis Modernizacja dziedzińca Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości.
Charakterystyka

Projekt zakłada modernizację dziedzińca przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.
Przebudowa dziedzińca będzie obejmowała zagospodarowanie terenu szkoły do celów edukacyjno- rekreacyjnych w tym: utwardzenie nawierzchni dziedzińca poprzez założenie nowej kostki brukowej,wymianę nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły,utworzenie wiaty rowerowej ze stanowiskami dla rowerów,zagospodarowanie terenów zielonych z ławeczkami i miejscem wypoczynku w czasie wolnym.


Zadanie zawarte w projekcie jest zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju miasta płocka do 2030 roku:
1. 2 cel strategiczny: Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia.
Pkt. 1. 2. 1 "Upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców".

3. 1 cel strategiczny: wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.
Pkt. 3. 1. 1. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.
Pkt. 3. 1. 3 modernizacja i uzupełnienie infrastruktury społecznej.

3. 2 cel strategiczny rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.
Pkt. 3. 2. 4 kreacja nowych zielonych przestrzeni zwiększających liczbę miejsc rekreacji.

 

Uzasadnienie

Zadaniem zawartym w projekcie jest modernizacja dziedzińca Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości, która umożliwi w sposób bezpieczny i atrakcyjny pod względem estetycznym spędzanie czasu wolnego przez młodzież i absolwentów szkoły zawodowej i technikum. Budowa wiaty rowerowej ze stanowiskami dla jednośladów ułatwi sposób dotarcia do szkoły w sposób ekonomiczny i ekologiczny. Zagospodarowanie terenu nasadzeniami, krzewami zielonymi oraz ławeczkami stworzy strefę edukacyjno- rekreacyjną zarówno dla społeczności szkolnej jak i okolicznych mieszkańców.
Zadania zawarte w projekcie są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku:
1.2 cel strategiczny: Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia
Pkt. 1. 2. 1 "Upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców".
3. 1 cel strategiczny: wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.
Pkt. 3. 1. 1. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.
Pkt. 3. 1. 3 modernizacja i uzupełnienie infrastruktury społecznej
3. 2 cel strategiczny Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego.
Pkt. 3. 2. 4 kreacja nowych zielonych przestrzeni zwiększających liczbę miejsc rekreacji.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Prace porządkowe 2 500
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 500
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Modernizacja dziedzińca ZSUiP 491 302
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  491 302
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów nie dotyczy
Załączniki
Geolokalizacja
(52.5441885834718, 19.70146178624505)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 491 302 zł.
Data dodania 2022-04-04 11:54:23
Data przyjęcia 2022-04-04 11:55:12
Data modyfikacji 2022-08-01 08:26:44
Powrót