Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Nowoczesność i zdrowie

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

19

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica F. Chopina 62 (SP Nr 21)
Krótki opis Doposażenie klasopracowni w nowoczesne pomoce i ergonomiczne krzesła.
Charakterystyka

Zadaniem projektu jest doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni lekcyjnych (10 monitorów interaktywnych, 2 kserokopiareki oraz ergonomicznych krzeseł dla klas I-IV). Wykorzystanie na lekcji tablic interaktywnych pozytywnie wpłynie na atrakcyjność zajęć poprzez bezpośredni dostęp do zasobów internetu i programów multimedialnych. Połączenie zalet tabletu, komputera oraz rzutnika multimedialnego rozwinie wszechstronne myślenie i kreatywność młodzieży w oparciu o nowatorską technologię informatyczną oraz przełoży się na pozytywne efekty nauczania z poszczególnych przedmiotów.
Dodatkowym atutem tej formy pracy będzie zakup wielofunkcyjnych kserokopiarek, które pozwolą młodzieży przygotować barwne prezentacje, bądź atrakcyjne foldery na lekcje dzięki możliwości drukowania, skanowania dokumentów w wielu formatach bezpośrednio z komputerów i pendrivów uczniów.
Zważywszy na fakt jak wielu uczniów boryka się z wadami postawy, szczególnie w obrębie kręgosłupa, co w dużym stopniu wynika z ilości czasu spędzonego w pozycji siedzącej bardzo zasadne jest udostępnienie do użytku ergonomicznych krzeseł. Krzesła Entelo to produkty ergonomiczne, które dzięki posiadanym parametrom w zakresie ergonomii sprzyjają wyrobieniu prawidłowej pozycji siedzącej, a w konsekwencji wspomagają prawidłowy rozwój kręgosłupa. Zadanie zawarte w projekcie jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku:
2.1. Cel strategiczny: Innowacyjna edukacja.
Pkt. 2. 1. 9 "Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne".
3.1 Cel strategiczny: Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.
Pkt. 3. 1. 1. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.

Uzasadnienie

Nadrzędnymi zadaniami zawartymi w projekcie jest zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły pod kątem innowacyjnych form rozwijania pasji, efektywnego przygotowania uczniów do dalszej drogi uczenia się oraz dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny.
Wyposażenie pracowni lekcyjnych w monitory interaktywne stwarza wielopłaszczyznową możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej z poszczególnych przedmiotów. Praca w systemie Android czyni zajęcia atrakcyjnymi i wielokierunkowymi, znacząco poszerza horyzonty myślowe uczniów, wprowadza ich w wirtualny świat, uczy planowania i korzystania z różnorodnych źródeł internetowych.
Możliwość prowadzenia prelekcji przez zaproszonych gości przy wykorzystaniu nowej technologii informatycznej wzbogaci formę i jakość zajęć oraz będzie wartością dodaną dla wszechstronnego rozwoju zainteresowań młodzieży. Wielofunkcyjne kserokopiarki będące dodatkowym wyposażeniem szkoły rozwiną kreatywność i samodzielność uczniów podczas realizacji zadań domowych, jak również w trakcie przygotowywania materiałów do indywidualnych prelekcji na forum klasy.
Jesteśmy szkołą promującą zdrowie (posiadamy krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie), dlatego naszym celem jest szczególna dbałość o prawidłowy i harmonijny rozwój naszych uczniów. Wyposażenie uczniów w krzesła Entelo wspomoże ich prawidłowy rozwój fizyczny, a przede wszystkim uchroni przed mogącymi pojawić się wadami kręgosłupa. Zdrowy kręgosłup to zdrowe ciało, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości nasze dzieci czerpały radość z życia, a nie spędzały wiele godzin na korygowaniu wad postawy.
Zadanie zawarte w projekcie jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku:
2.1. Cel Strategiczny: Innowacyjna Edukacja.
Pkt. 2. 1. 9 "Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne".
3.1 cel strategiczny: Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.
Pkt. 3. 1. 1. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 energia 2 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 21 w pomoce dydaktyczne i ergonomiczne krzesła zgodnie z załącznikami 178 388
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów nie dotyczy
Załączniki
Geolokalizacja
(52.54906098388427, 19.712576860402766)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 179 000 zł.
Data dodania 2022-04-05 11:32:02
Data przyjęcia 2022-04-05 11:33:26
Data modyfikacji 2022-08-01 09:11:20
Powrót