Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Festyn międzypokoleniowy - Postaw na rodzinę

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

33

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
kultura
środowisko
Potencjalni użytkownicy dzieci
seniorzy
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Miodowa
Ulica Marii Skłodowskiej-Curie 2A (MP 10)
Krótki opis Festyn ten to doskonała priorytetowa integracja międzypokoleniowa dla społeczności przedszkolnej Rodziców i Dziadków. To kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych i środowiska, w którym dziecko wzrasta. Budowanie poczucia wartości przy odkrywaniu związków z najbliższą rodziną. Dla wielu, to jedna z rzadkich okazji wspólnego spędzania wolnego czasu. Festyn międzypokoleniowy .Postaw na Rodzinę" zapewni pogłębianie relacji pomiędzy członkami rodziny w trakcie różnych zabaw i gier na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu z wieloma atrakcjami.
Charakterystyka

Festyn międzypokoleniowy .Postaw na Rodzinę" organizowany na terenie Miejskiego Przedszkola nr 10 w Płocku w terminie - czerwiec - wrzesień 2023r. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji rodzinnych, wdrażanie do pielęgnowania relacji z najbliższym i członkami rodziny, integracja Rodziców, Dziadków ze społecznością przedszkolną, kształtowanie postawy
szacunku i miłości wobec najbliższych, wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu, promocja placówki w środowisku lokalnym. To doskonała okazja do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Uczestnicy festynu będą mogli korzystać z animacji tanecznych z instruktorami (gier, zabaw, tańców integracyjnych, zabaw z chustą animacyjną, zabaw sportowych, zespołowych, warsztatów baniek mydlanych). Ponadto będzie można skorzystać z fotobudki oraz malowania twarzy. Dzieci będą mogły pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, sprawdzić swoje umiejętności. Dać się zaczarować magii balonowej w "Balonowym show", Będzie również czekać na nie kącik plastyczny i maskotki. Po wielu grach i
zabawach sportowych przyjdzie czas na skosztowanie kiełbaski z grilla, waty cukrowej, popcornu oraz napoi, które uzupełnią zapasy energii uczestników festynu. Czas wszystkim uczestnikom będzie umilać muzyka taneczna płynąca z głośników, zachęcająca do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu. Każda grupa przedszkolna swym występem artystycznym uatrakcyjni festyn co wpłynie na dorobek artystyczny placówki.
Impreza organizowana w godzinach popołudniowych, aby umożliwić jak największej liczbie Rodziców, zaproszonych gości czynny udział. Wstęp na festyn jest całkowicie bezpłatny. Realizacja projektu w okresie po pandemii.

Uzasadnienie

1. Celem przedsięwzięcia - Festynu międzypokoleniowego .Postaw na Rodzinę" jest kształtowanie u dzieci umiejętności spędzania wolnego czasu z całą Rodziną, zacieśnianie więzi emocjonalnej między Rodzicami, Dziadkami a dziećmi, wspólne przeżywanie przedsięwzięcia, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie szerszego porozumienia z Rodziną przedszkolaków, zaangażowanie wszystkich Rodziców, Dziadków do włączania się w działania na rzecz przedszkola, prezentacja dorobku artystycznego placówki, promocja przedszkola.
Świat, w którym obecnie żyjemy jest niezwykle zabiegany. Ludzie są bardzo zaabsorbowani pracą zawodową lub dorywczą. Do tego dochodzi jeszcze codzienna troska o zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci. Po pracy są zmęczeni, wyczerpani. Nie mają często chęci i pomysłów na poświęcenie dzieciom czasu na zabawę i rozrywkę. W związku z tym dobrze byłoby zorganizować wspólny dzień dla dzieci ich Rodziców i Dziadków. Zamysłem jest, aby Festyn Rodzinny w przyszłości był kontynuacją organizowanego wydarzenia, które pozytywnie zostanie odbierane wśród lokalnej społeczności, a jego cykliczność wpisze się już trwale w świadomość mieszkańców dzielnicy.


2.Festyn będzie wydarzeniem, które oprócz dostarczenia wrażeń artystycznych i sportowych, w naszej ocenie wpłynie na wzrost pozytywnego wizerunku dzielnicy w oczach samych mieszkańców. Ponadto ich efektem z pewnością będzie pogłębienie integracji i więzi między mieszkańcami, a to powinno skutkować wzrostem zaangażowania społecznego. To również budowanie pozytywnych wzorców, pokazywanie w jaki sposób można spędzać czas, wolny od nałogów, w gronie rodziny. Nasz projekt przyczynia się do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulturalnej, której celem jest promocja placówki.
Realizacja projektu pomoże kultywować rodzinne tradycje oraz zacieśnić więzi.


3. Przedstawiona charakterystyka projektu czyni go atrakcyjnym, ponieważ kształtuje postawy szacunku wobec siebie i innych oraz środowiska, w którym dziecko wzrasta.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie terenu po festynie 500,00 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  500,00 zł
Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

Zestaw biesiadny (stół + 2 ławki + cerata) ilość 20 szt. x 50,00zł

1 000,00 zł

2.

grill węglowy z zadaszeniem ilość 2 szt. x 300,00 zł

600,00 zł

3.

obsługa stoiska gastronomicznego (grill) ilość 3h x 70,00zł

210,00 zł

4.

produkty żywnościowe (kiełbasa, bułka, ketchup, musztarda, zastawa plastikowa) ilość 400 szt. x 10,00 zł

4 000,00 zł

5.

stoisko z WATĄ CUKROWĄ z zadaszeniem ilość 3h x 200,00 zł

600,00 zł

6.

stoisko z POPCORNEM z zadaszeniem ilość 3h x 200,00 zł

600,00 zł

7.

nagłośnienie (4 kolumny (w tym 2 basowe), 3 mikrofony bezprzewodowe, sprzęt odtwarzający pendrive/płyty) ilość 1 szt. x 1 000,00 zł

1 000, 00 zł

8.

gry i zabawy integracyjne, tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, zabawy sportowe, zabawy zespołowe, warsztaty baniek mydlanych) ilość 3h x 250,00 zł

750,00 zł

9.

Dmuchane zjeżdżalnie, skakańce ilość 4 szt x 3h (250,00 zł x 4 ) x3

3 000,00 zł

10.

Chodzące maskotki (2 sztuki) (100 zł/h/szt.) ilość 1h x 200,00 zł

200,00 zł

11.

stoisko - modelowanie balonów ilość 3h x 120,00 zł

360,00 zł

12.

kącik plastyczny ilość 3h x 150,00 zł

450,00 zł

13.

Fotobudka ilość 3h x 220,00 zł

660,00 zł

14.

Paczki dla dzieci ilość 120 szt. x 20,00 zł

2 400,00 zł

 

Razem

15 830,00 zł

 

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie będzie wymagał wycinki drzew ani krzewów.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.5531813594672, 19.67651724240655)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 15 830 zł.
Data dodania 2022-04-20 09:31:58
Data przyjęcia 2022-04-20 09:32:44
Data modyfikacji 2022-08-01 10:25:28
Powrót