Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

34

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
Potencjalni użytkownicy seniorzy
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Ulica Ks. I. Lasockiego
Krótki opis Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego na odcinku około 140 mb - od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 do ulicy Dworcowej
Charakterystyka

Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego wraz z:
- przebudową istniejących chodników z płyt chodnikowych na chodnik z kostki betonowej
- przebudowa istniejących zatoczek parkingowych asfaltowych na zatoczki z kostki brukowej
- przebudowa zjazdów
- przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego
- wykonaniem przyłączy wraz z wpustami deszczowymi

Uzasadnienie

Ulica Ks. I. Lasockiego w Płocku jest usytuowana w punkcie newralgicznym osiedla Dworcowa. Jest bardzo mocno zniszczona. Duży wpływ na to miał fakt, że w okresie remontu ulicy Jachowicza rolę ciągu komunikacyjnego pełniła właśnie ulica ks. I. Lasockiego .
Przy ul. ks. I. Lasockiego usytuowany jest m. innymi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, punkty handlowo-usługowe, oraz 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w których zamieszkuje ponad 500 mieszkańców.
Nawierzchnia ulicy, asfaltowe chodniki, studzienki kanalizacyjne są w bardzo złym stanie technicznym i stwarzają realne zagrożenie dla osób zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty utrzymania pozostaną na dotychczasowym poziomie  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 branża: droga wraz z chodnikami 1 380 000,00
2 branża: oświetleniowa 180 000,00
3 branża: kanalizacja deszczowa 240 000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  1 800 000,00
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów
Załączniki
Geolokalizacja
(52.54934543365458, 19.70695495030755)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca rada mieszkańców osiedla
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 2 100 000 zł.
Data dodania 2022-04-20 09:49:23
Data przyjęcia 2022-04-20 09:50:19
Data modyfikacji 2022-08-01 10:29:16
Powrót