Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Cyfrowa E-Małachowianka

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

43

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Stare Miasto
Ulica Małachowskiego 1 (Liceum Ogólnokształcące)
Krótki opis Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku w pomoce dydaktyczne - sprzęt komputerowy i multimedialny, dzięki któremu zwiększy się efektywność nauczania. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne pozwoli na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć, kursów, projektów, warsztatów czy wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.
Charakterystyka

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku to najstarsza z istniejących polskich szkół. Szczyci się tradycją sięgającą 1180 roku i chlubi się wychowankami, którzy zawsze wiernie i ofiarnie służyli ludziom i Polsce. Pamięć ich dokonań i zasług uświetnia imię szkoły, zobowiązuje do zachowania więzi pokoleń. Kształci się w niej co roku ponad 800 uczniów.
Przeznaczeniem i zadaniem Małachowianki jest edukowanie i wychowywanie młodzieży, która szuka szkoły nowoczesnej, dobrej, przygotowującej do studiowania w cenionych i znanych szkołach wyższych. Absolwent szkoły podstawowej, który wybiera Małachowiankę, musi być świadom, że czeka go systematyczny wysiłek intelektualny i praca nad formowaniem własnej osobowości.
Małachowianka oferuje młodzieży rzetelną, pogłębioną wiedzę, daje gwarancję wysokich i konsekwentnych wymagań, zapewnia pomoc nauczających i partnerstwo w relacjach uczeń - nauczyciel. Stwarza przyjazną, życzliwą atmosferę pracy, ofiarowuje zrozumienie dla potrzeb i problemów młodzieży. Rodzicom daje prawo uczestniczenia w edukacji i zarazem widzi ich jako współtwórców osiągnięć dzieci.
Aby jednak prowadzić nauczanie na najwyższym poziomie szkoła musi mieć zapewnione nowoczesne pomoce dydaktyczne, zaplecze techniczne, dostęp do najnowszych, innowacyjnych metod nauczania dzięki cyfrowym nowinkom. Musi nauczać efektywnie zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, dlatego też w ramach projektu chcemy zakupić 40 sztuk komputerów przenośnych, 10 sztuka tablic multimedialnych z rzutnikami i wskaźnikami laserowymi, 4 zestawy złożone z monitorów multimedialnych, głośników komputerowych i kamer oraz 12 sztuk drukarek laserowych. Nauka na odległość spowodowała rozwój kompetencji nauczycieli, a pozyskane narzędzie office 365 pozwala udostępniać i przesyłać uczniom materiały, filmy, zadania i pomaga w rozwoju pasji, zainteresowań i rozwoju kompetencji kluczowych.
Warto podkreślić fakt, iż zadanie jest oparte na strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku - punkt 2.1.9 rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne oraz punkt 2.1.10 - promocja, system działań i zachęt w celu uzyskania lepszych efektów nauczania w szkołach przedmiotów ścisłych, tj. matematyka, informatyka chemia fizyka.

Uzasadnienie

Głównym celem zadania jest stworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego technicznych warunków do prowadzenia procesu dydaktycznego na najwyższym poziomie.
Ostatnie lata pokazały, że proces dydaktyczny nie może być realizowanych bez cyfrowych zasobów, tzn. sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dwa lata pandemii ujawniły wszelkie wady systemu nauczania stacjonarnego oraz niesamowite braki w nowoczesnych zasobach sprzętowych szkół.
Małachowianka każdego roku jest wiodącą płocką szkołą we wszelkich liczących się rankingach szkół ponadpodstawowych. Znajduje się w setce najlepszych szkół w kraju. To w Małachowiance realizowane są innowacyjne projekty nauczania, są prowadzone klasy z tzw. innowacją pedagogiczną, są organizowane konkursy matematyczna, fizyczne informatyczne, językowe dla uczniów płockich szkół podstawowych. To w Małachowiance realizowane są projekty edukacyjne .Płocka Akademia Olimpijczyka", "Olimpiada Informatyczna Juniorów od podstaw", "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu", koła przedmiotowe przygotowujące do olimpiad przedmiotowych , dodatkowe zajęcia, wykłady, warsztaty, spotkania ze znanymi postaciami nauki polskiej. W czasie wakacji realizowaliśmy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych zainteresowanych astronomią i geografią oraz fizyką. Współpracujemy z seniorami w ramach Towarzystwa Małachowiaków.
Bez odpowiedniego zaplecza technicznego nie jesteśmy w stanie prowadzić dalej tychże projektów, a te projektu są przeznaczone przecież dla uczniów i mieszkańców płockich szkół. Kilka z tych projektów musi być prowadzonych obecnie w formie zdalnej. Wiele ciekawych zajęć może być prowadzonych bez fizycznej obecności wykładowców w naszej szkole. Dlatego też uważamy za zasadne złożenie przedmiotowego projektu, który oprócz jego atrakcyjności dla młodego pokolenia, będzie miał długofalowy wpływ na życie mieszkańców naszego miasta.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zakup 40 sztuk komputerów przenośnych 199.960,00 zł brutto/ 162.569,11 zł netto
2 Zakup 8 zestawów multimedialnych (tablica multimedialna, rzutnik, ściennym uchwyt) 65.928,00 zł brutto/ 53.600,00 zł netto
3 Zakup 8 bezprzewodowych prezenterów 3.512,00 zł brutto/ 2 855,28 zł netto
4 Zakup 2 zestawów głośników 999,98 zł brutto/ 812,99 zł netto
5 Zakup 2 kamer internetowych 7.798,00 zł brutto/ 6.339,84 zł netto
6 Zakup 2 monitorów interaktywnych 21.640,00 zł brutto/ 21.640,00 zł netto
7 Zakup 10 drukarek laserowych 10.534,10 zł brutto/ 8.564,31 zł netto
8    
9    
10    
RAZEM:  310.372,08 zł brutto/ 256.381,53 zł netto
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
Geolokalizacja
(52.54331819548659, 19.686840518327088)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 310 500 zł.
Data dodania 2022-04-20 11:29:43
Data przyjęcia 2022-04-20 11:31:06
Data modyfikacji 2022-08-01 11:12:38
Powrót