Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Nowoczesne pracownie informatyczne

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

44

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
kultura
Potencjalni użytkownicy młodzież
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica 3 Maja 4 (LO im. Wł. Jagiełły)
Krótki opis Celem projektu jest wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz zmiana wystroju pracowni informatycznej na bardziej komfortowy i przyjazny dla ucznia. Projekt zakłada zakup 24 kompletnych zestawów komputerowych dla uczniów wraz z oprogramowaniem oraz 1 kompletnego zestawu dla nauczyciela. Pracownia dodatkowo zostanie doposażona w 86 calowy monitor interaktywny, drukarkę 3d oraz 4 laptopy. W ramach projektu do 2 pracowni informatycznych zakupione zostaną nowoczesne meble oraz odbędzie się ich remont wraz z wymianą rolet i infrastruktury. Ważnym aspektem współczesnej szkoły są nowoczesne technologie informatyczne. Z nowych pracowni będą mogli korzystać wszyscy uczniowie szkoły na lekcjach informatyki oraz w czasie zajęć kół zainteresowań. Zapewnienie uczniom dostępu do najnowszych technologii poprawi jakość nauczania i wpłynie na rozwój kompetencji cyfrowych tak ważnych we współczesnym świecie.
Charakterystyka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży proponujemy w ramach budżetu obywatelskiego remont dwóch pracowni informatycznych oraz modernizację sprzętu komputerowego w jednej z nich w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku z siedzibą przy ul. 3 Maja 4 w Płocku.
Projekt obejmuje:
1. Zakup 24 stanowisk uczniowskich i 1 stanowiska nauczycielskiego (jednostka centralna z oprogramowaniem, monitor, klawiatura, mysz, słuchawki z mikrofonem).
2. Zakup dodatkowego sprzętu w postaci 86 calowego monitora interaktywnego, wielofunkcyjnej drukarki i drukarki 3D oraz 4 laptopów.
3. Remont pracowni wraz wymianą mebli i infrastruktury.
4. Zakup nowoczesnych mebli.
5. Montaż rolet zaciemniających
6. Zakup zasilaczy ups
Cały zakres prac i zakupów przewidzianych w naszym projekcie, zawierają załączniki nr 2 oraz 3 i 4, stanowiące integralną część tego wniosku.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest wzbogacenie bazy informatycznej, co umożliwi prowadzenie innowacyjnych zajęć w lekcji informatyki oraz innych przedmiotów jednocześnie uatrakcyjniając ofertę edukacyjną szkoły dla uczniów z naszego miasta chcemy zapewnić młodzieży komfortowe i nowoczesne warunki do nauki przedmiotów ścisłych i rozwijania kompetencji cyfrowych. Wymiana sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej jest odpowiedzią na potrzeby uczniów. Ma na celu poprawienie i podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjności prowadzonych lekcji. Pozwoli także na wykorzystanie najnowszych aplikacji. Celem projektu jest przystosowanie uczniów do poprawnego wykorzystania i komfortowej nauki życia w społeczeństwie informacyjnym, a także zapewnienie im zrównoważonego rozwoju i płynnej pracy w czasie błyskawicznego rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Celem projektu jest także zwiększenie funkcjonalności pracowni, która wyposażona w najnowszy sprzęt i oprogramowanie pozwoli na wykorzystanie jej do nauki innych przedmiotów z wykorzystaniem tik (technologii informacyjno-komunikacyjnej), np. do nauki języków obcych i przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystanie nowej pracowni do nauki innych przedmiotów pozwoli także na rozładowanie planu zajęć lekcyjnych w szkole.
2. Projekt dla mieszkańców osiedla w znaczący sposób wpływa na podniesienie standardu i komfortu edukacji ich dzieci oraz zwiększa walory przygotowania praktycznego młodych mieszkańców osiedla do przyszłego życia i funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
3. Na atrakcyjność projektu wpływa fakt, że przyszłość młodych ludzi i ich j edukacja są najlepszą inwestycją oraz to, że utworzenie nowej pracowni komputerowej podniesie efektywność nauczania. Wykorzystanie możliwości jakie oferuje nowoczesny komputer i oprogramowanie daje każdemu dziecku szansę na odnalezienie własnej, skutecznej i satysfakcjonującej ścieżki edukacyjnej.
Projekt odpowiada Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku - 2.1.9 - Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne, 2.1.10. Promocja, system działań i zachęt w celu uzyskania lepszych efektów nauczania w szkołach przedmiotów ścisłych (m.in. matematyka, chemia).

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 25 x zestaw PC: jednostka centralna z systemem operacyjnym + monitor + klawiatura + mysz + pakiet biurowy + program antywirusowy + słuchawki z mikrofonem 87 776,00
2 Zakup monitora interaktywnego o przekątnej 86" 22 000,00
3 Drukarka 3D oraz drukarka wielofunkcyjna 7 000,00
4 4 laptopy 13 000,00
5 Zasilacze UPS - 11 szt. 7 000,00
6 Switch TP-link - 2 szt. 800,00
7 Zakup nowoczesnych mebli 106 600,00
8 Remont klas i montaż rolet zaciemniających 34 500,00
9    
10    
RAZEM:  278 676,00
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów brak
Załączniki
Geolokalizacja
(52.545998835325506, 19.698539972305298)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 278 676 zł.
Data dodania 2022-04-20 12:42:51
Data przyjęcia 2022-04-20 12:43:31
Data modyfikacji 2022-08-01 13:01:28
Powrót