Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Ledy zamiast kredy - unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

57

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
kultura
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Tysiąclecia
Ulica Piasta Kołodzieja 7 (SP 16)
Krótki opis Celem projektu jest wyposażenie trzynastu pracowni Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku w interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe wraz z laptopami. Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby uczniów. Szeroki wachlarz możliwości jakie dają interaktywne monitory dotykowe to szansa na zwiększenie efektywności i jakości nauczania, oraz uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji. Jest to istotne w procesie kształcenia uczniów, a także podczas pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Takie wyposażenie pracowni, w razie potrzeby, daje możliwość wdrożenia kompleksowego nauczania hybrydowego.
Charakterystyka

Projekt zakłada unowocześnienie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku poprzez wyposażenie trzynastu pracowni w interaktywne dotykowe monitory 65" lub 75" wraz z laptopami służącymi do obsługi tych monitorów. Projekt obejmuje zakup, montaż i instalację:
1. 13 interaktywnych monitorów dotykowych 65" lub 75". Główne funkcje jakie powinien posiadać monitor i zawartość zestawu: wbudowany system Android min . 8.0, rozdzielczość 4K, moduł Wi-Fi, uchwyt ścienny.
2. 13 laptopów do obsługi monitorów. Parametry jakie powinien spełniać laptop: przekątna ekranu min. 15,6", procesor klasy min. Intel Core i5 lub inny o porównywalnych parametrach, dysk twardy typu SSD, pamięć RAM min. 8 GB, system operacyjny Windows 10 Pro lub Windows 11, złącza: HDMI, USB, RJ-45.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest wyposażenie pracowni w wielkoformatowe monitory dotykowe i laptopy, co jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli. Ma na celu poprawienie i podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjności prowadzonych lekcji. Interaktywne ekrany dotykowe są w stanie wprowadzić bezprecedensowe zmiany w sposobie nauczania i uczenia się - podnosząc nie tylko ich atrakcyjność, ale również efektywność. Ich umiejętne zastosowanie nie tylko zwiększa zaangażowanie i efektywność przyswajania wiedzy u uczniów - może również pozytywnie wpływać na wydajność nauczyciela. Aktywne uczenie polega na zaangażowaniu się w proces uczenia. Zajęcia będą bardziej interesujące, gdy nauczyciele i uczniowie będą korzystać z interaktywnych ekranów dotykowych.


2. Projekt dla mieszkańców w znaczący sposób wpływa na podniesienie standardu i komfortu edukacji ich dzieci oraz zwiększa walory przygotowania praktycznego najmłodszych mieszkańców osiedla do przyszłego życia i funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Interaktywne ekrany dotykowe pomagają uczniom w każdym wieku rozwijać umiejętności życiowe, tak potrzebne w późniejszej pracy zawodowej. Dziś pracodawcy wymagają zdolności adaptacji, rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. Aby efektywnie przygotować uczniów do kariery czy też studiów, trzeba ich nauczyć korzystać z technologii tak, aby rozwijali kluczowe umiejętności.


3. Na atrakcyjność projektu wpływa fakt, że przyszłość najmłodszych i ich edukacja są najlepszą inwestycją oraz to, że unowocześnienie bazy dydaktyczne szkoły podniesie efektywność nauczania. Wykorzystanie możliwości nowych technologii daje każdemu dziecku szansę na odnalezienie własnej, skutecznej i satysfakcjonującej ścieżki edukacyjnej. Dodatkowymi zaletami dla uczniów dzięki wdrożeniu projektu będzie:
- wspieranie aktywnego uczenia się,
- rozwój kluczowych umiejętności,
- zwiększenie zaangażowania,
- skuteczna informacja zwrotna,
- wspólne doświadczanie,
- większa integracja,
- poprawa efektów nauczania,
- łatwość wdrożenia.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 nie dotyczy  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Interaktywny monitor dotykowy 65" x13 szt. 6.900 x 13 = 89.700
2 Laptop x 13 szt. 3.000 x 13 = 39.000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  128.700,00 zł
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
Geolokalizacja
(52.55146911113517, 19.68928455731744)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 128 700 zł.
Data dodania 2022-04-20 13:12:32
Data przyjęcia 2022-04-20 13:12:52
Data modyfikacji 2022-08-01 13:34:00
Powrót