Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Urządzenie placu zabaw dla dzieci naj młodszych 2,5 - 4 - letnich przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku Pod Aniołami

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

59

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
inne
Potencjalni użytkownicy dzieci
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Tysiąclecia
Ulica dz. 497/1 ul. Piasta Kołodzieja 4
Krótki opis Projekt przewiduje wyposażenie terenu: przedszkolnego w urządzenia terenowe dostosowane do potrzeb najmłodszych wychowanków przedszkola, którymi są dzieci niepełnosprawne i sprawne w wieku od 2,5 do 4 lat. Z placu zabaw będą mogły korzystać także rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym, w godzinach pracy przedszkola. Dużym atutem terenu przedszkolnego, na którym ma być zlokalizowany plac zabaw, jest pięknie zagospodarowany ogród przedszkolny ze zróżnicowanym drzewostanem: stare drzewa iglaste, kasztanowce, lipy, akacje, brzozy, perukowiec, klony, cyprysy, tuje oraz ciekawymi okazami krzewów i roślin ozdobnych: azalie, rododendrony, hortensje, róże, bzy, piwonie, liliowce. Państwa głosy oddane na nasz projekt w ramach Budżetu obywatelskiego na 2022 rok stwarzają szansę na zapewnienie w szybkim czasie najmłodszym wychowankom przedszkola i innym dzieciom z osiedla Tysiąclecia bezpiecznej zabawy i ruchu na świeżym powietrzu w centrum miasta, w otoczeniu pięknej przyrody.
Charakterystyka

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka posiada opracowany w 2017 roku projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku. Realizacja pierwszego etapu zadania inwestycyjnego- budowa placu zabaw dla dzieci 5-6-letnich odbyła się w 2017 roku. Wnioskowany projekt dotyczy drugiego etapu zadania inwestycyjnego- budowa placu zabaw dla dzieci młodszych, w wieku od 2,5 do 4 lat.
Plac zabaw, którego dotyczy projekt przewidziany jest na działce gminnej należącej do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku. Projekt placu zabaw dla dzieci 2,5-4 lata, z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej o powierzchni 161,77 rn2, obejmuje następujące urządzenia zabawowe: konik na sprężynie, żyrafa na sprężynie, koniczynka na sprężynie, piaskownica z zadaszeniem, zjeżdżalnia słonik, ważka na sprężynie, domek dla maluchów.

Szczegółowy opis urządzeń w załączniku.

Uzasadnienie

Realizacja wnioskowanego projektu będzie stanowiła zakończenie zadania inwestycyjnego, rozpoczętego w 2017 roku w ramach kompleksowej modernizacji i rozbudowy placówki wraz z przyległym terenem. Przedszkole jest placówką integracyjną, do której uczęszcza 100 dzieci, z czego 1/4 ogólnej liczby dzieci stanowią niepełnosprawni wychowankowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, w różnym wieku i z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności. Dodatkowo przedszkole organizuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wszyscy wychowankowie przedszkola korzystają zplacu zabaw od godzin porannych do godziny 17.00. Od 2016 roku najmłodsi wychowankowie placówki nie posiadają urządzonego placu zabaw dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych.
Koniecznym staje się wyposażenie przedszkola integracyjnego w bezpieczny plac zabawo nawierzchni poliuretanowej z nowoczesnymi urządzeniami zabawowymi. Pozwoli to na zapewnienie najmłodszym dzieciom organizacji zajęć ruchowych i innym dzieciom wraz z rodzicami optymalnych i bezpiecznych warunków do odpoczynku na świeżym powietrzu. Jednocześnie zamknięcie drugiego etapu zadania inwestycyjnego umożliwi zakończenie wszystkich prac ogrodniczych związanych z architekturą zieleni, w ramach której planowane jest urządzenie ogrodu owocowo- warzywnego, roślinnej ścieżki sensorycznej, założenie brakującej części trawników oraz tabliczek informacyjnych dotyczących drzewostanu i roślin na terenie ogrodu.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Nie dotyczy - utrzymanie, bieżąca konserwacja będą ponoszone z budżetu przedszkola 0
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  0
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt placu zabaw został wykonany i opłacony przez Urząd Miasta Płocka. Znajduje się w posiadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów UM. Przed realizacją konieczne jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.  
2 Piaskownica z zadaszeniem 7.214 zł brutto
3 Konik na sprężynie 2.251 zł brutto
4 Żyrafa na sprężynie 1.907 zł brutto
5 Koniczynka na sprężynie 2.228 zł brutto
6 Ważka na sprężynie 2.335 zl brutto
7 Zjeżdżalnia słonik 10.619 zł brutto
8 Domek dla maluchów 10.484 zł brutto
9 Nawierzchnia poliuretanowa 69.740 zł brutto
10 Inne roboty budowlane i ziemne 65.037 zł brutto
RAZEM: 171.815 zł brutto
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Wycięcie jednego drzewa, które obecnie jest martwe.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.55126604412493, 19.69002484700555)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowe koszt realizacji projektu po weryfikacji 172 285 zł.
Data dodania 2022-04-27 08:28:11
Data przyjęcia 2022-04-27 08:29:03
Data modyfikacji 2022-08-01 13:37:26
Powrót