Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

58

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Ulica Piasta Kołodzieja 7 (SP 16)
Krótki opis Celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw o nowe elementy w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku.
Charakterystyka

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku o nowe elementy, w tym dydaktyczne. Na placu zabaw dzieci rozwijają mnóstwo umiejętności, które w przyszłości mogą przynieść korzyści, nie tylko na etapie wczesnego dzieciństwa, ale przede wszystkim w szkole, a potem nawet w dorosłym życiu.
Projekt obejmuje zakup, montaż i instalację takich urządzeń jak:
1. Bębny
2. Koła iluzji
3. Gongi
4. Zegar
5. Zestaw: liczydło, gra kółko, tablica do pisania
6. Tablica do rysowania
7. Cymbałki
8. Telefon
9. Labirynt
10. Sklepik z tablicą do rysowania.

Uzasadnienie

1. Celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabawo nowe elementy. Dzieci najlepiej uczą się przez zabawę a place zabaw są miejscem gdzie rozwijane są umiejętności poznawcze, motoryka i wyobraźnia. Plac zabaw wyposażony w elementy dydaktyczne jest niezwykłym wsparciem dydaktycznym dla nauczycieli, którzy mogą przekazywać wiedzę w sposób ciekawy i angażujący. Nowe urządzenia będą pobudzać wszystkie zmysły dzieci i zachęcać do eksperymentowania, poznawania świata nauki oraz zdobywania nowych umiejętności.


2. inwestycja ta w pozytywny sposób wpłynie na życie mieszkańców. Będzie świetną receptą na zorganizowanie czasu wolnego najmłodszym. Wiek wczesnoszkolny jest czasem prężnego rozwoju u dzieci, warto więc wspomagać taką formą aktywności. Czas spędzony na placu zabaw to gwarancja odpowiedniej ilość aktywności fizycznej, a przede wszystkim zapewnienie najmłodszym świetnej zabawy, która wzmacnia również kontakty z rówieśnikami, a wraz z tym wszelkie potrzebne umiejętności społeczne. Dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa, kreatywności, funkcjonowania w grupie, nawiązywania relacji, czyli kompetencji kluczowych we współczesnym świecie.


3. Na atrakcyjność i zalety projektu wpływają funkcje jakie pełni plac zabaw:
- jest świetnym miejscem na spędzanie czasu wolnego
- sprawia dzieciom wiele radości
- stwarza okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii
- jest miejscem, w którym dzieci uczą się współpracy i współzawodnictwa
- sprzyja pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Nie dotyczy  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Bębny (wraz z montażem) 13 600 zł
2 Koła iluzji (wraz z montażem) 6 000 zł
3 Gongi (wraz z montażem) 6 400 zł
4 Zegar (wraz z montażem) 3 200 zł
5 Zestaw tablic: liczydło, gra kółko, tablica do pisania (wraz z montażem) 12 500 zł
6 Tablica do rysowania (wraz z montażem) 4 500 zł
7 Cymbałki (wraz z montażem) 5 700 zł
8 Telefon (wraz z montażem) 7 500 zł
9 Labirynt (wraz z montażem) 4 300 zł
10 Sklepik z tablicą do rysowania (wraz z montażem) 6 000 zł
RAZEM:  69 700 zł
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
Geolokalizacja
(52.55142359350259, 19.68922734260559)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 85 800 zł.
Data dodania 2022-04-27 09:30:20
Data przyjęcia 2022-04-27 09:30:43
Data modyfikacji 2022-08-01 13:36:14
Powrót