Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

47

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Ulica Ciechomicka
Krótki opis Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej. Projekt poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji pieszych, rowerzystów. Realizacja projektu poprawi komfort jazdy rowerem i przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej w Płocku.
Charakterystyka

Projekt polega na budowie ścieżki rowerowej, która miałaby być miałaby być usytuowana od skrzyżowania ulic Browarna/Ciechomicka od nr działki 585 do odcinka ulicy Ciechomickiej do działki nr 512/2 na długości 1300 metrów w zależności od usytuowania przeszkód w postaci drogowskazów i słupów rozprowadzających energię elektryczną. Na terenie ścieżki będą znajdowały się przejazdy przez ulice osiedlowe. Planowamy projekt zapewni wygodny i bezpieczny przejazd rowerem wzdłuż ulicy Ciechomickiej.

Uzasadnienie

W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy jest coraz częstszym wyborem jako środek komunikacji. Potrzeba realizacji projektu była zgłaszana przez mieszkańców osiedla Ciechomice. Projekt pozwoli szybko, wygodnie i bezpiecznie dojechać rowerem w wyznaczone miejsce. Taka budowa sieci infrastruktury rowerowej jest przyjazna dla środowiska naturalnego, poza tym jest ułatwieniem przemieszczania się dla  osób niezmotoryzowanych. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z drogi wzdłuż ulicy Ciechomickiej. Zwiększenie atrakcyjności komunikacji rowerowej w tym obszarze. Udrożnienie komunikacji dla samochodów.

ATRAKCYJNOŚĆ PROJEKTU:
Projekt poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji pieszych, rowerzystów i osób zmotoryzowanych.  Po jego zrealizowaniu, powstaną dużo szersze możliwości wyboru sposobu komunikacji oraz zwiększy się atrakcyjność komunikacji rowerowej i publicznej. Inwestycja pomoże korzystnie wpłynąć na zwiększenie roli komunikacji rowerowej, a także uczyni ją bardziej bezpieczną dla  wielu mieszkańców Osiedla.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszt utrzymania i konserwacji ścieżki rowerowej przez pierwsze 3 lata 5 500,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5 500,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Ścieżka rowerowa 1300 metrów wraz z projektem 481 000,00
2 Wyznaaczenie trzech przejazdów rowerowych przez ulicę Ciechomicką w celu ominięcia przeszkód 9 000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  490 000,00
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt budowy ścieżki zakłada uporządkowanie pasa zieleni wzdłuż ulicy Ciechomickiej z ewentualnym wycięciem krzewów.
Załączniki
Geolokalizacja
52.497133436330536, 19.6764057016797
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 1 250 000 zł
Data dodania 2022-07-25 10:14:40
Data przyjęcia 2022-07-25 10:18:40
Data modyfikacji 2022-08-01 13:06:13
Powrót